Psakdin.co.il
11/04/2021
לא פטורה: יזמית פינוי בינוי תשלם יותר מ-18 מיליון ש' היטל השבחה
07/04/2021
חברת בניה שאכלסה לפני קבלת טופס 4 תפצה ב-2 מיליון שקל
05/04/2021
תבעו לבטל את המינוי של אחותם כ"בן ממשיך" במשק – ונדחו
24/03/2021
7 חודשי עבודות שירות ליזם בנייה עקב חוב של כ-760 אלף שקלים למע"מ
22/03/2021
השכנים השתלטו על החצר ועל הגג – יפנו ויפצו
22/03/2021
שיכון ובינוי תבעה לקיים הסכם מלפני 57 שנה – ונדחתה
22/03/2021
נקלעתם לסכסוך כספי מול חברה? אולי אפשר לתבוע אישית את בעליה
22/03/2021
בן ממשיך במשק זכה בתביעת פינוי נגד האחיינים שלו וגיסתו
22/03/2021
הוכיח בעלות בשטח חקלאי אפילו שהזכויות לא נרשמו על שמו
17/03/2021
פיצלו את הבית ל-3 יחידות דיור ויצטרכו להרוס או להסדיר
17/03/2021
העובדות והלקוחות ישראלים: חברת וידאו-צ׳אט למבוגרים תשלם מע״מ
17/03/2021
הזדמנות שנייה: בוטלה הרשעת רואה חשבון שהשמיט הכנסות
17/03/2021
טיוטה לא חתומה של הסכם מייסדים היא לא הסכם מחייב
14/03/2021
התקינה דוד שמש על הגג למרות התנגדות השכנים: חוקי?
18/03/2021
השוכר עזב בגלל קרינה – בעלי הדירה מימשו את כל הביטחונות
10/03/2021
האב נפטר – מינוי ״הבן הממשיך״ בוטל
10/03/2021
המאבק הנחוש של הזוג רייך ברשויות המס הוא פריצת דרך לכולנו
08/03/2021
כל מה שצריך לדעת על התנגדות להיתרים ותוכניות בניין עיר
21/03/2021
החברה קרסה – משקיע שהזרים רק חלק מהסכום ישלם את ההפרש
04/03/2021
נכדה של דיירת מוגנת שנפטרה תפונה מהדירה
ליעוץ משפטי: