אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירותי הכבאות (תשלומים בעד שירותים), תשל"ה-1975

תקנות שירותי הכבאות (תשלומים בעד שירותים), תשל"ה-1975

תקנות שירותי הכבאות (תשלומים בעד שירותים), תשל"ה-1975 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ו-35 לחוק שירותי כבאות, תשי"ט-1959, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בעל" - לרבות אדם המקבל, או זכאי לקבל, הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא-כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של הנכס ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר את הנכס לתקופה שלמעלה מחמש שנים;
"מקרקעין" - כמשמעותם בסעיף 1 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969;
"ביקורת ציוד" - ביקורת שגרתית של ציוד הכיבוי במקרקעין הנערכת אחת לשנה;
"מומחה" - אדם שמפקח כבאות ראשי אישר כמומחה לענין תקנות אלה;
"חוות דעת מומחה" - חוות דעת של מומחה בדבר סידורי כבאות במקרקעין;
"מחזיק" - אדם המחזיק למעשה במקרקעין, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון;
"מקבל שירות" - בעל או מחזיק בנכס שבו או להגנתו נעשתה פעולת הכיבוי או שלהצלת נפשו או נפש בן משפחתו ניתן השירות.
2. תשלום בעד שירות (תיקון: תש"ם)
(א) בעד שירות שנתנה רשות כבאות כמפורש בטור א', לתוספת, ישלם מקבל השירות לרשות הכבאות תשלום בסכום שנקבע בטור ב' לצד השירות.
(ב) ניתנו כמה שירותים באותו אירוע, ישלם מקבל השירות לרשות הכבאות בעד כל שירות בנפרד, כאמור בתקנת משנה (א).
2א. הצמדה למדד (תיקון: תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ד)
(א) בתקנה זו, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ב) התשלומים בעד השירותים המפורטים בתוספת לתקנות העיקריות יועלו ב-1 בכל חודש (להלן - יום ההעלאה), לפי שיעור עליית המדד, מן המדד שפורסם בחודש השלישי שלפני יום ההעלאה עד המדד שפורסם בחודש השני שלפני יום ההעלאה.
(ג) סכום מוגדל כאמור בתקנת משנה (ב) יעוגל לשקל הקרוב.
3. חלות חובת התשלום
ניתן שירות למספר מקבלי שירות, רשאית רשות הכבאות לחלק ביניהם את התשלום בעד אותו שירות בהתאם למידת הנאתם ממנו, ולענין זה רשאית היא להביא בחשבון את מידת הסכנה שהיתה צפויה לנכס.
4. מסירת חשבון
רשות כבאות תמסור לחייב בתשלום לפי תקנות אלה דרישה המפרטת את השירותים שניתנו לו ואת סכומי התשלומים שהוא נדרש לשלם.
5. מועד התשלום
מי שנמסרה לו דרישה לפי תקנה 4 ישלם את הסכומים שהוא נדרש לשלם תוך חמישה-עשר יום מיום המסירה.
6. תחילה
תחילתן של תקנות אלה היא ביום העשירי לאחר פרסומן.
7. ביטול
תקנות שירותי הכבאות (תשלום בעד שירותים), תשכ"ד-1963 - בטלות.
תוספת
(תיקון: תשל"ט, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ז)2
(תקנה 2)
טור א' טור ב'
סוג השירות שיעורי האגרה
בשקלים חדשים
1. שרותי עזרה וכבוי,
(א) נסיעה מכונית של שירותי כיבוי למקום אירוע
(1) עד 20 כ"ס עד 5 ק"מ 15.00
למעלה מ-5 ק"מ, לכל ק"מ נוסף 1.50
(2) למעלה מ-20 כ"ס עד 5 ק"מ 25.00
למעלה מ-5 ק"מ, לכל ק"מ נוסף 2.00
(ב) שימוש בזרנוק או בגלילון, לכל מטר 0.50
(ג) שימוש במשאבה, לכל שעה -
(1) במשאבה שתפוקתה עד 30 מ"ק לשעה 15.00
(2) במשאבה שתפוקתה למעלה מ-30 מ"ק לשעה 20.00
(ד) שימוש במטפה דו-תחמוצת הפחמן בעל קיבולת
עד 10 ק"ג 10.00
(ה) שימוש באבקות כיבוי למיניהן, לכל ק"ג 4.50
(ו) שימוש בקצפי כיבוי למיניהם, לכל ליטר קצף 5.00
(ז) שימוש בחומרים כימיים (סוגי נוזלים למיניהם),
לכל ליטר, חומר כימי (מים קלים, מים חדירים וכד') 12.00
(ח) שימוש במנשמות, מסכות עשן לכל יחידה, לשעה 7.00
(ט) גרירת מתקנים למקום אירוע עד 5 ק"מ 25.00
(י) שימוש בסולם מכני, לשעה 7.00
(יא) שימוש בסולם שחיל, קרסים וחבלים, לשעה 4.50
(יב) נסיעת מכונית סולם הידראולי,
מנוף גבהים עד 5 ק"מ 50.00
למעלה מ-5 ק"מ לכל ק"מ נוסף 2.00
(יג) שימוש בסולם הידראולי, מנוף גבהים לשעה 35.00
(יד) שימוש בציוד חשמלי, פנאומטי, מכני,
הידראולי או ציוד ריתוך במקום האירוע, לשעה 11.00
(טו) הפעלת מחבט כיבוי לשעה 2.50
(טז) הפעלת מרסס גב, לשעה 2.50
(י"ז) הבטחה במקום אירוע, לכל שעה
(1) לכל מכונית 10.00
(2) לכל כבאי 11.00
(יח) פתיחת דלת, כולל נסיעת מכונית כיבוי למקום 25.00
(יט) שימוש במים לפי עלות המים
(כ) הפסקת פעולתו של מנגנון אזעקה,
כולל נסיעת מכונית כיבוי למקום 25.00
1א. בנוסף לשירותי עזרה וכיבוי כמפורט בסעיף 1
תשלום בעד כל שעת עבודה לכל כבאי במקום אירוע 11.00
2. חוות דעת מומחה במקרקעין -
חוות דעת מומחה במקרקעין ששטח המבנים
בו, לרבות קומות-קרקע מחסנים וכיוצא באלה
(להלן - השטח), במטרים מרובעים -
(א) עד 100 30.00
(ב) למעלה מ-100 עד 5000, לכל 100
נוספים או חלק מהם 25.00
(ג) למעלה מ-5000 לכל 100 נוספים או חלק מהם 15.00
3. ביקורת ציוד במקרקעין -
ביקורת ציוד כיבוי במקרקעין ששטחם
במטרים מרובעים -
(א) עד 100 25.00
(ב) למעלה מ-100 עד 500, לכל 100
נוספים או חלק מהם 20.00
(ג) למעלה מ-500 עד 2000, לכל 100 נוספים או
חלק מהם 18.00
(ד) למעלה מ-2000 לכל 100 נוספים או חלק מהם 12.00
_________________________________
1 ק"ת תשל"ה, 619; תשל"ז, 1180, 2052; תשל"ט, 1484, 1680; תש"ם, 2149; תשמ"א, 1512; תשמ"ב, 799, 1316; תשמ"ג, 74, 1030; תשמ"ד, 140, 1125, 1557; תשמ"ז, 635.
2 הנוסח אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ