אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שמירת הנקיון (קרן לשמירת הנקיון), התשמ"ו-1986

תקנות שמירת הנקיון (קרן לשמירת הנקיון), התשמ"ו-1986

תקנות שמירת הנקיון (קרן לשמירת הנקיון), התשמ"ו-1986 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10 ו-16 לחוק שמירת הנקיון, התשמ"ד-1984 (להלן - החוק) ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרה
בתקנות אלה, "הקרן" - קרן לשמירת הנקיון במסגרת משרד הפנים שהוקמה בסעיף 10(א) לחוק.
2. ניהול הקרן
הקרן תנוהל בידי הנהלה אשר ימנה שר הפנים (להלן - ההנהלה) שתהיה בת שבעה חברים, מהם שני נציגי ציבור שאינם עובדי מדינה שימונו על פי המלצת ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, שני עובדי משרד האוצר ושלושה עובדי משרד הפנים ובהם מנהל השירות לשמירת איכות הסביבה והוא יהיה היושב ראש.
3. סמכויות ההנהלה
ההנהלה תהיה מוסמכת לפעול לקידום מטרות הקרן כמפורט בסעיף 10(ב) לחוק, ובכלל זה תהיה ההנהלה מוסמכת -
(1) להכין ולהציע תכנית פעולה שנתית ורב שנתית של הקרן, וכן הצעת תקציב והצעת תקציב פיתוח; הצעת ההנהלה טעונה אשור שר הפנים או המנהל הכללי של משרד הפנים, כפי שיקבע שר הפנים;
(2) לאשר את ביצוע הפעולות הדרושות למימוש מטרות הקרן ותפעולה, לרבות השקעות ורכישות במסגרת תקציביה המאושרים;
(3) ליזום קבלת ייעוץ, סקרים ודו"חות ממומחים, בכל הדרוש לקידום מטרות הקרן;
(4) לאשר קבלת כספים והקצבות לקרן, להקציב כספים מתוך קופת הקרן לשם ביצוע סמכויותיה ולעקוב אחר ביצוע הפעולות המתוקצבות. ההקצבות לגופים מחוץ למשרד הפנים תהיינה טעונות אשור בהתאם להוראות תקנות כספים ומשק (התכ"ם).
4. סדרי עבודת ההנהלה
(א) ההנהלה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה במידה שלא נקבעו בתקנות אלה, ובלבד שעיקרים לסדרי הדיונים והעבודה ייקבעו בידי ההנהלה לא יאוחר מאשר בישיבתה השלישית.
(ב) החלטות ההנהלה יתקבלו ברוב קולות חברי ההנהלה; היו הקולות שקולים - יכריע קולו של היושב ראש.
(ג) ההנהלה תתכנס אחת לשלושה חדשים לפחות ונוכחות רוב החברים תהווה מנין חוקי לכל דבר.
(ד) יירשמו פרוטוקולים של כל דיוני ההנהלה; הפרוטוקולים יומצאו לשר הפנים ולמנהל הכללי של משרד הפנים, ואם תוך שבעה ימים לא יודיע מי מהם על התנגדותו לביצוע החלטה, יראוה כמאושרת.
(ה) יושב ראש ההנהלה ביחד עם חבר אחר של ההנהלה שהיא תבחר לכך, יהיו מורשים לחתום בשם ההנהלה על כל מסמך שעשייתו בתחום סמכותה, ובלבד שבכל מקרה בו המסמך הינו בעל משמעות תקציבית לקרן, ובכל מקרה של דרישת תשלום לקופת הקרן או הוראות תשלום מקופת הקרן, תידרש גם חתימת חשב משרד הפנים.
(ו) הנהלת הקרן תגיש לשר הפנים ולמנהל הכללי של משרד הפנים דוחו"ת תלת חדשיים ושנתיים על פעולות הקרן.
5. תקבולים והוצאות
(א) תקבולי הקרן יהיו מכספים שישולמו לקרן כמפורט בסעיף 10(ה) לחוק.
(ב) תקבולי הקרן ינוהלו במערכת הכספים של משרד הפנים במסגרת סעיף תקציבי מיוחד ונפרד; חשב משרד הפנים יעביר להנהלה או למי שהיא תקבע לענין זה, דיווחים שוטפים ורצופים לגבי הוצאות הקרן ותקבוליה.
(ג) כל תקבולי הקרן מיועדים אך ורק למימון פעולות הקרן המאושרות במסגרת תקציב הקרן ומטרותיה; הוצאות מתקבולי הקרן ייעשו לפי הוראות שר הפנים בהסכמת שר האוצר.
(ד) לצורך ביצוע פעולות הקרן ימנה המנהל הכללי של משרד הפנים ועדות אד-הוק, בהתאם להוראות תקנות כספים ומשק (התכ"ם) החלות בשירות המדינה, שכל חבריהן יהיו עובדי מדינה, ובלבד שרוב חבריה יהיו מבין חברי הנהלת הקרן.
(ה) כל יתרת תקבולים שתתקבל כאמור בתקנת משנה (א) ואשר לא תנוצל במשך שנת תקציב פלונית, תועבר לתקציב הקרן של שנת התקציב שלאחריה.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ו, 411.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ