Psakdin.co.il
16/01/2019
פסילת הספרים בוטלה – פקיד השומה ישלם לנישומים הוצאות
13/01/2019
מנהל המיסוי טעה: בוטל מס שהוטל על יזמית שסחרה באופציה לרכישת קרקע
08/01/2019
הכנסה פירותית: המחוזי קבע שפירות מעוצבים לא פטורים מתשלום מע"מ
07/01/2019
הסתיר ממס הכנסה חשבונות ודירות בחו״ל – ויישאר מחוץ לכלא
07/01/2019
איחור של שנה במסירה וליקויי בנייה: כ-150 אלף ש' לרוכשים
08/01/2019
ביהמ"ש המחוזי: על רשות המיסים להתייחס להוצאות של עצמאיים ללא משרד
03/01/2019
שקית מלאה מזומן: השופט האמין למוכר הזקן שטען כי קיבל רק חלק מהכסף
02/01/2019
עיריית י-ם תבעה ארנונה בסך 450,000 שקל מתושב חו״ל – ונדחתה
02/01/2019
תכנית מתאר ג׳ תל אביב: למי שייכות הזכויות לבניית חדר על הגג?
01/01/2019
לא לעניין: ועדה מקומית ניצלה שריפה כדי להרוס מסעדה ותיקה
31/12/2018
המנוע התקלקל תוך 3 חודשים – העסקה בוטלה
31/12/2018
תבעה שלושה מילדיה: הבטיחו להקים פרויקט מסחרי ולא עשו דבר
02/01/2019
השאיר את הדירה "מגולחת" – ויפצה את הבעלים
31/12/2018
אי אפשר לדרוש מרוכש לוותר על זכותו לתיקון ליקויי בנייה
26/12/2018
לטובת השיקום: אדם שהורשע בהלבנת הון של מיליונים לא ייכנס לכלא
25/12/2018
המגדל מסתיר את הנוף – הדיירים יפוצו בכ-1.5 מיליון ש'
02/01/2019
עתירה נגד תמ"א 38: במקום מבנה קרקע ייבנה מגדל שחוסר את האור
30/12/2018
"חריגה בוטה": שותף בקרקע שבנה מעבר לזכויותיו ישלם לשותפיו 160,000 שקל
20/12/2018
בעלת חנות בגדים ניצחה את פקיד השומה בבית המשפט
20/12/2018
האב רכש את הבית, אך בנו יצטרך לשלם למתווך
ליעוץ משפטי: