אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירותי הכבאות (שכר כבאים), תש"ם-1980

תקנות שירותי הכבאות (שכר כבאים), תש"ם-1980

תקנות שירותי הכבאות (שכר כבאים), תש"ם-1980 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35(3) ו-36 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959, ולאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים, אני מתקין תקנות אלה:
1. שכר כבאים
שכרם ותנאי עבודתם של כבאים בכל רשויות הכבאות יהיו, על אף כל האמור בהסכם אחר, כפי שנקבע בהסכם הקיבוצי שנחתם ביום כ"ג בניסן תשל"ט (20 באפריל 1979) בין המרכז לשלטון מקומי לבין מרכז הסתדרות הפקידים עובדי המינהל והשירותים כמפורט בתוספת.
2. תקופת תוקף
תקנות אלה יהיו בתוקף מיום ט"ו בניסן תש"ם (1 באפריל 1980) עד יום כ"ו באדר ב' תשמ"א (31 במרס 1981).
תוספת
הסכם קיבוצי
שנערך בין מרכז השלטון המקומי המיוצג על ידי גדעון לב לבין מרכז הסתדרות הפקידים, עובדי המינהל והשירותים המיוצג על ידי מיכאל לוי.
על יסוד המו"מ שקיימו הצדדים בדבר הבהרות והעדכונים של התנאים המיוחדים של הכבאים שנקבעו בהסכמים קודמים, הגיעו נציגי מרכז השלטון המקומי גדעון לב, י' ריטוב, מ' לביא ונציג הסתדרות הפקידים מיכאל לוי בשיתוף נציגות ארגון הכבאים י' היינה, א' כחלון, י' מזרחי, ד' שפרינג להסכם דלהלן על יסוד זכרון הדברים שנחתם ביום 1 באפריל 1979:
א) ביטוח ריזיקו - הביטוח יועלה לסך 175,000 לירות החל מה1.4.79-.
ב) טלפון - הנושא יסוכם לאחר קביעת ההסכם בנדון בין מרכז השלטון המקומי והסתדרות הפקידים לגבי המערכת כולה, תוך התחשבות בתנאים המיוחדים של הכבאות.
ג) ביגוד - בנוסף למכסת הביגוד שנקבעה בהסכם מ-8.8. 1973 יקבלו הכבאים פריטי ביגוד נוספים אלה: 1 חולצת קיץ; 1 זוג מכנסיים; 2 חולצות חורף.
ד) פגיעה בעבודה - כבאי שנפגע בעת מילוי תפקידו והפגיעה הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה, ישולם סכום דמי הפגיעה שמקבל מאת המוסד לביטוח לאומי עד כדי שכרו המלא עבורו שולם דמי ביטוח לאומי.
ה) קצובת נסיעה - בתוספת לסעיף 5 בהסכם הכבאים מ-30.6. 1975 ייאמר: "בחישוב החזרת הוצאות נסיעות או השתתפות בהחזרת רכב, יש לקחת בחשבון את קריאות הפתע", שלצורך זה לא הוזכרו בסעיף הנ"ל.
ו) עבודה בשבתות וחגים - כדי לדעת את פירוש החוק וההסכמים בדבר התמורות עבור עבודה בשבתות וחגים, יפנו שני הצדדים לבית הדין לעבודה, כדי לקבל פסק דין הצהרתי בנושא.
ז) האחדת התוספת - התוספות - כוננות, חריגים וכלכלה המשתלמות לכבאים על פי הסכמים קודמים תאוחדנה לסכום אחד. התוספת המשולבת תיקרא "תוספת כבאות" - ותיחשב כשכר לכל דבר וענין ותשתלם חדשית לפי הפירוט דלהלן:
בדרגות לירות לחודש
1. החל מ-1.4.78 - לכבאים ח' - י"ג 2,040
י"ד - י"ז+ 2,170
י"ח-י"ט1+ 2,280
למפקדים י"ז-י"ח 2,310
י"ח+ - י"ט1+ 2,460
2. החל מ-1.10.78 - לכבאים ח' - י"ג 2,596.70
י"ד - י"ז+ 2,901.53
י"ח - י"ט1+ 3,025.72
למפקדים י"ז - י"ח 3,059.59
י"ח+ - י"ט1+ 3,228.94
3. הסכומים הנ"ל כוללים בתוכם את כל תוספות היוקר שהצטברו עד ה1.10.-1978. החל מ-1.4. 1979 יחול על תוספת הכבאות תשלום תוספת יוקר בהתאם לשיעורים המתפרסמים מעת לעת על ידי מרכז השלטון המקומי ומרכז הסתדרות הפקידים.
4. ההפרשים שנובעים בין סכומי התוספות ששולמו מ-1.4.78 עד ה31.3.79- לבין הסכומים שנקבעו בסעיפי משנה ז1- לעיל, יש לשלם לא יאוחר מאשר עם תשלום משכורת חודש מאי 1979.
ח) 1. חופשה שנתית - עובד שיצא לחופשה שנתית ועקב נסיבות מיוחדות נקרא להפסיק חופשתו ולחזור לעבודה סדירה, תישא הרשות בכל ההוצאות הישירות שנגרמו לעובד בגין הפסקת חופשתו והוכחו על ידי מסמכים המאשרים את ההוצאה.
אם נקרא העובד לשוב לעבודה תוך היומיים הראשונים לחופשתו, לא יירשמו ימים אלה כימי חופשה. אם ייקרא לשוב מהיום השלישי ואילך לחופשתו, יירשמו ימים אלה כימי חופשה.
2. בחוזרנו מיום 17.10.1971 נקבעה מיגבלה ביחס להרכב השכר בימי חופשה על פי שנות השירות ועל פי ימי החופשה המנוצלים. מיגבלה זו בטלה.
ט) עבודה בשתי משמרות רצופות - התשלום עבור משמרת נוספת, באם הינה משמרת נוספת למכסת המשמרות השבועיות של העובד, תיחשב כעבודה בשעות נוספות עם כל המשתמע מכך.
י) ייעוץ וסעד משפטי - כבאי אם ייתבע לדין משפטי על עבירה שנעשתה בגין מילוי תפקידו בשירות כפי שנדרש על ידי הממונים עליו, יקבל ייעוץ וסעד משפטי על ידי האיגוד כמקובל ברשויות המקומיות.
יא) שבוע עבודה של 45 שעות - תביעה זו תובא לדיון ולהכרעה בפני ועדה שתמונה על ידי הצדדים ותסיים עבודתה עד ה1.8.-1979
יב) דירוג בתקופת נסיון - לאחר קבלת קביעות, ולא יאוחר מאשר תוך השנה הראשונה לשירותו, יקבל הכבאי דרגה ט' למפרע מיום התחלת עבודתו. בתום שנה אחת לעבודתו יתקדם לדרגה י' (24 נק') ולאחר שהייה של שלוש שנים, יקבל דרגה י"א אישית.
יג) עבודות חריגות - בנספח המצורף להסכם זה מוגדרים התפקידים הידועים כעבודות חריגות ואשר עבור ביצוען כלול תשלום מיוחד בסכום תוספת הכבאות על פי סעיף ז' דלעיל. הנספח מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ומחייב את הצדדים.
יד) ההסכם תוקפו מ-1.4. 1978 עד 31.3.1980 להוציא סעיפים בהם נקבעה תחולה אחרת.
טו) כל תנאי השכר והעבודה המוסכמים בין הצדדים שלא שונו בהסכם זה יישארו בתוקף.
טז) על הכבאים חלים ההסכמים הקיבוציים הנחתמים ונחתמו, הכל לפי הענין, בין מרכז השלטון המקומי לבין הסתדרות הפקידים לגבי כלל העובדים המדורגים בדירוג האחיד.
_________________________________
1 ק"ת תש"ם, 1401.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ