אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) (הכרת עבודה במוסד מוכר כשירות), תשי"ח-1958

תקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) (הכרת עבודה במוסד מוכר כשירות), תשי"ח-1958

תקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) (הכרת עבודה במוסד מוכר כשירות), תשי"ח-1958 1
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 52 ו-56 לחוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות), תשי"ד-1954, אני מתקין תקנות אלה:
1. תנאים להכרת עבודה במוסד מוכר כשירות (תיקון: תשכ"ה)
עבודתו של אדם במוסד מוכר תיחשב כשירות לענין החוק, אם נתמלאו באותו אדם כל התנאים האלה:
(1) עבד במוסד מוכר בשכר; אולם עבודתו בסוכנות היהודית לארץ-ישראל לא תיחשב כשירות לענין החוק אלא לגבי התקופה שקדמה ליום ח' בתשרי תש"י (1 באוקטובר 1949);
(2) עבודתו במוסד המוכר הופסקה מחמת חיסול המוסד או העברת תפקידיו, כולם או מקצתם, לשירות משירותי המדינה או מחמת שירותו בשירות בטחוני או שירות בשירות חובה, כאמור בסעיף 13 לחוק;
(3) בין עבודתו במוסד המוכר ובין שירותו בשירות קבע לא חלה הפסקה, או שחלה הפסקה מחמת שירותו בשירות בטחוני או בשירות חובה, כאמור בסעיף 13 לחוק, או מחמת היותו בשירות מטעם המדינה בתפקיד שהחוק לא חל עליו ושירותו זה נחשב כשירות לענין החוק בהתאם לסעיף 52א לחוק, או שחלה הפסקה מטעמים אשר, לדעת הרמטכ"ל, לא היתה לאותו אדם אותה שעה שליטה עליהם;
(4) הגיש בקשה לרמטכ"ל בדרך ובמועד שנקבעו בתקנה 3: ובלבד שלא תובא בחשבון תקופת עבודה במוסד מוכר שעבד בהיותו למטה מגיל 18 שנים.
2. דין מי שעבד במספר מוסדות מוכרים
לענין תקנות אלה רואים אדם שעבד במספר מוסדות מוכרים כאילו עבד במוסד מוכר אחד, ובלבד שלא חלה הפסקה בין עבודתו במוסד אחד למשנהו; אולם רשאי הרמטכ"ל, אם ראה טעם לכך, לראות במספר מוסדות מוכרים כעבודה במוסד מוכר אחד אף אם חלה הפסקה ברציפות העבודה, ובלבד שתקופת ההפסקה כאמור לא תובא בחשבון כתקופת עבודה במוסד מוכר.
3. בקשה להכרת עבודה במוסד מוכר (תיקון: תשכ"ה)
חייל שעבד במוסד מוכר ונתמלאו בו התנאים האמורים בתקנה 1 יגיש לרמטכ"ל, לא יאוחר מיום ח' בטבת תשכ"ו (13 בדצמבר 1965) או תוך ששה חדשים מהיום שבו נתקבל לשירות קבע, הכל לפי התאריך המאוחר יותר, בקשה בדבר הכרת עבודתו במוסד מוכר ויצרף אליה הוכחות בדבר עבודתו כאמור.
4. הודעה על הכרת עבודה ותקופתה
הרמטכ"ל יודיע לחייל בכתב אם הוכרה עבודתו במוסד מוכר כשירות לענין החוק ואיזו תקופת עבודתו הוכרה כאמור.
5. חישוב תקופת העבודה במוסד מוכר
הכיר הרמטכ"ל בעבודתו של אדם במוסד מוכר וקבע את תקופת העבודה, תצורף לתקופת שירותו בשירות קבע תקופת עבודתו באותו מוסד, ובלבד שלענין סעיפים 17(א) ו-18 לחוק תצורף תקופה השווה לארבע חמישיות מתקופת עבודתו באותו מוסד.
5א. הסמכת הממונה (תיקון: תשכ"ה)
הרמטכ"ל רשאי להסמיך את הממונה לענין סמכויותיו לפי תקנות אלה, כולן או מקצתן.
6. הגבלת שיעור הקיצבה
(א) היה אדם שתקופת עבודתו במוסד מוכר הוכרה לפי תקנות אלה זכאי לקיצבה מאותו מוסד, לא יעלה שיעור הקיצבה שהוא זכאי לה לפי החוק על ההפרש בין סכום הקיצבה שאותו אדם זכאי לו מאותו מוסד לבין הסכום הקטן משני אלה:
(1) הסכום השווה לשבעים אחוז ממשכורתו הקובעת, ואם הוא זכאי לקיצבה מוגדלת כאמור בסעיף 19(א) לחוק, הסכום השווה לקיצבה המוגדלת כאמור;
(2) סכום השווה לקיצבה שהיתה מגיעה לו לפי החוק, אילו צורפה כל תקופת עבודתו במוסד המוכר לתקופת שירותו; ובלבד שהקיצבה המשתלמת לפי החוק לא תפחת מהקיצבה שהיתה משתלמת לאותו חייל, אילו לא צורפה תקופת עבודתו במוסד המוכר לתקופת שירותו.
(ב) נפטר זכאי לקיצבה מבלי ששולמה לו קיצבה בהתאם לתקנת-משנה (א) ושאיריו אינם זכאים לקיצבה מהמוסד המוכר, תחושב הקיצבה המגיעה לשאיריו לפי הקיצבה שהיתה מגיעה לנפטר אילולי הוראות תקנת משנה (א).
_________________________________
1 ק"ת תשי"ח, 1549; תשכ"א, 2538; תשכ"ה, 2160.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ