אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירות התעסוקה (תעודות מקצוע), תשכ"א-1961

תקנות שירות התעסוקה (תעודות מקצוע), תשכ"א-1961

תקנות שירות התעסוקה (תעודות מקצוע), תשכ"א-1961 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 48, 51, 56 ו-89 לחוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, אני מתקין תקנות אלה:
1. בקשה לתעודת מקצוע או לשינוי דרגה או סוג
בקשה לתעודת מקצוע או לשינוי דרגה או סוג תוגש למרכז ועדות המקצוע במשרד העבודה (להלן - המרכז), באמצעות לשכת שירות התעסוקה שבתחום שיפוטה גר המבקש; בקשה לתעודת מקצוע ובקשה לשינוי דרגה או סוג תהיה לפי הטופס שנקבע בתוספת.
2. קביעת ועדת מקצוע
קיימות באזור או במקום יותר מועדת מקצוע אחת לאותו מקצוע, יקבע המרכז או מי שהוסמך לכך על ידיו לאיזו מהן תועבר הבקשה.
3. מסמכים במקום בחינה (תיקון: תשכ"ב, תשכ"ה, תשל"ה)
ועדת מקצוע תראה במסמכים המפורטים להלן הוכחה שהמבקש הוא בעל המקצוע הנדון בדרגה או בסוג כאמור לגביהם:
(1) תעודת מקצוע לפי סעיף 22(ד) לחוק החניכות, תשי"ג-1953 - בדרגה או בסוג הנמוך ביותר הנהוג באותו מקצוע;
(2) תעודה המעידה שהמבקש סיים בהצלחה בית ספר מקצועי שאושר לענין חוק החניכות, תשי"ג-1953 - בדרגה או בסוג שהממונה על החינוך המקצועי במשרד החינוך והתרבות קבע לגבי המסיימים לימודיהם בו לאחר התייעצות במרכז;
(3) תעודה המעידה שהמבקש סיים בהצלחה קורס להכשרה מקצועית שאושר לענין תקנות אלה על ידי מי ששר העבודה (להלן - השר) הסמיכו לכך;
(4) אישור על דרגה או סוג במקצוע שניתן על ידי ועדה ארצית לדירוג מקצועי בשיתוף עם משרד העבודה - בדרגה או בסוג הנקוב באישור;
(5) (בוטלה)
3א. המלצה על סמך אישור ע"י איגוד מקצועי (תיקון: תשכ"ה)
ועדת מקצוע רשאית להמליץ על מתן תעודת מקצוע, להוציא תעודת מקצוע בדרגה או בסוג הגבוה ביותר הנהוגים באותו מקצוע, למבקש שבידו אישור שניתן על ידי איגוד מקצועי, שלפיו היה המבקש ביום הקובע בעל מקצוע בדרגה או בסוג פלוני, ובלבד שהמבקש עבד במקצועו תקופה שלפי תכנית הבחינות נקבעה כתקופת עבודה לאותם דרגה או סוג.
לענין תקנה זו, "היום הקובע" - היום בו פורסמה הודעה ברשומות על ידי שר העבודה על מינויה לראשונה של ועדת מקצוע לאותו מקצוע.
4. שינוי דרגה או סוג
בעל מקצוע שבידו תעודה המעידה שהוא סיים בהצלחה קורס להשתלמות מקצועית שאושר לענין תקנות אלה על ידי מי שהשר הסמיכו לכך - תראה בכך ועדת מקצוע הוכחה שדרגתו או סוגו הם כנקוב בתעודה.
5. בחינות חוזרות
מועמד שנכשל בבחינה רשאי להיבחן שנית כעבור תקופה שועדת המקצוע תקבע.
6. דיון בבקשה לשינוי דרגה או סוג
ועדת מקצוע לא תדון בבקשה לשינוי דרגה או סוג במקצוע אלא כעבור לפחות שנה מיום שנקבעה לאחרונה דרגתו או סוגו במקצוע של המבקש או כעבור תקופה קצרה יותר שועדת המקצוע קבעה בעת שהמליצה לאחרונה על דרגתו או סוגו במקצוע.
7. תחילה
תחילתן של תקנות אלה היא ביום ה' בחשון תשכ"ב (15 באוקטובר 1961).
ת ו ס פ ת
_________________________________
1 ק"ת תשכ"א, 2482; תשכ"ב, 52; תשכ"ה, 494; תשל"ה, 1741.
2 נוסח הטפסים שבתוספת אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ