אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שמירת הנקיון (היטל לשמירת הנקיון), התשמ"ז-1987

תקנות שמירת הנקיון (היטל לשמירת הנקיון), התשמ"ז-1987

תקנות שמירת הנקיון (היטל לשמירת הנקיון), התשמ"ז-1987 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו-16 לחוק שמירת הנקיון, התשמ"ד-1984 (להלן - החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תש"ן)
בתקנות אלה -
"היטל" - היטל לשמירת הנקיון כאמור בסעיף 11 לחוק;
"הקרן" - הקרן לשמירת הנקיון כאמור בסעיף 10(א) לחוק;
"מכל למשקה" - כמשמעותו בחוק;
"מכירה" - התמורה המשולמת ליצרן של מכלים למשקאות בעד מכירתם, למעט מכירה ליצוא;
2. קביעת היטל
נקבע בזה היטל על יצרנים ויבואנים של מכלים למשקאות בשיעורים כלהלן:
(1) יצרנים - 0.25 אחוז מסך כל המכירות של מכלים למשקאות;
(2) יבואנים - 0.25 אחוז מערך היבוא של מכלים למשקאות, כפי שנקבע לענין דיני המכס.
3. אופן תשלום ההיטל וגבייתו (תיקון: תשמ"ח, תש"ן, תשנ"א)
(א) ההיטל ישולם לקרן באמצעות חשב משרד הפנים, באופן שתקבע הנהלת הקרן.
(ב) תשלום ההיטל יבוצע כמפורט להלן:
(1) יצרן מכלים למשקאות ישלם את סכום ההיטל בשעור המפורט בתקנה 2(1) בכל חודש עד ה15- בו, בעד החודש שקדם לו;
(2) יבואן מכלים למשקאות ישלם את סכום ההיטל בשיעור המפורט בתקנה 2(2) בעת היבוא ויציג אישור בדבר התשלום בפני פקיד המכס.
(ג) היטל שלא שולם במועדו בידי החייב יתווספו עליו הפרשי הצמדה וריבית, כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, ממועד הפרעון עד התשלום בפועל.
(ד) במקביל לביצוע התשלום, יעביר המשלם הודעה בכתב על העברת סכום ההיטל למרכז פעולות הנהלת הקרן, באופן שתקבע הנהלת הקרן; ההודעה תיערך לפי דוגמת טופס שתקבע הנהלת הקרן, תכלול את פירוט החישוב לקביעת הסכום ששולם ותהיה חתומה ומאושרת בתצהיר.
(ה) מרכז פעולות הנהלת הקרן ישלח למשלם ההיטל אישור בדבר קבלת התשלום וההודעה כאמור בתקנת משנה (ד).
(ו) מי שחייב בתשלום היטל ימציא בתום כל שנת כספים של עסקו, ולא יאוחר מששה חדשים מתום שנת כספים כאמור, דין וחשבון שנתי שיפרט את המכירות או היבוא של מכלים למשקה, לפי הענין, ואת תשלומי ההיטל ששילם לקרן, כשהוא חתום ומאושר בידי רואה חשבון.
(ז) חשב משרד הפנים או נציגו לענין זה רשאי לבדוק ולבקר את הנתונים שנמסרו, והחייב בתשלום ההיטל יעמיד לרשותם את החומר ששימש בסיס לעריכת המסמכים כאמור בתקנת משנה (ו).
4. (בוטלה) (תיקון: תשנ"א)
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ז, 354; תשמ"ח, 447; תש"ן, 414; תשנ"א, 693.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ