אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירות בטחון (מיועדים לשירות בטחון ויוצאי צבא השוהים בחוץ-לארץ), תשל"ב-1972

תקנות שירות בטחון (מיועדים לשירות בטחון ויוצאי צבא השוהים בחוץ-לארץ), תשל"ב-1972

תקנות שירות בטחון (מיועדים לשירות בטחון ויוצאי צבא השוהים בחוץ-לארץ), תשל"ב-1972 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38 ו-45 לחוק שירות בטחון, תשי"ט-1959 (נוסח משולב), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"קונסול" - קונסול כללי, קונסול או סגן קונסול, ובנציגות דיפלומטית - בעל תואר דיפלומטי הממונה על המדור הקונסולרי באותה נציגות, הפועלים בתפקידיהם הקונסולריים בחוץ-לארץ ואשר בשטח פעולתם או בסמוך לו שוהה המיועד לשירות בטחון או יוצא-הצבא;
"נספח צבאי" - לרבות סגן נספח צבאי ועוזר נספח צבאי;
"נציגות דיפלומטית" - לרבות שגרירות וצירות;
"רשות מוסמכת" - מי ששר הבטחון העביר לו את הסמכות לפי סעיף 28 לחוק, ומקום כהונתו בישראל.
2. התייצבות מיועד לשירות בטחון לרישום ולבדיקה מוקדמת בחו"ל
מיועד לשירות בטחון השוהה בחוץ-לארץ והוא נקרא בצו לרישום לפי סעיף 3 לחוק, או שאגב ביצוע הרישום הוא נקרא בצו לבדיקה מוקדמת כאמור בסעיף 3א לחוק, רשאי קונסול, לפי בקשתו של המיועד לשירות בטחון, להתיר לו להתייצב בפניו לא יאוחר מאשר במועד שנקבע בצו לרישום ולהתיר לו להתייצב לבדיקה מוקדמת בפני רופא אמון של הקונסוליה או של הנציגות הדיפלומטית.
3. התייצבות מיועד לשירות בטחון השוהה בחו"ל לקביעת כשרו הרפואי
(א) מיועד לשירות בטחון השוהה בחוץ-לארץ והוא נקרא בצו לבדיקה כאמור בסעיפים 4 או 5 לחוק, רשאי קונסול, לפי בקשתו של המיועד לשירות בטחון, להתיר לו להתייצב לבדיקה בפני רופא אמון של הקונסוליה או של הנציגות הדיפלומטית.
(ב) הקונסול יעביר את ממצאי הבדיקה לועדה הרפואית בישראל והיא תחליט על סמך ממצאים אלה אם היא מוצאת את המיועד לשירות בטחון כשר לשירות, בלתי כשר לשירות או בלתי כשר ארעית לשירות.
4. דחיה או פטור למיועד לשירות בטחון השוהה בחוץ לארץ
(א) מיועד לשירות בטחון השוהה בחוץ-לארץ שהתייצב לרישום בהתאם להוראות תקנה 2 וביקש לדחות את מועד התייצבותו לשירות בטחון, או ביקש מיועד לשירות בטחון כאמור שהוא יוצא צבא לפטור אותו מחובת שירות בטחון, יעביר הקונסול את הבקשה לרשות המוסמכת.
(ב) כל עוד לא נתקבלה החלטת הרשות המוסמכת בענין הבקשה, רשאי הקונסול לדחות את מועד התייצבות המבקש לשירות בטחון ובלבד שתקופת הדחיה לא תעלה על שלושה חדשים.
(ג) התייצב מיועד לשירות בטחון כאמור לרישום בישראל, לא ידחה הקונסול את מועד התייצבותו לשירות בטחון, אלא מטעמים מיוחדים ולתקופה שאינה עולה על חודש ימים.
5. צו אישי למיועד לשירות בטחון
על אף האמור בתקנות אלה רשאי פוקד להורות למיועד לשירות בטחון השוהה בחוץ-לארץ, בצו אישי, להתייצב בישראל למילוי כל חובה לפי הפרק השני לחוק או להתייצב לשירות סדיר או לשירות מילואים, הכל במקום ובזמן שנקבעו בצו.
6. דחיה או פטור ליוצא צבא השוהה בחו"ל
(א) יוצא צבא הנמנה עם הכוחות הסדירים והוא מבקש בהיותו בחוץ-לארץ לדחות המשך שירותו או לפטור אותו מחובת השירות, יגיש על כך בקשה בכתב לנספח צבאי, ואם אין באותה ארץ נספח צבאי - לקונסול; הנספח הצבאי או הקונסול יעבירו את הבקשה לרשות המוסמכת.
(ב) כל עוד לא נתקבלה החלטת הרשות המוסמכת בענין הבקשה, רשאי הנספח הצבאי או הקונסול לדחות מדי פעם את מועד התייצבותו של יוצא צבא כאמור לתקופה של שבועיים, ובלבד שתקופת הדחיה הכוללת לא תעלה על חדשיים.
7. אימות פרטים
מיועד לשירות בטחון או יוצא צבא השוהים בחוץ-לארץ, אשר פנו לקונסול או לנספח צבאי לפי תקנות אלה, ימסרו בכתב ויאשרו בחתימת ידם את כל הפרטים הנדרשים בגליונות הרישום ובטופסי הבקשה לגבי רישום לשירות בטחון, לגבי בדיקות לקביעת כושר רפואי או כללי לשירות בטחון או לגבי בקשות דחיה או פטור, ולפי דרישת הקונסול או הנספח הצבאי יציגו בפניהם או ימסרו להם תעודות לאימות הפרטים האמורים.
8. תחולה
תקנות אלה חלות על מיועד לשירות בטחון ועל יוצא צבא השוהים כדין בחוץ-לארץ.
9. שמירת דינים
האמור בתקנות אלה אינו בא לגרוע מכל דין אחר.
10. ביטול
תקנות שירות הבטחון (יוצאי צבא השוהים בחוץ-לארץ), תשט"ז-1955 - בטלות.
11. תחילה
תחילתן של תקנות אלה לאחר שלושים יום מיום פרסומן.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ב, 1728.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ