Psakdin.co.il
19/07/2018
פטור ממס רכישה של כחצי מיליון ש': מיסוי מקרקעין ת"א שגה
19/07/2018
המוכרת לא גילתה שבדירה יש רטיבות – הרוכשים יפוצו ב-110,500 ש'
18/07/2018
חברת הבנייה זכתה: תוכל ליהנות מזכויות הבנייה כבעבר
18/07/2018
ביצעה עבודה חובבנית – ותפצה לקוחות בכ-400 אלף ש'
18/07/2018
רדפה אחרי רמ"י 10 שנים כדי לקבל את כספה
12/07/2018
עיריית קרית אתא הפקיעה שטחים וסירבה לפצות את הבעלים
12/07/2018
ערר של שיכון ובינוי התקבל: הפחיתה מס רכישה וחסכה מיליונים
11/07/2018
תבע שוכרות שביטלו חוזה עקב דרישות הזויות – וישלם להן הוצאות
10/07/2018
נדחתה תביעה לפינוי שוכרים אף שלא שילמו את דמי השכירות
12/07/2018
הפסידו שביעית מהדירה לאחר רישום בית משותף – ויפוצו בכ-60,000 ש'
12/07/2018
50 שנה אחרי: יורשים שהואשמו בעבירות בנייה זוכו ממרביתן
08/07/2018
ביהמ"ש חייב את השכנים להסכים לפיצול דירת הדופלקס בבניין
05/07/2018
הזדמנות אחרונה לרוכשי מחיר למשתכן שלא שילמו ליזמית במשך שנתיים
05/07/2018
פטור ממס שבח: האם מבנה בלי חיבור למים וחשמל נחשב ל"דירת מגורים"?
02/07/2018
12 חורפים של רטיבות: קבלנית תפצה ב-700,000 שקל על ליקויי בנייה
02/07/2018
חוסר תום לב: מנהלי חברה שפורקה ישלמו את חובה באופן אישי
28/06/2018
"על גבול הביריונות": ראש מועצה האשים תושב בעבירות בנייה כנקמה
02/07/2018
המתין זמן רב עד שהודיע על ביטול הפשרה – ולא יזכה בכספו חזרה
28/06/2018
הזוי: טען שקשיש העניק לו דירה כהוקרת תודה על טיפול מסור
15/07/2018
עדיף מאוחר מאשר אף פעם: הזכויות יירשמו ע"ש הקונה באיחור של 57 שנים
ליעוץ משפטי: