Psakdin.co.il
19/11/2018
"הרעת תנאים מוחשית": עיריית תל אביב תשלם למורה כ-125,000 ש' פיצויים
19/11/2018
דרש "אחריות הורית משותפת" אבל כמעט לא נכח בחיי הילדים
19/11/2018
צעד קיצוני ונמהר: הילדים לא יועברו לאביהם
19/11/2018
קנה שטח, לא רשם אותו על שמו וגילה שנמכר בשנית. מה פסק ביהמ״ש?
19/11/2018
נכד מול נכד: מי יקבל את הזכויות במשק של סבתא?
19/11/2018
דירה שבעל קנה לפני הנישואין הוכרה כמשותפת: ״אבן נגף ביחסי הצדדים״
19/11/2018
נאשם זוכה מרצח: "השכל הישר" לא מאפשר להרשיע
19/11/2018
״אשדר״ תפצה רוכשים ב-100,000 שקל על בעיות רטיבות שהחלו לפני 12 שנה
19/11/2018
הבעל הורחק מהבית שלא בצדק – האישה תשלם לו על השימוש בדירה
18/11/2018
תבע 150 אלף ש' מגרושתו עקב תלונת שווא – ונדחה
18/11/2018
בעל דירה תבע דיירת מוגנת, וייאלץ לשלם יותר ממה שיקבל
18/11/2018
בוטלו פיטורי נהגי מטרונית שפעלו להחלפת הארגון היציג
18/11/2018
בנק דיסקונט ישלם 2 מיליון ש' על חיוב יתר של ריבית פיגורים
18/11/2018
הווילה לא כללה ״שירותים נלווים״ – בעליה זוכה מניהול עסק ללא רישיון
15/11/2018
מטפלת של קשיש קנתה לו דירה – ורשמה אותה על שמה
15/11/2018
הפניקס הציעה לפצות נפגע ב-60,000 שקל – ביהמ״ש פסק לטובתו פי חמש
15/11/2018
קצבאות לילדים הסובלים מאוטיזם: קודם כל לצרכים המיוחדים
15/11/2018
המעסיקה התכחשה, ביטוח לאומי נגרר, אך לבסוף העובד ניצח
15/11/2018
100,000 שקל פיצויים לטבחית שעזבה את עבודתה בגלל מחלה
15/11/2018
הלווה 50,000 שקל לחבר – ויקבל את כספו בזכות הקלטה סמויה
ליעוץ משפטי: