אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירות התעסוקה (סדרי הדיון והעבודה במועצת השירות), תשי"ט-1959

תקנות שירות התעסוקה (סדרי הדיון והעבודה במועצת השירות), תשי"ט-1959

תקנות שירות התעסוקה (סדרי הדיון והעבודה במועצת השירות), תשי"ט-1959 1
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 14 ו-89 לחוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"המועצה" - מועצת השירות;
"היושב ראש" - יושב ראש המועצה.
2. כינוס המועצה
היושב ראש יכנס את המועצה -
(1) לא יאוחר מששה חדשים לאחר הישיבה הקודמת;
(2) על פי בקשה בכתב המפרטת את סדר היום המוצע, חתומה על ידי מנהל השירות או ידי לא פחות משליש חברי המועצה;
והוא רשאי לכנסה כשהוא רואה צורך בכך.
3. קביעת סדר היום
(א) סדר היום לישיבות המועצה, ייקבע על ידי היושב ראש, ובלבד שיכלל בו כל ענין -
(1) שהמועצה החליטה להעמידו על סדר היום;
(2) שפורט בבקשה לפי תקנה 2(2) בהתאם לסדר קבלת הבקשות.
(ב) לא ייכלל בסדר היום ולא יידון במועצה ענין -
(1) שאינו מתפקידה או בסמכותה של המועצה;
(2) שנושאו לא פורט.
4. שינויים בסדר היום
(א) הצעה לשנות את סדר היום תוגש רק לפני הישיבה או עם פתיחתה. ההצעה לא תועמד להצבעה אלא אם נמצא תומך בה. לפני ההצבעה רשאי בעל ההצעה להסבירה בקיצור, ונציג אחד של המתנגדים רשאי להשיב.
(ב) לקבלת הצעה כאמור דרוש רוב חברי המועצה.
5. הזמנות
(א) הזמנה לישיבת המועצה תפרט את סדר היום שלה ותימסר לחברי המועצה לפחות 14 יום לפני המועד שנקבע לישיבה.
(ב) הזמנה לישיבה דחופה, וכן הודעה על ביטול ישיבה או על דחייתה, מותר למסור בכל דרך הנראית ליושב ראש המועצה כמועילה, ובלבד שהיא תאפשר לחברי המועצה להשתתף בישיבה.
(ג) על החלטות המועצה אין עוררין משום כך בלבד שחבר מחבריה לא קיבל הזמנה שנשלחה בעוד מועד לפי מענו.
6. מנין חוקי
(א) שליש חברי המועצה וביניהם היושב ראש, הם מנין חוקי בישיבותיה.
(ב) לא היה בישיבת המועצה מנין חוקי, יהיו בישיבה שניה עשרה חברי המועצה, וביניהם היושב ראש, מנין חוקי לגבי כל ענין שעמד על סדר היום של הישיבה הראשונה.
(ג) היושב ראש יקבע מועד חדש לישיבה השניה. ההזמנה לישיבה השניה תכלול אזהרה שישיבה זו תתקיים גם במנין כאמור בתקנת-משנה (ב).
(ד) פחת מספר המשתתפים במשך הישיבה והיה קטן מן המנין החוקי, לא תיפגע חוקיות ההחלטות בשל כך, ובלבד שלא פחת מספר המשתתפים מכדי עשרה חברי המועצה וביניהם היושב ראש.
7. הנהלת ישיבות
(א) היושב ראש -
(1) יפתח וינעל את הישיבות;
(2) ינהל את הדיונים בהתאם לסדר היום;
(3) יקבע את תוצאות ההצבעות.
(ב) היושב ראש רשאי -
(1) להפסיק חבר מועצה החורג מענין הנדון, או הנואם מעל לזמן שהוקצב לו;
(2) לקרוא לסדר כל חבר מועצה אשר התנהגותו אינה כשורה.
8. סדר הדיונים
(א) רשות הדיבור תינתן לחברי המועצה לפי סדר בקשתם.
(ב) לבעל הצעה תינתן הרשות לפתוח את הדיון בהצעתו ולסיימו.
9. קבלת החלטות וסדרי הצבעה
(א) החלטות יתקבלו ברוב המצביעים בישיבה; היה מספר קולות שקול, פירושו דחיית ההצעה.
(ב) ההצעות יעמדו להצבעה לפי סדר הגשתן, אולם בהצעות שקבלת אחת מהן מונעת את קבלתה של האחרת, יצביעו על זו המרחיקה לכת; נתעורר ספק בנוגע לסדר ההצבעה, יכריע בדבר היושב ראש.
(ג) ההצבעה תהיה בהרמת ידים.
(ד) על פי דרישה יש לספור קולות המצביעים בעד ונגד ההצעה וכן הנמנעים מהצבעה.
10. פרוטוקול
(א) על ישיבת המועצה יתנהל פרוטוקול שבו ייכללו פרטים אלה:
(1) שמות חברי המועצה הנוכחים בישיבה, וכן שמותיהם של אלה שהתנצלו על אי-יכולתם להשתתף בה;
(2) סדר היום;
(3) שמות המשתתפים בויכוח ועיקרי דבריהם;
(4) ההצעות;
(5) תוצאות ההצבעות;
(6) ההחלטות.
(ב) היושב ראש יאשר בחתימת ידו את הפרוטוקול, והעתק ממנו יישלח לכל חבר המועצה.
(ג) על בקשה לתקן את הפרוטוקול יחליט היושב ראש. הוא רשאי להדחות בקשת תיקון שהוגשה לו יותר מחודש לאחר מסירת העתק הפרוטוקול למבקש. העתק מתיקון שנתקבל יישלח לחברי המועצה.
(ד) חבר מועצה רשאי לעיין בפרוטוקולים בכל זמן סביר, להעתיקם או לקבל העתק מהם.
11. ועדות המועצה
(א) היושב ראש של ועדה שנתמנתה על ידי המועצה יכנס אותה לפי הצורך. יושב ראש המועצה רשאי לדרוש ממנו לכנס את הועדה.
(ב) הוראות התקנות 2(2) עד 5, 7 עד 10 יחולו על ועדות המועצה, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
12. עבודות שוטפות בקשר עם המועצה
מינהלת השירות תדאג לביצוע העבודות השוטפות, הקשורות בפעולות המועצה וועדותיה, וביחוד למסירת הזמנות לישיבות ולניהול פרוטוקולים, מסירתם ושמירתם.
_________________________________
1 ק"ת תשי"ט, 1787.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ