אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירות הביטחון הכללי (העסקה לפי כתב העסקה), התשס"ח-2008

תקנות שירות הביטחון הכללי (העסקה לפי כתב העסקה), התשס"ח-2008

תקנות שירות הביטחון הכללי (העסקה לפי כתב העסקה), התשס"ח-2008 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ג) ו-21 (א) לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה, ובכפוף להוראות חוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985, ולהוראות חוק התקציב השנתי, ובאישור ועדת השרים לענייני שירות הביטחון הכללי וועדת הכנסת לענייני השירות, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"השירות" - שירות הביטחון הכללי;
"כללי העסקה" - מדיניות העסקה במשרות או בסוגי משרות בשירות, לרבות תנאי קבלה, משך תקופת ניסיון, משך העסקה, העברה ממשרה למשרה, תנאי עבודה, שכר ותנאי שירות נלווים, סיום העסקה ועניינים נוספים שהורה עליהם ראש השירות באישור נציב השירות;
"כתב העסקה" - מסמך התקשרות עם עובד או סוגי עובדים בשירות, שהורה עליו ראש השירות, באישור נציב השירות;
"נציב השירות" - נציב שירות המדינה כמשמעותו בסעיף 6 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959- (להלן - חוק המינויים) או מי שהוא הסמיכו לכך;
"ראש השירות" - כהגדרתו בחוק או מי שהוא הסמיכו לכך.
2. העסקה בכתב העסקה
(א) ראש השירות רשאי, באישור נציב השירות, לקבוע לעובדים בשירות או לסוגי עובדים בו, אשר המאפיינים המיוחדים של תפקידם בשירות מחייבים זאת, כתב העסקה וכללי העסקה, הכל כמפורט בנוהלי השירות.
(ב) עובדים או סוגי עובדים כאמור בתקנת משנה (א) יועסקו בכתב העסקה חתום בידם ובידי ראש השירות; כתב העסקה כאמור, ניתן להארכה על ידי ראש השירות, לתקופות נוספות, כמפורט בנוהלי השירות.
3. הסכמים והסדרים אחרים
סעיפים 40 ,17 ,15 ו-48 לחוק המינויים לא יחולו על העסקת עובדים לפי תקנות אלה; הסכמים והסדרים אחרים החלים על עובדי השירות יוסיפו לחול על העסקת עובדים לפי תקנות אלה, ככל שאין בהם משום סתירה לאמור בתקנות אלה.
4. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן. 2
5. הוראות מעבר
(א) הוראות תקנות אלה יחולו על עובד השירות אשר ערב תחילתן הועסק בשירות בחוזה מיוחד מכוח סעיף 40 לחוק המינויים ובלבד שנתן לכך את הסכמתו בכתב, או בתום תקופת חוזהו, לפי המוקדם.
(ב) עבר עובד השירות, שהועסק ערב תחילתן של תקנות אלה בחוזה מיוחד לפי סעיף 40 לחוק המינויים, להעסקה בכתב העסקה לפי תקנות אלה, תבוא תקופת העסקתו בחוזה מיוחד במניין תקופת העסקתו לפי תקנות אלה.
(ג) הוראות תקנות אלה לא יחולו על עובד השירות אשר ערב תחילתן הועסק בשירות
_________________________________
1 ק"ת תשס"ח, 341.
2 התקנות פורסמו ביום 9.1.2008.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ