Psakdin.co.il
18/10/2018
תזכורת לוועדות עררים בעיריית תל-אביב: החלטות צריך לנמק
18/10/2018
שכנע את אמו לתבוע מיליונים מזוגתו – ונתפס בקלקלתו
18/10/2018
"כל עין תזיל דמעה": בית הדין הרבני התיר לבעל לשאת אישה שנייה
18/10/2018
מקרה טביעה חשף את מחדלי המדינה בפיקוח על החופים בצפון
18/10/2018
מחיר ההפקרות בענף הבנייה: 1.5 מיליון שקל לפועל שנפל מגובה 6 מ׳
18/10/2018
בת שירות נפצעה בתאונה – ביטוח לאומי סירב לשלם דמי פגיעה
18/10/2018
קרנית תפצה ב-80,000 שקל רוכב אופניים שנפגע בתאונת ״פגע וברח״
17/10/2018
נדחה מתווך שתבע 100,000 שקל על מכירת דירה: ״לא עשה פעולות שיווק״
17/10/2018
העליון שם סוף לפסיקות הסותרות: נהיגה בשכרות לא שוללת כיסוי ביטוחי
17/10/2018
פוטרה ביום השלישי לעבודה בגלל ההיריון – וזכתה ב-30 אלף ש'
17/10/2018
פיצוי נמוך על ליקויי בנייה: הרוכשים לא נתנו ליזמית הזדמנות לתקן
17/10/2018
הפסד לזכותי במחוזי: לא העניקה שירות – לא זכאית לשכ"ט
17/10/2018
אב ״מחק״ את האם מחיי בנותיו – ואיבד את המשמורת
17/10/2018
זכה בכספי הביטוח אפילו שהרישיון לא היה בתוקף
16/10/2018
הנאשמת ניצחה: או שתקבל הסדר מותנה או שכתב האישום יבוטל
16/10/2018
זוכה פעמיים מנהיגה בשכרות: פער בלתי תקין בין תוצאות המדידה
18/10/2018
ליקויי בנייה: רוכש יפוצה ב-150,000 שקל אף שחתם על הסכם ויתור
16/10/2018
ארבע שנים בלי זכויות סוציאליות: מסעדה תשלם כ-130,000 ש' לעובד זר
17/10/2018
עבר לגור אצל האב – האם תשלם מזונות
16/10/2018
"דור אלון" תשלם יותר מ-100 אלף ש': פיטרה עובד לפני שנכנס לתפקיד
ליעוץ משפטי: