אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (חישוב תקופת שירות בתפקיד שהחוק לא חל עליו), תשל"ט-1979

תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (חישוב תקופת שירות בתפקיד שהחוק לא חל עליו), תשל"ט-1979

תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (חישוב תקופת שירות בתפקיד שהחוק לא חל עליו), תשל"ט-1979 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 52א ו-56 לחוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות), תשי"ד-1954, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"שירות קודם" - שירות מטעם המדינה בתפקיד שהחוק לא חל עליו;
"פיצויים" - פיצויי פיטורים או הטבה אחרת שקיבל מי ששירת שירות קודם, בשל הפסקת שירותו זה;
"ראש מת"ש" - ראש מינהל התשלומים של צבא-הגנה לישראל;
"המועד הקובע" - המועד שבו קבע ראש מת"ש את השיעורים והמועדים להחזרת הפיצויים לפי תקנה 3 או לתשלומים ולהחזרת הפיצויים לפי תקנה 4;
"המשכורת האחרונה" - המשכורת הקובעת במועד הקובע;
"המשכורת הקודמת" - המשכורת הקובעת במועד הפסקת השירות הקודם.
2. התנאים להכרת שירות קודם (תיקון: תשנ"ג)
מי שהיה בשירות קודם ועבר לשירות קבע כחייל שהחוק חל עליו ייחשב שירותו הקודם כשירות לענין החוק, אם נתמלאו תנאים אלה:
(1) הגיש בקשה לרמטכ"ל באמצעות מפקד יחידתו, בדבר הכרת שירותו הקודם כשירות לענין החוק, תוך שנים עשר חדשים מיום שעבר לשירות קבע, כחייל שהחוק חל עליו; אולם הרמטכ"ל או מי שהוא הסמיך רשאי לקבל בקשה אף לאחר המועד האמור, אם שוכנע שהחייל לא הגיש את בקשתו במועד מטעמים סבירים;
(2) הרמטכ"ל או מי שהוא הסמיך לא דחה את הבקשה, מטעמים סבירים תוך ששה חדשים מיום הגשתה;
(3) שילם את התשלומים הקבועים בתקנות 3 ו-4.
3. שירות קודם בתפקיד של שר, חבר כנסת, שופט, דיין או עובד המדינה
מי ששירת שירות קודם כחבר הממשלה כאמור בחוק המעבר, תש"ט-1949, כחבר כנסת כאמור בחוק-יסוד: הכנסת, כשופט כאמור בחוק השופטים, תשי"ג-1953, כדיין כמשמעותו בחוק הדיינים, תשט"ו-1955, או כעובד כמשמעותו בחוק שירות המדינה (גימלאות) (נוסח משולב), תש"ל-1970, יחזיר בשיעורים ובמועדים שקבע ראש מת"ש את הפיצויים שקיבל מאוצר המדינה, במידה שקיבל.
4. שירות קודם בתפקיד אחר
מי ששירת שירות קודם בתפקיד שאינו נמנה עם התפקידים האמורים בתקנה 3 ישלם לאוצר המדינה, בשיעורים ובמועדים שקבע ראש מת"ש 6.5% ממשכורתו האחרונה בעד כל חודש של שירותו הקודם שצורף לשירותו כחייל שהחוק חל עליו, וכן יחזיר לאוצר המדינה בשיעורים ובמועדים כאמור את הפיצויים.
5. הצמדת הפיצויים למשכורת האחרונה
עלתה משכורתו האחרונה של אחד המנויים בתקנה 3 או בתקנה 4 על משכורתו הקודמת, יוחזרו הפיצויים בשיעור מוגדל באופן יחסי לשיעור העליה של המשכורת האחרונה לעומת המשכורת הקודמת.
6. צירוף שירות
נתמלאו לגבי חייל הוראות תקנה 2, תצורף תקופת שירותו הקודם לשירותו כחייל שהחוק חל עליו, ובלבד שלגבי חייל שהוראות תקנה 4 חלות עליו יצורף לתקופת שירותו כחייל שהחוק חל עליו כל חודש של שירותו הקודם שבעדו שילם לאוצר המדינה את התשלום שנקבע בה.
7. שמירה על זכויות וחישוב קצבה
מי ששירת שירות קודם באחד התפקידים שמנויים בתקנה 3 ותקופת שירותו צורפה לשירותו כחייל שהחוק חל עליו, כאמור בתקנה 6, יקויימו זכויותיו שרכש בתקופת השירות הקודם לגבי חישוב תקופת אותו שירות ולגבי הקיצבה המינימלית.
8. הוראות מעבר
מי שעבר לשרת בשירות קבע לפני פרסומן של תקנות אלה ומשרת בשירות קבע, רשאי להגיש את הבקשה תוך שנים-עשר חודש מיום פרסומן; אולם הרמטכ"ל או מי שהוסמך על ידיו רשאי לקבל בקשה אף לאחר המועד האמור, אם שוכנע שהחייל לא הגיש את בקשתו במועד מטעמים סבירים וכי מן הצדק לעשות כן.
______________________________
1 ק"ת תשל"ט, 799; תשנ"ג, 766.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ