Psakdin.co.il
30/04/2017
הקרב על השליטה ב-״וילי פוד״: ניצחון ביניים לאחים ויליגר
30/04/2017
ביטול שלא כדין: המוכרת תיאלץ למכור את דירתה כפי שהתחייבה בחוזה
27/04/2017
המדינה תשלם מאות אלפי ש' לבעל קרקע שהפכה לשדה מוקשים צבאי
27/04/2017
סיפור אהבה שהחל בקברי צדיקים הסתיים בין כותלי בימ"ש
26/04/2017
הגדלת נקודות זיכוי להורים – כל המוסיף הרי זה משובח
25/04/2017
מע"מ קנס יועץ מס בטענה שזייף חשבוניות – ביהמ"ש התערב
25/04/2017
סעדה את אביה החולה וזכתה בדיירות מוגנת בדירתו
30/04/2017
רכשו קרקע שנגזלה במרמה ויפצו את הבעלים במאות אלפי שקלים
25/04/2017
זכה בנכסי אמו: לא הוכח שהפחיד אותה או השליט טרור כדי לקבלם
24/04/2017
התנהלות מחפירה של חברת בנייה עלתה לה ביוקר
24/04/2017
שילם באיחור של 3 חודשים – והפסיד דירה ביפו
24/04/2017
הדיור החלופי למפונים התעכב – המשפחות יפוצו
24/04/2017
התקבלה תביעת האחים גינדי לפירוק שיתוף בקרקע למרות התנגדויות
24/04/2017
מאפיית "האחים חבה" הודתה בחוב – אז מדוע הוסרו העיקולים מחשבונה?
23/04/2017
פרויקט בנייה העמיד בסכנה את הגישה לביתו של זוג קשיש
20/04/2017
הרוכשת התעקשה על ערבות בנקאית – חברת הבנייה ביטלה את ההסכם
19/04/2017
"שיש אלוני" הפרה הסכם ותחזיר ליזם 900,000 שקל
19/04/2017
ביקורת על העירייה: הציבור לא צריך לנחש אם לנכס יש היתר בנייה
18/04/2017
בגלל מצוקת הדיור: בית כנסת יפונה לטובת נזקקים
09/04/2017
לא מידתי: בוטל צו הריסה למבנה בלתי חוקי ישן ששימש לסולחות
ליעוץ משפטי: