אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירותי הכבאות (חקירת דליקה וגורמיה), תשל"ב-1972

תקנות שירותי הכבאות (חקירת דליקה וגורמיה), תשל"ב-1972

תקנות שירותי הכבאות (חקירת דליקה וגורמיה), תשל"ב-1972 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 35 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"המפקח" - מפקח כבאות ראשי שמונה לפי סעיף 22 לחוק.
2. מינוי חוקר
רשות כבאות תסמיך, באישור המפקח, אחד מעובדיה לחקור בסיבות דליקות וגורמיהן (להלן - חוקר).
3. ועדת בירור
(א) שר הפנים רשאי להקים ועדת בירור אשר תחקור בכל סיבת דליקה אשר תיראה לו.
(ב) סמכויות ועדת הבירור כסמכויות החוקר.
(ג) ועדת הבירור תמסור את מימצאי החקירה לשר הפנים.
4. חקירת דליקה
(א) רשות כבאות שבתחומה אירעה דליקה ושירותי הכבאות נקראו לכבותה, או רשות כבאות שהגישה עזרה לפי תקנות 2 או 6 לתקנות שירותי הכבאות (הסדרים ותנאים לעזרה הדדית), תשכ"ב-1962, תשלח חוקר, תוך תיאום ביניהן, לחקור בסיבות הדליקה וגורמיה מיד עם אירוע הדליקה.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) תשלח רשות הכבאות חוקר בסיבות דליקה וגורמיה, גם כאשר שירותי הכבאות לא נקראו לכבותה, אם קיים חשד של מעשה פלילי.
5. אי-תחולת תקנות 2 ו-4
(א) הפעיל שר הפנים את סמכויותיו מכוח תקנה 3 לא יחולו הוראות תקנה 2 ו-4.
(ב) פעלו רשויות כיבוי כאמור בתקנות 2 ו-4 ולאחר מכן הפעיל שר הפנים את סמכותו לפי תקנה 3א, יפסיק החוקר את פעולתו ויעביר את כל החומר שברשותו לועדת הבירור.
6. מסירת ידיעות
מי שיש בידו ידיעה, מסמך או חפץ, העשויים לסייע לגילוי סיבות דליקה וגורמיה שאירעה בתחום רשות כבאות יודיע על כך לחוקר.
7. רשות כניסה
חוקר בעת מילוי תפקידו רשאי להיכנס לכל החצרים שאירעה בהם דליקה. אף אם לא נפגעו על ידי הדליקה, כדי לחקור בסיבות הדליקה וגורמיה.
8. חקירות
חוקר רשאי לחקור כל אדם אשר, לדעתו, עשוי לסייע לגילוי סיבות הדליקה וגורמיה, ואותו אדם חייב להשיב לשאלות החוקר, אולם רשאי הוא שלא לענות על שאלות העשויות להפליל אותו.
9. סמכויות המפקח
המפקח או מי שהוא הסמיך לכך רשאים להשתמש בסמכויות לפי תקנות 2 עד 8, למעט תקנה 3.
10. מסירת דו"ח רשות הכבאות
החוקר יביא את ממצאי חקירתו לידיעת רשות הכבאות.
11. הודעה למשטרה ולמפקח
(א) רשות כבאות תודיע מיד לתחנת המשטרה הקרובה על דליקה שאירעה בתחומה אם יש חשש למעשה פלילי.
(ב) רשות כבאות תמסור דין וחשבון על תוצאות החקירה של כל דליקה למפקח.
(ג) השתמש המפקח בסמכותו לפי תקנה 9, ימסור דין וחשבון על תוצאות חקירת הדליקה למשטרת ישראל.
(ד) השתמש שר הפנים בסמכותו לפי תקנה 3, יעביר העתק ממצאי החקירה למשטרת ישראל.
12. שמירת סודיות
(א) רשות כבאות או חוקר לא יפרסמו ממצא או מסמך מחקירה שהתנהלה לפי תקנות אלה, אלא ברשות משטרת ישראל או המפקח.
(ב) ועדת הבירור שמונתה לפי תקנה 3 לא תפרסם את ממצאיה או מסמך מהחקירה שנוהלה לפי תקנות אלה, אלא באישורו של שר הפנים.
13. ביטול
תקנות שירותי הכבאות (חקירת דליקה וגורמיה), תשל"א-1971 - בטלות.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ב, 1141.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ