אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירות הביטחון הכללי (העסקה לתקופת ניסיון במשרות המיועדות להעסקה לפי כתב מינוי), התשס"ח-2008

תקנות שירות הביטחון הכללי (העסקה לתקופת ניסיון במשרות המיועדות להעסקה לפי כתב מינוי), התשס"ח-2008

תקנות שירות הביטחון הכללי (העסקה לתקופת ניסיון במשרות המיועדות להעסקה לפי כתב מינוי), התשס"ח-2008 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ג) ו-21 (א) לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה, ובכפוף להוראות חוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985, ולהוראות חוק התקציב השנתי, ובאישור ועדת השרים לענייני שירות הביטחון הכללי וועדת הכנסת לענייני השירות, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"הרשאה להעסקה לשעה" - כמשמעותה בסעיפים 38 ו-39א בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 (להלן - חוק המינויים);
"השירות" - שירות הביטחון הכללי;
"משרה בתקן" - כמשמעותה בסעיף 13 לחוק המינויים;
"משרה המיועדת להעסקה לפי כתב מינוי" - משרה בתקן מסוג המשרות שנקבעו לעניין זה בנוהלי השירות;
"נציב השירות" - נציב שירות המדינה כמשמעותו בסעיף 6 לחוק המינויים, או מי שהוא הסמיכו לכך;
"ראש השירות" - כהגדרתו בחוק, או מי שהוא הסמיכו לכך;
"תקופת ניסיון" - תקופה המיועדת לבחינת התאמתו של עובד השירות למשרה המיועדת להעסקה בכתב מינוי, למשרה שבה הוצב וכן לבחינת התאמתו להעסקה בכתב מינוי בשירות.
2. העסקה בתקופת ניסיון
(א) תקופת ניסיון לקבלת כתב מינוי בשירות תהיה בת חמש שנים מיום הצבת העובד במשרה בתקן המיועדת להעסקה לפי כתב מינוי, לרבות תקופת ההכשרה לתפקיד, ואולם ראש אגף משאבי אנוש בשירות (להלן - ראש האגף), רשאי במקרים חריגים שיחליט עליהם ומטעמים שיירשמו, ובהסכמת העובד בכתב, להאריך את תקופת הניסיון לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה אחת.
(ב) בתקופת הניסיון יועסק עובד בהרשאה להעסקה לשעה, לפרקי זמן של שנה או יותר בכל פעם, כפי שייקבע בנוהלי השירות.
(ג) ראש האגף רשאי, במקרים חריגים שיחליט עליהם ומטעמים שיירשמו, לקבוע לעובד תקופת ניסיון קצרה מזו הקבועה בתקנת משנה (א) ובלבד שלא תפחת משתי שנים.
(ד) ראש השירות רשאי, באישור נציב השירות, לקבוע לעובד במסלול העסקה ייחודי שפורט לעניין זה בנוהלי השירות, תקופת ניסיון ארוכה מזו הקבועה בתקנת משנה (א) ובלבד שלא תעלה על שש שנים; על תקופה כאמור יחולו תקנות משנה (א) עד (ג), (ה) ו (ו) בהתאמה.
(ה) עבר עובד, במהלך תקופת הניסיון, לפי בקשתו ובאישור ראש האגף או מי שמינה לכך, למשרה אחרת, ישלים את תקופת הניסיון הקבועה בתקנת משנה (א), או תקופה ארוכה מכך, הכל כמפורט לעניין זה בנוהלי השירות; לעניין זה, "משרה אחרת" - משרה בתקן המיועדת להעסקה בכתב מינוי.
(ו) במהלך תקופת הניסיון ינתנו לעובד משובים תקופתיים כמפורט בנוהלי השירות.
3. התאמה לקבלת כתב מינוי
לקראת סיום תקופת הניסיון תיבחן התאמתו של עובד לקבלת כתב מינוי בשירות כמפורט לעניין זה בנוהלי השירות.
4. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן. 2
5. הוראות מעבר
עובד שהועסק ערב תחילתן של תקנות אלה בתקופת ניסיון במשרה המיועדת להעסקה לפי כתב מינוי בחוזה מיוחד מכוח סעיף 40 לחוק המינויים, יועבר ביום תחילתן של תקנות אלה להעסקה בהרשאה להעסקה לשעה לפי תקנות אלה וישלים את תקופת הניסיון שנקבעה לו.
___________________________________
1 ק"ת תשס"ח, 340.
2 התקנות פורסמו ביום 9.1.2008.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ