אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירותי הדת היהודיים (תקציב מועצות דתיות), התשמ"ה-1985

תקנות שירותי הדת היהודיים (תקציב מועצות דתיות), התשמ"ה-1985

תקנות שירותי הדת היהודיים (תקציב מועצות דתיות), התשמ"ה-1985 1
(תיקון: תש"ס)
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8 ו-15 לחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), התשל"א-1971 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. כללי קביעת תקציב מועצה וצורתה (תיקון: תש"ס, תשס"א, תשס"ד2)
(א) הסכום הכולל של תקציב כל מועצה, בגדר חוק התקציב הנוהג במדינה מזמן לזמן, וכן כל סעיפי המשכורת שבו, יאושרו מראש בידי השר לעניני דתות (להלן - השר).
(ב) כל מועצה תקבע את תקציבה, לאחר קבלת אישור השר, לפי הטופס שבתוספת לתקנות תקציבי השירותים הדתיים היהודיים, התשכ"ח-1968 (להלן - התקנות הקודמות), ותגיש אותו להסכמה בהתאם לסעיף 9(א) לחוק, תוך שלושים ימים מתאריך אישור השר או במועד אחד שיקבע השר.
(ג) (1) - (2) (בוטלו)
(3) שכר ממונה יהיה שכר יועצים, כפי שמפרסם מזמן לזמן החשב הכללי במשרד האוצר.
(ד) - (ז) (בוטלו)
2. הארכת מועד ההגשה
השר רשאי להאריך את מועד הגשת התקציב כאמור, אם המועצה ביקשה זאת.
3. החלטת הרשות המקומית
תוך שלשים ימים מהיום שבו קיבלה הרשות המקומית תקציב שהגישה לה המועצה להסכמה בהתאם לסעיף 9(א)(1) לחוק, עליה לעשות אחת מאלה:
(1) למסור הודעה בכתב למועצה על הסכמתה לתקציב שקבעה המועצה;
(2) למסור הודעה בכתב לשר ולמועצה על אי הסכמתה לתקציב שקבעה המועצה ולפרט את נימוקיה.
4. הכרעה באין הסכמה
מסרה הרשות המקומית הודעת אי הסכמה או עבר המועד האמור בתקנה 3 בלא שמסרה כל הודעה, יועבר הדבר לבירור והכרעה בהתאם לסעיף 9(ב) לחוק.
5. תקציב מילואים
מועצה רשאית לקבוע תקציב מילואים, בשעת הצורך, בהתאם לתקנות 1 עד 4.
6. העברה מסעיף לסעיף בתקציב שנקבע
המועצה רשאית, באישור השר, להעביר כספים מסעיף הוצאה אחד שבתקציב למשנהו, ובלבד שההעברה אינה נוגדת את החוק או כל דין.
7. ביטול
תקנות 1 עד 8 לתקנות הקודמות - בטלות.

______________________________
1 ק"ת תשמ"ה, 1184; תש"ס, 940; תשס"א, 1045; תשס"ד, 386.
2 תקנה 2 לתקנות שירותי הדת היהודיים (תקציב מועצות דתיות) (תיקון), התשס"ד-2004 (ק"ת תשס"ד, 386) קובעת לגבי תיקון תקנה 1:
"2. תחולה
תקנות אלה יחולו על מי שנבחר לכהן כראש מועצה או כסגן ראש מועצה מיום פרסומן של התקנות ואילך." (התקנות פורסמו ביום 20.4.2004).
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ