אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירות בטחון, תש"י-1949

תקנות שירות בטחון, תש"י-1949

תקנות שירות בטחון, תש"י-1949 1
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 4, 5, 6, 11, 14, ו-20 לחוק שירות בטחון, תש"ט-1949, אני מתקין בזה תקנות אלה:
9-1. (בוטלו) (תיקון: תשכ"ז)
10. אימון צבאי ראשוני
תקופת האימון הצבאי הראשוני בשירות סדיר לא תעלה על מאה וחמישה ימים.
11. גרעינים התיישבותיים (תיקון: תש"י, תשי"ב, תשל"ב, תשנ"ו, תשס"ט)
(א) היה צו של פוקד הקורא להתייצבות לשירות סדיר חל על חברים לגרעין התיישבותי (להלן - גרעין) אחד, ינהגו לפי כללים אלה:
(1) חל הצו על רוב חברי הגרעין, רשאי להתייצב לשירות סדיר גם חבר גרעין שהצו אינו חל עליו, אם הוא נמצא כשר לשירות, ובלבד שחבר גרעין שלא הגיע עדיין לגיל 18 לא יתייצב לשירות אלא אם נתקיימו בו הוראות סעיף 10 לחוק;
(2) אין הצו חל על רוב חברי הגרעין, רשאי כל חבר שהצו חל עליו, לבקש את דחיית שירותו הסדיר והוא יידחה לתקופה שלא תעלה על שנים-עשר חדשים.
(ב) גברים, חברי כלל הגרעינים במחזור גיוס, המשרתים בתפקידי לוחם כהגדרתם בפקודות הצבא, ישרתו, כל עוד הם משרתים כלוחמים כאמור, ביחידה אחת או בשתי יחידות; ואולם ראש אגף כוח אדם בצבא הגנה לישראל רשאי, במקרים חריגים בלבד ובהסכמת ראש האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון, להורות כי חברי הגרעינים כאמור ישרתו אף ביותר משתי יחידות.
(ב1) על אף האמור בתקנת משנה (ב), לוחמים כאמור יוכלו להשתתף בהכשרה צבאית מקצועית שאינה אימון צבאי ראשוני, אף שלא במסגרת יחידה או יחידות כאמור.
(ג) תקנתמשנה ב' לא תחול על בני-אדם שהיו לחברי גרעין אחד בשעה שחלק מן הגרעין כבר מתאמן אימון צבאי ראשוני.
(ד) חברי גרעין אחד יקבלו את הכשרתם החקלאית במקום-הכשרה אחד לכולם.
(ה) תקנת-משנה (ד) לא תחול על -
(1) חבר לגרעין שלגביו הורה שר הבטחון על פי סעיף 6(ו)(1) לחוק, כי תקופת שירותם המיועדת להכשרה חקלאית תוקדש, כולה או מקצתה, לשירות בחיל האויר או בחיל הים;
(2) חבר לגרעין הנשלח על פי סעיף 6(ו)(5) לחוק, להתאמן או לשרת בתפקיד פיקודי של שירות בטחון; ובלבד שמספר החברים לגרעין שיישלחו כאמור ביחס ליתר חברי אותו גרעין לא יעלה על עשרים אחוז.
(ו) חבר גרעין שלא קיבל את אימונו הצבאי הראשוני או את הכשרתו החקלאית יחד עם יתר חברי גרעינו מחמת מחלה, סיבה משפחתית או אישית אין תקנה זו פוטרת אותו מקבל את אימונו הצבאי הראשוני או את הכשרתו החקלאית במקום אחר או בזמן אחר.
(ז) (1) בתקנה זו, "חבר גרעין התיישבותי" - פירושו, אדם שהצהיר שהוא חבר לגרעין התיישבותי מסויים ושמו רשום ברשימה של חברי אותו גרעין, שאושרה על ידי שר הבטחון או על ידי מי שהוסמך מטעמו לאשר רשימות של גרעינים התיישבותיים, וכל זמן שאישור הרשימה עומד בתקפו והאדם לא חדל מהיות חבר באותו גרעין;
(2) רואים אדם כמי שחדל להיות חבר בגרעין מסויים, אם הצהיר כך על עצמו או אם נמחק מהרשימה האמורה לפי דרישת רוב חברי הגרעין או אם הורה שר הבטחון או מי ששר הבטחון הסמיכו לאשר רשימות של גרעינים התישבותיים, על הרחקתו.
14-12. (בוטלו) (תיקון: תשכ"ז)
_________________________________
1 ק"ת תש"י, 283, 1434; תשי"ב, 1340; תשכ"ז, 3399; תשל"ב, 608; תשנ"ו, 426 תשס"ט, 664.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ