אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> תיק הוצל"פ 08-99176-10-7

תיק הוצל"פ 08-99176-10-7

תאריך פרסום : 09/10/2016 | גרסת הדפסה
תיק הוצל"פ
לשכת ההוצאה לפועל עכו
08-99176-10-7
03/09/2016
בפני הרשם:
עופר שורק

- נגד -
החייב:
***
הזוכים:
זוכים שונים בתיק האיחוד
החלטה

 

לפניי בקשת מר +++++ (להלן: " החייב ") לקבלת צו הפטר בהתאם לתיקון 47 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז – 1967 (להלן: "החוק"). 

רקע וההליכים:

 1. ביום 24/9/15 הגיש החייב בקשה למתן צו הפטר.

 

 1. כנגד החייב מתנהלים 23 תיקים בהוצאה לפועל וסך חובותיו בהם, נכון ליום הגשת הבקשה, עמד ע"ס 582,000 ש"ח. אין חובות חיצוניים להוצאה לפועל.

 

 1. החייב הוכרז כחייב מוגבל באמצעים ונפתח תיק איחוד זה ביום 13/12/10, במסגרתו נקבע לו צו תשלומים בשיעור 750 ש"ח לחודש.

 

 

 1. לאחר שנראה כי הבקשה עמדה, לכאורה, בתנאי החוק, ניתנה החלטה בה נדרשו צווי מידע מהגורמים המנויים בתוספת השנייה לחוק. כן נדרש החייב להשלים מסמכים וליתן פרטים נוספים.

 

 1. בחודש 10/15, הגיש הנושה, בנק ++++, בקשה להמצאה של התראת פשיטת רגל לחייב בתיק פש"ר +++++ בבית המשפט המחוזי בחיפה. התראת פשיטת הרגל ניתנה ביום 12/10/15. בהחלטת כב' השופט חננאל שרעבי מיום 29/10/15 נקבע כי התראת הפש"ר תיוותר על כנה, ואולם מאחר והחייב הגיש בקשה למתן הפטר בהוצאה לפועל, ככל ובקשתו זו תידחה יהא הבנק רשאי להגיש בקשה למתן צו כינוס נכסים.

 

 1. לאור החלטת בית המשפט המחוזי, ולאחר שהמציא החייב את המסמכים וההבהרות שנדרש ומשהתקבלו התשובות לצווי מידע, ניתנה החלטה ביום 23/2/16 על פתיחת התיק במסלול הפטר, בהתאם להוראות סעיף 69י 8 לחוק. נקבע מועד דיון בבקשה ליום 3/7/16 בשעה 08:40.

 

 1. הודעות מתאימות על פתיחת התיק במסלול הפטר והזמנות לדיון נשלחו לכל הזוכים בהוצאה לפועל. עוד בוצע פרסום על פתיחת התיק במסלול הפטר.

 

 1. ביום 5/5/16 הגיש הזוכה, בנק +++++ בתיק פרטני מס' 13-04628-10-7, התנגדות למתן צו הפטר לחייב. הזוכה התנגד לבקשת ההפטר בטענה כי מתן ההפטר יפגע בו פגיעה כלכלית משמעותית, כי אשת החייב פורעת הלוואה בשיעור 2000 ש"ח לחודש שנטלה באמצעות אימה והכנסות התא המשפחתי מאפשרות את הגדלת צו התשלומים בתיק האיחוד. נטען כי בבעלות החייב רכב מתוצרת פולקסווגן משנת ייצור 2003 ויש לראותו כנכס בעל ערך שגורר את דחיית בקשת ההפטר.

 

 1. ביום 25/5/16 הגיש הזוכה, בנק ++++ בתיק פרטני מס' 13-05734-11-1, התנגדות למתן צו הפטר לחייב. הזוכה התנגד לבקשת ההפטר של החייב בטענה כי הוצאותיו עולות על הכנסותיו החודשיות בשיעור של 1190 ש"ח מיידי חודש ובכך הוא יוצר חבויות חדשות. עוד הפנה הזוכה לבעלות ברכב תוצרת פולקסווגן ש.י. 2003, וחזר על טענת בנק +++ כי מדובר בנכס בעל ערך.

 

 1. ביום 28/6/16 הגיש הזוכה, ++++ בע"מ מתיק פרטני מס' 13-09634-10-5, התנגדות למתן צו הפטר לחייב. התנגדותו נדחתה בהחלטה מיום 28/6/16 מאחר וזו הוגשה באיחור,  בלא שצורפה בקשה להארכת מועד להגשתה, בניגוד לנדרש בסעיף 69י11(ב) לחוק.

 

 1. לדיון התייצב החייב, באי כוח הזוכים אשר הגישו התנגדויות, בנק ++++ בע"מ ובנק ++++ בע"מ, וכן ב"כ הזוכה, ++++, זוכה בתיק בפרטני מס'  13-08276-11-9, אשר לא הגיש כלל התנגדות לבקשת החייב למתן הפטר.

 

 1. ביום 15/11/15 ניתנה החלטה המורה על מימוש כספים בקרן ההשתלמות של החייב. ביום 18/2/16 התקבלו כספי המימוש לתיק האיחוד בסך של 1060 ש"ח.

 

הדיון בבקשה ובהתנגדויות:

 1. ביום 3/7/16 התקיים דיון בבקשת החייב, בו נדונו התנגדויות הנושים. החייב נחקר על ידי הזוכים, ענה לשאלות רשם ההוצאה לפועל ומסר את תגובתו לטענות שהועלו בהתנגדויות, לרבות פירוט עדכני של ההכנסות וההוצאות החודשיות, המאוזנות לטענתו.

 

 1. כאמור, לדיון התייצבה ב"כ הזוכה בתיק פרטני מס' 13-08276-11-9, שלא הגישה התנגדות קודם למועד הדיון. בדיון אישרה בא כוח הזוכה שההחלטה בעניין פתיחת התיק במסלול הפטר התקבלה אצלה עוד ביום 19/3/16, בהתאם לאישור המסירה הסרוק בתיק. משלא הוגשה התנגדות ובקשה להארכת מועד להגשתה, בניגוד לנקבע בהוראות סעיף 69י11 לחוק, אין מקום לדון בטענות זוכה זה. יחד עם זאת יש לציין כי זוכה זה טען בדיון כי בבעלות החייב בית מפואר, ואולם זו נטענה בכלליות ולא נתמכה בכל אסמכתא. אף מעבר לכך, מהתשובות לצווי מידע שהתקבלו מכל הגורמים המחזיקים במידע לגבי נכסי מקרקעין ועסקאות שערך החייב, לא עלה כי לחייב בעלות, בהווה או בעבר, בבית / קרקע.

 

 1. לאחר שכל אחד מהצדדים טען טענותיו, ביקשו הצדדים הפסקה קצרה בדיון שלאחריה הודיעו על הצעת החייב שהועלתה לפיה זה ישלם לכלל הזוכים בתיק האיחוד את הסך הכולל של 120,000 ש"ח בתשלומים חודשיים בשיעור 2000 ש"ח למשך 24 חודשים, מחודש שלאחר ההחלטה, ואת היתרה עד לסילוק מלוא הסך הנ"ל, בתשלומים בשיעור 2500 ש"ח לחודש. בכפוף לעמידת החייב בהצעתו זו, הוא יפוטר מחובותיו לזוכים השונים בתיק האיחוד, נכון ליום הגשת בקשתו למתן צו הפטר.

 

 באי כוח הזוכים שהתייצבו בדיון ביקשו להגיש את עמדתם להצעה זו תוך 14 יום.

 

 1. בהחלטה שניתנה בסופו של הדיון נקבע כי באי כוח הזוכים שהתייצבו לדיון יגישו עמדתם להצעת החייב תוך 14 יום.

 

עוד נקבע בהחלטה כי מזכירות ההוצאה לפועל תמציא לכלל הזוכים בהוצאה לפועל, ובמידה

והם מיוצגים לבאי כוחם, את פרוטוקול הדיון וההחלטה. נקבע בהחלטה כי זוכה המבקש

להתנגד להצעת החייב שפורטה בפרוטוקול הדיון, יגיש הודעה / התנגדות מפורטת תוך 15 ימים

 מיום ההמצאה. אי הגשת תגובה תחשב כהסכמה להצעת החייב.

 

 1. באי כוח הזוכים, בנק ++++ בע"מ ובנק ++++ בע"מ, הגישו עמדתם והודיעו כי הם מסכימים להצעת החייב.

 

 1. מזכירות ההוצאה לפועל המציאה לכל הזוכים את הפרוטוקול וההחלטה. הודעה מתאימה בצירוף אישורים על ההמצאות, הוגשה על ידי המזכירות לתיק ביום 31/8/16. נכון ליום החלטתי זו, לא התקבלו עמדות נושים נוספים בהתאם להחלטתי מיום 3/7/16, והמועד להגשתן חלף.

 

דיון והכרעה :

הסוגיה העומדת להכרעה :

אפשרות מתן צו הפטר לחייב בכפוף להפקדת סכום כספי בהתאם להצעתו ומשמעות עמדות הנושים לכך, הכל במסגרת דיון בבקשה למתן הפטר לחייבים מוגבלים באמצעים על פי תיקון 47 לחוק ( הוראת שעה ).

 

 1. המדובר בחייב יליד 1982, נשוי ואב ל-2 ילדים.

 

 1. החייב עובד במשרד ה++++ ומשתכר כ-8,000 ₪, נטו לחודש. סך זה כולל השתתפות בשכר לימוד, בשכר דירה ונסיעות.

 

אשת החייב עובדת במשרד ה++++, ומשתכרת סך של כ-8,000 ₪, נטו לחודש. משכורתה כוללת השתתפות בשכר דירה וכן נסיעות.

 

עוד מתקבלת קצבת ילדים בסך 300 ₪ לחודש.

 

 1. אין לחייב נכסים, מלבד רכב מסוג פולקסווגן גולף, שנת ייצור 2003.

 

 1. לטענת החייב, הרקע ליצירת החובות הינו רצון לעזור לאביו שנקלע למצב כלכלי קשה, תוך שהוא מפרט שאביו נכה בשיעור 100% ואימו חולת סכרת, וכן ההוצאות של חתונתו.

 

 1. לאחר שבחנתי את בקשת החייב למתן צו הפטר, הצעתו לתשלום הסך הכולל של 120,000 ש"ח כתנאי לקבלת ההפטר ועמדת הנושים, הגעתי למסקנה כי יש מקום להיעתר לבקשת החייב בכפוף לביצוע התשלום הנ"ל, ואנמק.

 

 1. בהתאמה להליך ההפטר בתיקיי פשיטת הרגל, נקבע כי בבואו של בית המשפט לאשר או לדחות בקשת הפטר על בית המשפט לשקול, בין היתר, את התנהלות החייב בהליך וכן את הנתונים האישיים שלו. ראו: ע"א 3004/07 עזריה נ' כונס הנכסים הרשמי (5/11/08).

 

  כמו כן נפסק כי לשקול את היקף החובות ופוטנציאל הפירעון העתידי של החייב. ראו: פש"ר (

  מחוזי חיפה ) 32215-11-09 רייס דהאן נ' כונס הנכסים הרשמי (5/6/13).

 

 שיקולים נוספים למתן צו ההפטר הינם לא רק טובת החייב והנושים אלא אף היבטים הכרוכים   

 בטובת הציבור. ראו : ע"א 6021/06 דגנית פיגון נ' כונס הנכסים הרשמי ( 9/8/09 ); שלמה לוין

 ואשר גרוניס,  פשיטת רגל , (מהדורה שלישית), בעמודים 199-200.

 

 פש"ר ( מחוזי  י-ם ) 122/99 דוד סילברמן נ' כונס הנכסים הרשמי ( 10/5/16 ).

 

 1. במקרה שלפני, הגעתי כאמור למסקנה שיש להיעתר לבקשת החייב לאור סכום חובו הכולל, צו התשלומים והצפי לפרעון החוב בהתאם לצו התשלומים הנוכחי, אף אם זה היה מוגדל בהמשך, מצבו המשפחתי והתעסוקתי של החייב, הכנסות התא הכלכלי - משפחתי, והעדר נכסים שיכולים להביא לפרעון חובותיו.

 

כאן המקום לקבוע כי אינני רואה ברכב תוצרת פולקסווגן גולף ש.י. 2003 כנכס בעל ערך  שניתן לעיקול ומכירה, בהתאם לתנאי הקבוע בסעיף 69י3(א)(3) לחוק. זאת לאור שוויו בשוק החופשי, והתמורה שצפויה להתקבל  ממכירתו בהוצאה לפועל, לא כל שכן לאחר ניכוי הוצאות תפיסתו, אחסנתו ומכירתו, אם כלל הייתה מתאפשרת בפועל אחסנה ומכירה באמצעות מחסן ההוצל"פ, לאור נתוניו של רכב זה.

 

 

 1. משקל מכריע בהחלטתי זו ניתן על ידי לסכום שמציע החייב לשלם לטובת נושיו והסכמתם למתווה המוצע למתן הפטר. בכך מתייתר המשך הדיון לגבי הסייגים למתן צו הפטר לחייב, בהתאם להוראות סעיף 69י4 לחוק, שבשלב בו הגיע הדיון בבקשה לא ראיתי יסוד סביר להניח שהתקיים אחד מהם.

 

 בשולי הדברים ראיתי לציין כי החייב עומד בתנאים למתן צו הפטר הקבועים בסעיף 69י3 לחוק.  

 ככל ולא היה עומד ולו בתנאי אחד, נראה כי בקשתו למתן הפטר דינה דחייה, ובהתאם אף הצעתו

 שהועלתה בדיון.

 

 1. לטעמי, היעתרות לבקשה זו תואמת אף את מטרות התיקון לחוק ההוצאה לפועל המוציאה את החייב לדרך חיים חדשה וממעגל החובות בו הוא שרוי, תוך שמירת זכויות הנושים, לרבות זכותם הקניינית לפירעון החוב כלפיהם.

 

 הלכה למעשה, ההליך שהתנהל בתיק זה בפורום ההוצאה לפועל ותוצאתו, מביא את החייב

 לקבל הפטר מחובותיו אילו היה פונה להליך של פשיטת רגל ובהתאמה כך תוצאתו מול

 נושיו. ראו: דברי ההסבר להצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 47 והוראת שעה)(הפטר לחייב  

 מוגבל באמצעים), התשע"ה – 2015, ה"ח 933 בעמ' 789 , כדלקמן :

 

  "  החוק המוצע מטרתו לאפשר לאותם חייבים לקבל, במסגרת ההליכים בהוצאה לפועל, את

     ההפטר שהיו זכאים לקבל, לו פנו להליכי פשיטת רגל. בהתאם, חייבים שלא היו זכאים

     לקבל הפטר במסגרת הליך פשיטת רגל, לא יקבלו הפטר גם במסגרת הליך המוצע בהוצאה

     לפועל ".

 

תוצאה :

 

 1. אני מקבל את בקשת החייב למתן צו הפטר בכפוף לכך שישלם לתיק האיחוד סך כולל של 120,000 ש"ח בתשלומים חודשיים שווים ורצופים, כדלקמן: 2000 ש"ח בחודש, מיום 5/10/16 ובכל 5 לחודש שלאחריו, למשך 24 חודשים. מחודש 11/2018 ואילך יעמדו התשלומים ע"ס 2500 ש"ח לחודש, עד לסילוק מלוא הסך הנ"ל ( 120,000 ש"ח). לאחר תשלום מלוא סך זה, בהתאם לתנאים הנ"ל, ינתן לחייב  צו הפטר בהתאם לסעיף 69י15 לחוק.

 

 1. פיגור מצטבר של 2 תשלומים בתשלומים החודשיים השוטפים והקבועים, כאמור, יוביל לדחיית הבקשה למתן צו הפטר בלא צורך בהתראה ו/או בהחלטה נוספת בעניין זה. יחד עם זאת, אי ביצוע התשלום הראשון הקבוע לחודש 10/16, יגרור את דחיית בקשתו לאלתר.

 

 

החייב רשאי להקדים את התשלומים.

 

למען הסר ספק, התשלומים הנ"ל הינם חלף צו התשלומים שנקבע לחייב בתיק האיחוד, זאת מלבד תשלום חודש 9/16, שעל החייב לשלמו בהתאם לצו התשלומים שנקבע לו בעבר ( 750 ש"ח ).

 

 

 1. כל נכס, כספים וזכויות המגיעים לחייב, שאינם נופלים תחת ההגדרה בסעיף 69י3(א)(3) לחוק, אשר לא דווחו על ידי החייב עד יום החלטתי זו, ככל וקיימים, ימומשו במלואם מייד לאחר גילויים לתיק האיחוד, ולא יהיו חלק מהסך הכולל שעל החייב לשלם, כאמור.

 

 1. ההגבלות שהוטלו על החייב לאחר הכרזתו כחייב מוגבל באמצעים מכוח הוראות סעיף 69ד לחוק, יוותרו על כנן.

 

    

 1. באחריות החייב להגיש הודעה מתאימה לתיק, לאחר ביצוע כל התשלומים.

 

 1. במקביל, מוטלת על הזוכים האחריות לעקוב אחר ביצוע התשלומים החודשיים על פי החלטתי זו.

המזכירות תמציא החלטתי זו לחייב בדואר רשום.

 

 

ל' אב תשע"ו

03 ספטמבר 2016

 

 

תאריך

 

עופר שורק, רשם

 

 


בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ