אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שעת חירום (תכניות חירום לבניית יחידות דיור), התש"ן-1990

תקנות שעת חירום (תכניות חירום לבניית יחידות דיור), התש"ן-1990

תקנות שעת חירום (תכניות חירום לבניית יחידות דיור), התש"ן-1990 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, אני מתקין תקנות שעת חירום אלה:
1. תכניות חירום לבניית 3,000 יחידות דיור
ועדת השרים לענייני עליה (להלן - ועדת השרים), מוסמכת לאשר תכניות חירום לבניית יחידות דיור במספר כולל שלא יעלה על 3,000 (להלן - תכניות חירום).
2. מקומות הבניה
יחידות הדיור יוקמו על מקרקעין שבניהול מינהל מקרקעי ישראל בישובים שלהלן או בסמוך להם: אופקים, באר-שבע, כרמיאל, נצרת עלית, נתיבות, ערד, צפת, קרית-גת ושדרות.
3. אישור תכנית חירום
(א) בד בבד עם הגשת הצעת תכנית חירום לועדת השרים, היא תוגש גם לגורמים המנויים להלן, והם יהיו רשאים להביא את הערותיהם לועדת השרים תוך שבעה ימים מיום שהוגשה להם:
(1) מינהל התכנון במשרד הפנים;
(2) הרשות המקומית הנוגעת בדבר;
(3) המפקח על התעבורה במשרד התחבורה;
(4) מפקד הגא מחוזי כמשמעותו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951;
(5) רשות כבאות כמשמעותה בחוק שירותי הכבאות, התשי"ט-1959;
(6) רשות העתיקות לפי חוק רשות העתיקות, התשמ"ט-1989;
(7) רשות הגנים הלאומיים ורשות שמורות הטבע, לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום, התשכ"ג-1963.
(ב) אישרה ועדת השרים תכנית חירום, תימסר על כך הודעה לראש הרשות המקומית שהתכנית נמצאת בתחומה או בסמוך לה, וכן תפורסם הודעה על כך ברשומות.
4. ביצוע תכנית חירום
(א) אושרה תכנית חירום, רשאי שר הבינוי והשיכון לעשות את כל הפעולות הדרושות לצורך בניית יחידות הדיור, מייצור מקומי או מיבוא, לרבות עבודות פיתוח, תשתית, הרכבה, הקמה וכיוצא באלה, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים ובכללם קבלני בנין מחוץ לארץ.
(ב) חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, לא יחול לענין הפעולות המנויות בסעיף קטן (א) על קבלנים מחוץ לארץ.
5. פטור
ביצוע פעולות של הכשרת תשתית ובניה הנדרשות למימוש תכנית חירום שאושרה לפי תקנות שעת חירום אלה, לא יהא טעון רשיון, היתר, אישור וכיוצא באלה, לפי כל דין.
6. עדיפות תכנית חירום
תכנית חירום שאושרה כאמור, כוחה יפה מכל תכנית לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, או לפי כל דין אחר.
7. צווי ביצוע
שר הבינוי והשיכון ממונה על ביצוע תקנות שעת חירום אלה ולשם ביצוען רשאי הוא בצו -
(1) להתיר -
(א) יבוא לישראל של יחידות דיור מחוץ-לארץ;
(ב) הבאתם לישראל והעסקתם של צוותי עבודה מחוץ-לארץ בהקמת יחידות דיור כאמור;
(2) לפטור מתחולת תקנים ישראליים יחידות דיור המיובאות מחוץ-לארץ ובלבד שמתקיימות בהן דרישות התקנים בארצות מוצאן;
(3) להורות לרשויות המקומיות שתכנית חירום נמצאת בתחומן או בסמוך להן, על חיבור יחידות דיור או מבנים המכילים יחידות דיור לתשתיות מקומיות, ובכלל זה כבישים, מים, ביוב, תיעול ותאורה;
(4) להורות לחברת החשמל על חיבור יחידות דיור או מבנים המכילים יחידות דיור לרשת החשמל המקומית כדי לאפשר אספקת חשמל סדירה ליחידות או מבנים כאמור.
_________________________________
1 (א) ק"ת תש"ן, 778.
(ב) בג"צ ביטל תוקף תקנות אלה.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ