אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירות עבודה בשעת-חירום (סדרי דין בועדות שירות עבודה), תשל"ב-1972

תקנות שירות עבודה בשעת-חירום (סדרי דין בועדות שירות עבודה), תשל"ב-1972

תקנות שירות עבודה בשעת-חירום (סדרי דין בועדות שירות עבודה), תשל"ב-1972 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 33 לחוק שירות עבודה בשעת-חירום, תשכ"ז-1967, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בת*קנות אלה -
"ועדה" - ועדת שירות עבודה שהוקמה לפי סעיף 28 לחוק;
"ערר" - ערר שהוגש לפי סעיף 29 לחוק.
2. הגשת הערר (תיקון: תשמ"ה)
(א) הערר יוגש בשני עתקים חתומים ביד העורר למזכירות הועדה שבתחום סמכותה נמצא המפעל שאליו נקרא העורר לשירות עבודה.
(ב) מעניהן של הועדות הם כדלקמן:
(1) ירושלים - משרד העבודה והרווחה, רחוב יפו 30;
(2) תל-אביב - משרד העבודה והרווחה, רחוב אילת 59;
(3) חיפה - משרד העבודה והרווחה, רחוב העצמאות 82;
(4) באר שבע - משרד העבודה והרווחה, שדרות הנשיאים, בנין מרכז הנגב.
3. פרטי הערר
(א) בכתב ערר יצויינו פרטים אלה:
(1) שם העורר;
(2) מספר זהותו;
(3) מענו בישראל למסירת מסמכים;
(4) פרטי הראיות שהעורר מבקש להביא לפני הועדה בעת הדיון בערר;
(5) נימוקי הערר;
(6) הסעד המבוקש.
(ב) לערר יצורף העתק מההוראה שניתנה לעורר.
4. המשיב בערר
המפקח המרחבי על כוח אדם (להלן - המפקח) יהיה המשיב בערר.
5. המצאת מסמכים למפקח (תיקון: תשמ"ה)
מזכירות הועדה תעביר עותק מהערר למפקח.
6. תשובת המפקח
המפקח ימציא לועדה ולעורר, תוך ארבעים ושמונה שעות משעת קבלת עותק הערר, את תשובתו לערר וכן את פרטי הראיות שהוא מבקש להביא לפני הועדה בעת הדיון בערר.
7. דיון אף ללא מסמכים
הועדה רשאית לדון בערר אף אם לא הוגשה תשובה מאת המפקח תוך המועד שנקבע בתקנה 6.
8. דיון בערר לפני הצדדים
העורר והמשיב יוזמנו לדיון בערר והדיון יתקיים בפניהם, אולם אם הוזמנו הצדדים ואחד מהם לא התייצב, רשאית הועדה לדון בערר שלא בפניו.
9. סדר הטענות
יושב-ראש הועדה יקבע את סדר השמעת הטענות בערר.
10. ראיות
העורר והמשיב יהיו רשאים להביא ראיות לתמיכת טענותיהם רק ברשות הועדה.
11. המצאת מסמכים
(א) יושב-ראש הועדה רשאי לדרוש מאת העורר או מאת המשיב להמציא לועדה, תוך המועד שיקבע, מסמכים או ידיעות נוספות הדרושות, לדעתו, לבירור הערר.
(ב) יושב-ראש הועדה רשאי לדרוש כי ידיעות נוספות כאמור יומצאו בתצהיר.
12. איחוד הדיון
הועדה רשאית לאחד את הדיון בעררים שהגישו עוררים במפעל אחד או שיש בהם טענות דומות או בקשה לסעד דומה, וכן לתת בהם החלטה אחת.
13. פרוטוקול
(א) פרוטוקול על מהלך הדיון בפני הועדה ינוהל בידי יושב-ראש הועדה או בידי מי שהסמיך לכך וייחתם ביד יושב-ראש הועדה.
(ב) הערר, תשובת המשיב ומסמכים אחרים שהוגשו לועדה יצורפו לפרוטוקול ויהוו חלק ממנו.
14. מועד למתן החלטת הועדה (תיקון: תשמ"ה)
החלטת הועדה תינתן תוך שלושה ימים מיום סיום הדיון, תיערך בכתב ותיחתם ביד יושב-ראש הועדה; העתק מההחלטה יישלח בדואר רשום, או בדרך אחרת שקבע היושב-ראש, מאת מזכירות הועדה לצד שלא נכח בשעת מתן ההחלטה.
15. הארכת מועדים
יושב-ראש הועדה ראשי להאריך את המועד למתן החלטת הועדה, מטעמים שיירשמו.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ב, 688; תשמ"ה, 1276.
________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ