Psakdin.co.il
20/02/2019
"פעולה בלתי אחראית": האב התנגד, אך האם תוכל לחסן את בתם נגד חצבת
19/02/2019
נגר שנפגע בתאונת מסור יפוצה בחצי מיליון שקל
20/02/2019
הבנק יחזיר 306,600 שקל: השופט שוכנע שמדובר בערבות ב"כפייה"
19/02/2019
חולה לב ומפרנס יחיד: מנהל שניכה מע״מ פיקטיבי לא ירצה מאסר
18/02/2019
לא התקבל לתפקיד קופאי – ותבע 100,000 שקל על הפליה
18/02/2019
תבע ביטול מזונות: הסכמתי לסכום תחת השפעת "נייס גיא"
18/02/2019
ניסה להכניס לארץ 13,189 כדורי mdma, אך לא יישב בכלא
18/02/2019
חוסר תום לב: תבע ביטול מזונות 3 חודשים אחרי ההסכם
17/02/2019
ועדה מקומית שגבתה כ-1.3 מיליון ש' ביתר חויבה בהחזר
21/02/2019
משפחה חרדית תובעת מיליונים מ"מאוחדת" לאחר שבנם נולד משותק
17/02/2019
הסבים לא קיבלו אפוטרופסות, אך האב של נכדיהם חויב לגור בקרבת מקום
17/02/2019
התקבלה תביעת חטיפה: האם תחזיר את הילד לקנדה
17/02/2019
תבע מבתו מ-185,000 שקל, אך השופטת שוכנעה כי נתן את הכסף במתנה
17/02/2019
אולפנה תשלם כ-51 אלף ש' עקב סירוב לשבץ מורה אחרי חופשת לידה
17/02/2019
תקדימי: פס"ד להתרת נישואים בוטל 4 חודשים אחרי שניתן
17/02/2019
תבע מזוגתו לשעבר השבה של כספים שהשקיע בקשר – מה פסק ביהמ״ש?
17/02/2019
תבעה לאכוף הסכם ממון שנחתם לפני 33 שנה – ונדחתה
17/02/2019
קופאית שפוטרה במהלך הריון תקבל פיצויים בסך כ-66,500 שקל
17/02/2019
החתן טען שחתם עם חמו על הסכם פיקטיבי למכירת דירה, אך השופט לא האמין לו
17/02/2019
ישלם לגרושתו 180 אלף ש': לא נתן לה צ'אנס
ליעוץ משפטי: