אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירות התעסוקה (אגרת בחינת מקצוע), התש"ס-2000

תקנות שירות התעסוקה (אגרת בחינת מקצוע), התש"ס-2000

תקנות שירות התעסוקה (אגרת בחינת מקצוע), התש"ס-2000 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 59(ב) לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959 (להלן - החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. שיעור האגרה (תיקון: תשס"ב, תשס"ד, תשס"ז, תש"ע)
בעד בחינת מקצוע לפי הפרק השלישי לחוק, תיגבה אגרה של 132 שקלים חדשים.
2. אגרה מופחתת (תיקון: תשס"ב, תשס"ד, תשס"ז, תש"ע)
על אף האמור בתקנה 1, תיגבה מנבחן שהוא חייל בשירות חובה כמשמעותו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, אגרה מופחתת של 64 שקלים חדשים.
3. עדכון סכומי האגרה (תיקון: תשס"ד3)
(א) בתקנה זו, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ב) הסכומים הנקובים בתקנות 1 ו-2 יעודכנו ב-1 באפריל של כל שנה (להלן - יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד, בחודש ינואר שקדם ליום העדכון לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר בשנה שקדמה לה.
(ג) סכום שעודכן כאמור בתקנת משנה (ב), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.
4. פרסום
המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה יפרסם ברשומות את נוסח תקנות 1 ו-2 כפי שהשתנה עקב עדכון לפי תקנה 3.
5. תוקף (תיקון: תשס"ב, תשס"ד2, תשס"ו)
תוקף תקנות אלה עד ליום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011).
6. ביטול
תקנות שירות התעסוקה (אגרת בחינות מקצוע), התש"ם-1980 - בטלות.
_________________________________
1 ק"ת תש"ס, 638; תשס"ב, 418, 789; תשס"ד, 741, 753, 754; תשס"ו, 996, 1078; תשס"ז, 645; תש"ע, 1128.
2 התקנות פורסמו ביום 6.6.2000.
3 תקנה 3 לתקנות שירות התעסוקה (אגרת בעד בחינת מקצוע) (תיקון והוראת שעה), התשס"ד-2004 (ק"ת תשס"ד, 741) קובעת:
"3. הוראת שעה
על אף האמור בתקנה 3(ב) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה, יעודכנו האגרות ביום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה, לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש ינואר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 2002."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ