אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירותי הדת היהודיים (מועצת בתי העלמין היהודיים בתל רגב), התשנ"ח-1998

תקנות שירותי הדת היהודיים (מועצת בתי העלמין היהודיים בתל רגב), התשנ"ח-1998

תקנות שירותי הדת היהודיים (מועצת בתי העלמין היהודיים בתל רגב), התשנ"ח-1998 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(א)(4) לחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), התשל"א-1971 (להלן - חוק שירותי הדת), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בתי עלמין" - בתי העלמין היהודיים בתל רגב;
"המועצה" - מועצת בתי העלמין בתל רגב;
"השר" - השר לעניני דתות;
"חברה" - חברה לעניני קבורה לרבות מועצה דתית ורשות מקומית;
"רשיון" - רשיון לפי סעיף 15(א)(3) לחוק שירותי הדת או לפי סעיף 6 לחוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ"ו-1996;
"רשויות מקומיות חברות במועצה" - חיפה, נשר, קרית אתא, קרית ביאליק, קרית מוצקין, קרית-ים, קרית טבעון ורכסים;
"תל רגב" - אתר לבתי עלמין לחיפה ולרשויות המקומיות החברות במועצה.
2. הקמת המועצה ותפקידיה
(א) מוקמת בזה המועצה ותפקידיה הם:
(1) לתכנן, להקים, להחזיק, לנהל ולפתח בתי עלמין ודרכי גישה אליהם וכן לפקח על בתי עלמין;
(2) להסדיר בבתי עלמין את עניני הקבורה מבחינה טכנית;
(3) להקים, להחזיק ולנהל מבנים הדרושים לקיום שירותי קבורה;
(4) לפקח על הסידורים הכספיים והמינהליים של החברות שיפעלו בבתי העלמין;
(5) להקצות בבתי העלמין חלקות לחברות, ולקבוע את דרכי השימוש בהן;
(6) לדווח לשר אם ובאיזו מידה ממלאות החברות את תפקידן, וכן להמליץ בפני השר על ביטול רשיון של חברה שאינה ממלאת את תפקידיה כראוי;
(7) להחזיק ולטפח בתי עלמין שאינם פעילים ושאין חברה אחרת מטפלת בהם;
(8) לארגן השתלמויות והדרכות לעובדי החברות לשיפור השירות ותדמיתו;
(ב) המועצה תהיה כשרה לכל זכות, חובה ופעולה משפטית.
3. חברי המועצה
השר ימנה את חברי המועצה שמספרם לא יעלה על 31, וביניהם אנשי ציבור וכן נציג אחד של כל אחת מן הרשויות המקומיות החברות במועצה, נציג אחד של כל אחת מן המועצות הדתיות החברות במועצה, ונציג אחד לכל חברה שלה רשיון לעסוק בעניני קבורה תקף בתל רגב בעת המינוי.
4. כהונת היושב ראש ותנאי העסקתו (תיקון: תש"ס)
(א) השר ימנה יושב ראש למועצה מבין חבריה ורשאי הוא למנות סגן ליושב ראש.
(ב) תקופת כהונתו של היושב ראש חמש שנים; היושב ראש יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1) התפטר במסירת כתב התפטרות לחברי המועצה;
(2) השר וחברי ההנהלה, באישור המועצה, קבעו כי נבצר מהיושב ראש, למלא את תפקידו.
(ג) השר יקבע, בהודעה בכתב להנהלת המועצה, את שכרם ואת תנאי העסקתם של היושב ראש וסגנו.
5. תפקידי יושב ראש המועצה
יושב ראש המועצה -
(1) ירכז את פעולות המועצה וידאג לביצוען התקין;
(2) ידאג לכך שהחלטות המועצה יבוצעו במלואן ובלוח הזמנים שקבעה;
(3) ייצג את המועצה בכל הענינים שבתחום סמכותה;
(4) יקבע את סדר היום של ישיבות המועצה;
(5) יזמן וינהל את ישיבות המועצה.
6. ניהול המועצה (תיקון: תש"ס)
(א) עניני המועצה יתנהלו על ידי הנהלה של שבעה אנשים שמינה השר מבין חבריה, ובה היושב ראש.
(ב) ההנהלה תמסור למועצה דין וחשבון שנתי על פעולותיה.
(ג) חבר ההנהלה וחבר המועצה זולת היושב ראש וסגנו, לא יקבל מהמועצה שכר בעד שירותיו.
7. קופת המועצה
(א) כל הכספים המתקבלים בידי המועצה או בשמה, מהווים קופת המועצה.
(ב) קופת המועצה תשמש לתשלום כל סכום שהמועצה רשאית להוציא כדין לביצוע תפקידיה, כאמור בתקנה 2.
(ג) יושב ראש המועצה וגזבר שההנהלה תבחר מבין חבריה אחראים על קופת המועצה, ובאין גזבר - חבר הנהלה אחר שההנהלה מינתה לכך.
(ד) כל המחאה או פקודת תשלום לחובת קופת המועצה ייחתמו בידי יושב ראש המועצה ובידי הגזבר ובאין גזבר - בידי חבר ההנהלה שההנהלה מינתה לכך.
8. הגשת דינים וחשבונות
המועצה תגיש לשר דינים וחשבונות על פעולותיה באופן ובמועדים שיקבע השר, אם דרך כלל ואם לנושא מסוים.
9. פרסום ברשומות
הודעה על הרכב המועצה וההנהלה תפורסם ברשומות.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ח, 1352; תש"ס, 257.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ