אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי) (דמי כלכלה ודיור), התש"ס-1990

תקנות שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי) (דמי כלכלה ודיור), התש"ס-1990

תקנות שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי) (דמי כלכלה ודיור), התש"ס-1990 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו-5 לחוק שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי), התשנ"ח-1998 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ד)
בתקנות אלה -
"גוף מוכר" - גוף שאישר השר לפי תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשל"ח-1978;
"האחראי" - כהגדרתו בתקנות הביטוח הלאומי (בנות שירות לאומי בהתנדבות), התשס"ב-2002;
"מפעיל" - רשות ציבורית, מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה או חברה לתועלת הציבור כמשמעותה בסעיף 32 לחוק הנאמנות, התשל"ט-1979, האחראי מכוח הסכם בינו ובין גוף מוכר על הפעלת מתנדב המופנה אליו על ידי אותו גוף מוכר למטרת שירות לאומי;
"מקום מגורים" - מקום מגורי הקבע של מתנדב שלא במסגרת השירות;
"מתנדב בודד" - מתנדב שהוריו אינם בארץ, או מתנדב שאינו מתגורר עם הוריו, החל בשנתיים שקדמו לתחילת שירותו, ובלבד שהמתנדב הוכר כחסר יכולת כלכלית על פי הוראות האחראי.
"שירות" - התנדבות בשירות לאומי בהתאם לסעיף 1 לחוק;
"דמי כלכלה" - תשלום לפי תקנות אלה לכיסוי הוצאות המתנדב בעבור תזונה, הוצאות אישיות ודמי כיס.
2. דמי כלכלה (תיקון: תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ד, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט)
(א) אלה דמי הכלכלה החודשיים בשקלים חדשים שיינתנו למתנדב המתגורר -
(א) במקום מגוריו ונושא בהוצאות תזונתו 694.13.- שקלים חדשים לחודש;
(ב) במקום מגוריו והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו 478.83.- שקלים חדשים לחודש;
(ג) במרחק 30 ק"מ או יותר ממקום מגוריו ולא ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו - 771.51 שקלים חדשים לחודש;
(ד) מחוץ למקום מגוריו ולא ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו - 495.65 שקלים חדשים לחודש;
(ה) ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו - 771.51 שקלים חדשים לחודש;
(ו) ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו - 478.83 שקלים חדשים לחודש.
(א1) למתנדב בודד תינתן תוספת לדמי הכלכלה האמורים בתקנת משנה (א), בסכום ששיעורו 50% מדמי הכלכלה האמורים בתקנת משנה (א)(2).
(ב) דמי הכלכלה ישולמו למתנדב עם תום החודש שבעדו הם ניתנים, בכל חודשי השירות; ואולם בחודש שבו ניתנת למתנדב חופשה, רשאי גוף מוכר לנכות מדמי הכלכלה לפי תקנת משנה (א) סכום שיחושב באופן יחסי למספר ימי החופשה באותו חודש אך לא יותר ממחצית דמי הכלכלה כאמור.
3. דיור (תיקון: תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ד, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט)
(א) מתנדב המשרת מחוץ למקום מגוריו, זכאי לדיור הולם בעת שירותו שהוא אחד מאלה:
(1) דיור ברשות המפעיל בתנאי פנימיה;
(2) דיור בקהילה באחריות הגוף המוכר, המפעיל או הרשות המקומית, סמוך למקום השירות, במיטב התנאים האפשריים בנסיבות הענין, על בסיס של מימון בשיעור 357.36 שקלים חדשים לכל מתנדב.
(ב) פנה מתנדב לגוף המוכר בטענה כי תנאי הדיור הניתנים לו אינם הולמים, יבדוק הגוף המוכר את הטענה וימסור למתנדב את תשובתו בכתב במהירות האפשרית.
4. עדכון (תיקון: תשס"ד)
(א) הסכומים הנקובים בתקנות 2 ו-3 ישתנו ב-1 בספטמבר של כל שנה (להלן - יום העדכון), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה -
"המדד" - לענין תקנה 2 - מדד המחירים לצרכן, ולענין תקנה 3 - מדד שכר הדירה, כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה - המדד שפורסם בחודש נובמבר 1999.
(ב) השר יפרסם ברשומות הודעה בדבר הסכומים המעודכנים כאמור.
5. הסכמים
(א) לפני תחילת השירות ייערך הסכם בין המתנדב ובין הגוף המוכר העוסק בטיפול ובהפנייתו לשירות, לגבי תנאי השירות של המתנדב ובו ייקבעו, בין השאר, מקום המגורים של המתנדב ומי יישא בהוצאות תזונתו בעת השירות לצורך קביעת דמי הכלכלה ותנאי הדיור לפי תקנות 2 ו-3.
(ב) גוף מוכר רשאי להתקשר בהסכם עם מפעיל למימון דמי הכלכלה והדיור, שהגוף המוכר חייב לתת למתנדב לפי סעיף 2(ב) לחוק.
6. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
7. הוראת מעבר
יראו דמי כלכלה ודיור שניתנו למתנדב בתקופה שמיום תחילת החוק עד יום תחילתן של תקנות אלה כאילו ניתנו לפי תקנות אלה.
_________________________________
1 ק"ת תש"ס, 108; תשס"א, 240, 933, 1048; תשס"ב, 417, 561, 863; תשס"ג, 42, 424, 650, 850; תשס"ד, 307, 506; תשס"ה, 63; תשס"ו, 219; תשס"ז, 362; תשס"ח, 82; תשס"ט, 130.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ