אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (סדרי דין בערעור על החלטת הממונה), תשכ"ט-1969

תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (סדרי דין בערעור על החלטת הממונה), תשכ"ט-1969

תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (סדרי דין בערעור על החלטת הממונה), תשכ"ט-1969 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36(ז) ו-56 לחוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות), תשי"ד-1954, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
לענין תקנות אלה -
"הממונה" - מי שמונה לפי סעיף 6 לחוק להיות ממונה על תשלום הגימלאות;
"הועדה" - ועדת ערעור שמונתה לפי סעיף 7 לחוק.
2. פרטי כתב הערעור
כתב הערעור על החלטת המשיב ייחתם ביד המערער או בא-כוחו ויפורטו בו -
(1) מספרו הצבאי, דרגתו בזמן שחרור מהשירות, שם המערער, מענו למסירת מסמכים;
(2) התאריך שבו הגיעה למערער החלטת הממונה;
(3) נימוקי הערעור;
(4) הסעד המבוקש.
3. צירוף העתקי ההחלטה
לכתב הערעור יצורפו חמישה העתקים מהחלטת הממונה.
4. הגשת הערעור
כתב הערעור יימסר לועדה, או יישלח אליה בדואר רשום, לפי מענה שפורסם ברשומות.
5. תשובת המשיב
(א) הממונה יגיש לועדה, תוך שלושים יום מהיום שבו נמסר לו העתק מכתב הערעור, תשובה בארבעה העתקים.
(ב) כתב התשובה ייחתם ביד הממונה או בא-כוחו.
(ג) הממונה ישלח למערער בדואר רשום העתק מכתב התשובה.
6. לקוי בכתב הערעור
כתב ערעור שלא נתקיימה בו הוראה מהוראות תקנות 2 ו-3 לא יתקבל על ידי הועדה. אולם משהוגש, לא תפסול אותו הועדה בשל אי קיום הוראה כאמור אלא תחזיר אותו למערער לשם תקונו כיאות.
7. הודעה על מועד הדיון
יושב ראש הועדה יודיע בכתב לבעלי הדין על מועד הדיון בערעור לפחות חמישה-עשר יום מראש.
8. אי התייצבות בעל דין
נמסרה על הדיון הודעה בהתאם לתקנה 7 ואחד מבעלי הדין לא התייצב במועד הקבוע לדיון בערעור, רשאית הועדה לדחות את הדיון למועד אחר או לדון בערעור ולהחליט בו שלא בפני בעל הדין שלא התייצב.
9. רישום פרוטוקול
יושב ראש הועדה ירשום פרוטוקול ובו יכלול תמצית טענות בעלי הדין, תמצית עדויות שהושמעו, וההחלטות שנתקבלו.
10. סדר הטיעון והראיות
סדר הטיעון והבאת הראיות יקבע על ידי הועדה.
11. סיכומים בכתב
הועדה רשאית להורות לבעלי הדין לסכם טענותיהם בכתב, בין בנוסף על הסיכום שבעל פה ובין במקומו.
12. תיקון כתב הערעור וכתב התשובה
בכל שלב משלבי הדיון אם דרוש הדבר לעשיית צדק רשאית הועדה להתיר למערער או לממונה לשנות או לתקן את כתב הערעור או את כתב התשובה.
13. רציפות בדיון
נמנע מחבר ועדה, מכל סיבה שהיא, להשתתף בדיון בערעור עד סיומו, רשאי חבר אחר שמונה כחבר אותה ועדה להמשיך בדיון מן השלב שבו הפסיק קודמו ורשאית הועדה לנהוג בעדות שנרשמה כאילו הושמעה בנוכחות החבר האחר.
14. דחיית החלטה
בתום הדיון בערעור רשאית הועדה לדחות את מתן ההחלטה למועד אחר.
15. החלטה בכתב
הועדה תתן החלטה מנומקת בכתב והיא תהיה חתומה בידי כל חברי הועדה.
16. דין החלטה של הרמטכ"ל או של מי שהוסמך על ידיו
הוגש ערעור לועדת הערעור על החלטת הרמטכ"ל או על החלטת מי שהוסמך על ידיו, ייקרא כל האמור בתקנות אלה לגבי הממונה כאילו מדובר ברמטכ"ל או במי שהוסמך על ידיו.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ט, 2196
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ