אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירותי הדת היהודיים (חברות לעניני קבורה), תשכ"ז-1966

תקנות שירותי הדת היהודיים (חברות לעניני קבורה), תשכ"ז-1966

תקנות שירותי הדת היהודיים (חברות לעניני קבורה), תשכ"ז-1966 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק תקציבי השירותים הדתיים היהודיים, תש"ט-1949 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"השר" - שר הדתות;
"חברה לעניני קבורה" - חברה קדישא או כל אדם העוסק בקבורת נפטרים יהודיים.
2. רשיון קבורה (תיקון: תש"ל)
(א) חברה לעניני קבורה חייבת ברשיון מאת השר.
(ב) תוקף הרשיון הוא לשנתיים מיום נתינתו.
(ג) השר רשאי לסרב לתת רשיון וכן לבטל רשיון אם לדעתו יהיה זה לטובת הציבור לעשות כן.
3. בקשה לרשיון
בקשה לרשיון תוגש לשר בכתב, והוא או בא-כוחו רשאי לדרוש שיומצאו לו כל מסמך או ידיעה הדרושה לו לענין זה.
4. תנאי הרשיון
(א) רשיון לחברה לעניני קבורה יינתן בתנאים הבאים שיפורשו ברשיון:
(1) החברה תחתום על הסכם עם המוסד לביטוח לאומי לפי תקנה 3 לתקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה), תשט"ו-1955, והיא לא תדרוש ולא תגבה בקשר לקבורה כל סכום אחר מלבד הסכום שנקבע בהסכם עם המוסד לביטוח לאומי כאמור;
(2) החברה תגיש לשר דינים וחשבונות בצורה ובמועדים שהשר יקבע, אם בדרך כלל ואם לחברה פלונית.
(ב) השר רשאי להתנות ברשיון, נוסף על התנאים האמורים בתקנת משנה (א), שחברה לעניני קבורה, למעט רשות מקומית או מועצה דתית, תעשה סידורים כספיים או מינהליים הדרושים לדעת השר כדי שתוכל למלא תפקידיה, ובחברה קדישא - גם תנאים אחרים הדרושים כאמור.
5. הפרת תנאי הרשיון
הפרה חברה לעניני קבורה תנאי מתנאי הרשיון, רשאי השר לבטל את הרשיון או להתלותו לתקופה שיקבע.
6. הצגת הרשיון
חברה לעניני קבורה חייבת להציג את הרשיון לפני השר או בא-כוחו בכל עת שתידרש לכך.
7. זכויות מחזיק ברשיון
חברה לעניני קבורה שקיבלה רשיון כאמור רשאית לעשות כל פעולה סבירה הדרושה למען קבורת נפטר יהודי; ורשויות המדינה והרשויות המקומיות חייבות להושיט לה כל עזרה הדרושה לכך.
8. עונשין (תיקון: תשל"ב)
(א) העוסק בקבורת נפטרים יהודיים ללא רשיון או המפריע בזדון לבעל רשיון במילוי תפקידו, דינו - מאסר שלושה חדשים.
(ב) חברה לעניני קבורה שלא הגישה לשר דינים וחשבונות, כאמור בתקנה 4(א)(2), או לא הציגה רשיונה כאמור בתקנה 6, לאחר שקיבלה אזהרה בכתב חתומה בידי השר או בא-כוחו, דינה - קנס מאתיים וחמישים לירות.
9. הוראת מעבר
חברה לעניני קבורה שקיבלה רשיון בהתאם לתקנות העדות הדתיות (ארגונן) (חברה לעניני קבורה של יהודים), תשי"ח-1958, רואים אותה כאילו קיבלה רשיון בהתאם לתקנות אלה.
______________________________
1 ק"ת תשכ"ז, 136; תש"ל, 1752; תשל"ב, 50.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ