Psakdin.co.il
19/06/2018
המועצה הדתית החליפה את הקבר בלי להודיע למשפחה - ותפצה
19/06/2018
בהתערבות המחוזי: הורים שילדיהם אומצו יוכלו להיפגש איתם אחת לחודשיים
19/06/2018
דיסקונט הוציא עובדת לחופשה ללא ידיעתה – וישלם על כך ביוקר
19/06/2018
האם חברה שקיבלה שיק צריכה לבצע בירורים לפני שהיא פורעת אותו?
19/06/2018
קצין התגמולים קבע שנפגע פוסט טראומה ״מתחזה״ – החייל ערער וזכה
19/06/2018
עבריינים הציתו קטנוע וגרמו לנזקים בדירת השכן – מי יישא באחריות?
19/06/2018
בית הדין לעבודה: חופשה כפויה היא לפעמים "אקט של פיטורים"
18/06/2018
ביהמ״שׁ: הביטוי ״בת זונה״ אינו העלבת עובד ציבור
19/06/2018
הותקף על ידי עדר עגלים – האחראים ישלמו כ-300 אלף שקל
18/06/2018
״נאצי, רוסי מלוכלך״: נציג אגד שהושפל על ידי לקוחה יוכר כנפגע בעבודה
19/06/2018
השוויון מחייב: בת הזוג תוכר כאם עוד לפני הלידה
18/06/2018
מנורה שילמה למבוטחת אף שלא עמדה בתנאי הפוליסה – ולא תקבל החזר
18/06/2018
חתמה על ייפוי כוח לטובת הגרוש – ודירתם המשותפת תימכר בניגוד לרצונה
18/06/2018
"אדם נשכח": עמותה שמונתה כאפוטרופא על קשיש לא טרחה לבדוק מה שלומו
18/06/2018
10 ימים לפני החתונה: הרבני אסר על אישה להינשא לאהוב ליבה
17/06/2018
כ-57,000 שקל פיצויים לסדרן שהתפטר עקב ירידה משמעותית בשכר
17/06/2018
חולת סכיזופרניה מתכחשת למצבה הנפשי – בנה בן ה-3 יאומץ
19/06/2018
הונאת בעלת מניות המיעוט תעלה לחברה ובעל השליטה 800,000 שקל
17/06/2018
הפניקס ניסתה להתנער מהפיצויים – ותשלם בכל זאת 236,000 שקל
19/06/2018
בעקבות תקלה במטוס: ישראייר תפצה נוסעים על ביטול טיסה
ליעוץ משפטי: