אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירותי הכבאות (הסדרים ותנאים לעזרה הדדית), תשכ"ב-1962

תקנות שירותי הכבאות (הסדרים ותנאים לעזרה הדדית), תשכ"ב-1962

תקנות שירותי הכבאות (הסדרים ותנאים לעזרה הדדית), תשכ"ב-1962 1
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 14 ו-35 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"המפקח" - מפקח הכבאות הראשי שנתמנה לפי סעיף 22 לחוק;
"מחוז" - כמשמעותו בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם, שפורסמה בילקוט הפרסומים 531, תשי"ז, עמ' 761.
2. הזעקת עזרה
נוכח מפקח יחידת הכבאים של רשות כבאות, כמפורט בטור א' לתוספת, כי כוח האדם והציוד העומדים לרשותו, לרבות אנשים וציוד שניתן לגייסם לפי הסעיפים 23 ו-24 לחוק, אינם מספיקים לכיבוי דליקה או למניעת התפשטותה או להצלת נפש ורכוש, רשאי הוא להזעיק עזרה מרשות הכבאות הנקובה בטור ב' לתוספת.
3. תנאי להזעקת עזרה
לא יזעיק מפקד יחידת כבאים עזרה כאמור בתקנה 2 אלא אם ביקש תחילה עזרה מרשויות הכבאות השכנות או אם שוכנע שאין בכוחן של הרשויות האמורות להושיט את העזרה הדרושה לדעתו.
4. הושטת עזרה
רשות כבאות שנתבקשה להושיט עזרה לפי תקנות אלה תושיט את העזרה המבוקשת לפי מידת יכולתה ולפי סידורים מוקדמים שקבעה לצורך זה באישור המפקח, אלא אם הורה המפקח אחרת.
5. הודעה למפקח
רשות כבאות שביקשה עזרה לפי תקנה 2 תודיע על כך למפקח.
6. עזרה לפי הוראות המפקח
המפקח רשאי, לפי שיקול דעתו, להורות לרשות כבאות פלונית להושיט עזרה לרשות כבאות אחרת במקום הרשות שנתבקשה לפי תקנה 2.
7. העברת כבאים או ציוד
המפקח רשאי, לפי שיקול דעתו, להורות לרשות כבאות פלונית להעביר כבאים או ציוד לרשות כבאות שהושיטה עזרה לפי תקנות 4 או 6.
8. דרגי פיקוד (תיקון: תשכ"ה)
במקום שבו הוגשה עזרה לפי תקנות אלה יהיה הכבאי בעל הדרגה הגבוהה ביותר, מאותה רשות כבאות אשר הזעיקה את העזרה, מפקח על פעולת הכבאים במקום, ובלבד שדרגתו תהיה לפחות קצין כיבוי. בכל מקרה אחר ישמש כמפקד בעל הדרגה הגבוהה ביותר.
9. המפקח
על אף האמור בתקנה 8 רשאי המפקח ליטול לעצמו את הפיקוד על הכבאים במקום שהוגשה לו עזרה, או לקבוע אדם שישמש מפקד.
9א. התפשטות שריפה (תיקון: תשמ"א)
(א) מפקד יחידת הכבאים של רשות כבאות הנוכח לדעת, בעת פעולת הכיבוי, שגזרת הכיבוי שייכת לרשות כבאות שכנה, או שבעת פעולות כיבוי מתפשטת השריפה לתחום שטחה של רשות שכנה, לא יורה ליחידת הכיבוי עליה הוא מפקד לעזוב בשל כך את גזרת הכיבוי עד אשר השריפה כובתה כליל, או לאחר שמפקד יחידת הכבאים של רשות הכיבוי השכנה קיבלה את הפיקוד על פעולת הכיבוי ושיחרר את יחידת הכיבוי של הרשות האחרת על ידי מתן אישור מתאים למפקד היחידה.
(ב) נתגלעו חילוקי דעות בין כבאים משתי רשויות כיבוי או יותר לגבי השאלה בתחומה של איזו רשות כיבוי ישנה שריפה, ומי אחראי לכיבוי, תכריע דעתו של הכבאי בעל הדרגה הגבוהה ביותר הנמצא במקום השריפה, ודעתו תחייב את כל הכבאים הנמצאים במקום או שיגיעו אליו בקשר לאותה שריפה; היו שני כבאים או יותר בעלי הדרגה הגבוהה ביותר במקום, תכריע דעת הכבאי בעל אותה דרגה, שהגיע ראשון למקום השריפה.
10. חשבון
עם גמר הגשת העזרה לפי תקנות אלה תמסור רשות הכבאות שהגישה עזרה לרשות כבאות שקיבלה אותה עזרה חשבון הוצאותיה. חשבון זה יהא טעון אישורו של המפקח.
ת ו ס פ ת
(תקנה 2)
טור א' טור ב'
1. רשויות הכבאות שבתחום - איגוד ערים אזור חיפה
מחוז הצפון (שירותי כבאות)
מחוז חיפה
מחוז המרכז
מחוז ירושלים עירית תל-אביב-יפו
מחוז תל-אביב באמצעות עירית רמת-גן
מחוז הדרום איגוד ערים אזור באר-שבע
(שירותי כבאות)
2. איגוד ערים אזור
חיפה (שירותי כבאות)
3. איגוד ערים אזור עירית תל-אביב-יפו
באר-שבע (שירותי כבאות) באמצעות עירית רמת גן
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ב, 2211; תשכ"ה, 1757; תשמ"א, 1065.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ