אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ו-2005

תקנות שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ו-2005

תקנות שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ו-2005 1
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4 ו-11 לחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ד-2003 (להלן - החוק), מתקינה ועדת הכנסת תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"גוף ממלכתי" - כל אחד מאלה:
(1) הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם;
(2) לשכת נשיא המדינה;
(3) הכנסת;
(4) מבקר המדינה;
(5) בתי משפט, בתי דין, לשכות ההוצאה לפועל;
"חדשות הכנסת" - מהדורת חדשות שעיקרה סיכום אירועי היום בכנסת;
"שידורי הכנסת" - שידורי טלוויזיה של ישיבות מליאת הכנסת ושל ישיבות ועדות הכנסת.
2. מאפייני ערוץ הכנסת, השידורים בו ואופן הסיקור
(א) בשידורי הכנסת יובטח סיקור מלא, הוגן ומקצועי של ההתרחשויות בישיבות מליאת הכנסת וועדותיה ושל מהלכן, תוך שמירה על כללי אתיקה, כפי שייקבעו לפי סעיף 5(ב)(1) לחוק, ויחולו הוראות אלה:
(1) בשידורי הכנסת המועברים בשידור חי, לרבות שידור חוזר שאינו ערוך, יישמעו במלואם דברי הנואם בישיבה, גם אם הוא אינו מצולם;
(2) שידור ערוך של ישיבה של מליאת הכנסת, וכן שידור ערוך של ישיבת ועדה מוועדות הכנסת, ישקף, ככל הניתן, את הנעשה בישיבה, את הנאמר בה על ידי המשתתפים ואת מגוון ההשקפות והדעות השונות הבאות בה לידי ביטוי.
(ב) ערוץ הכנסת רשאי ללוות את שידורי הכנסת במידע עובדתי, אך יימנע ממידע שיש בו משום הבעת דעה, נקיטת עמדה, פרשנות או שיפוט ערכי לדברי הנואמים, להתרחשויות או למהלך הדיון; ליווי שידורי הכנסת במידע כאמור ייעשה באופן שלא יפריע לשמוע את דברי הנואם במלואם.
3. משדרים מוספים
המשדרים המוספים -
(1) יופקו וישודרו לפי אמות מידה עיתונאיות מקובלות;
(2) ייתנו ביטוי מתאים והולם למגוון ההשקפות והדעות הרווחות בציבור;
(3) יהיו כפופים לכללי אתיקה, כפי שייקבעו לפי סעיף 5(ב)(1) לחוק.
4. קטיעת שידור של דיוני מליאת הכנסת
(א) על אף הוראות סעיף 11(א) לחוק, רשאי ערוץ הכנסת לקטוע את השידור של דיוני מליאת הכנסת, המועבר בשידור חי, בכל אחד מאלה:
(1) למשך 20 דקות לכל היותר, פעם אחת ביום, בשעה שיוחדה לכך בשעות הערב לא לפני שעה 20:00, לצורך שידור חדשות הכנסת, ובלבד שבתום שידור חדשות הכנסת יימשך שידור הדיונים, אם לא הסתיימו;
(2) בשעת חירום - לצורך שידור הודעות חירום, בהתאם לכללים שקבעה המועצה לפי סעיף 5(ב)(3) לחוק.
(ב) בעת שידור חדשות הכנסת או בעת שידור בשעת חירום, יימשכו הצילום וההקלטה של דיוני מליאת הכנסת, והוראות סעיף 17 לחוק בדבר שמירת החומר המשודר יחולו עליהם.
5. היקף השידורים ומשכם
ערוץ הכנסת ישדר במשך כל ימות השבוע, לרבות בימי שישי ובערבי חג ומוצאי שבת וחג, הן בתקופות שהכנסת מכונסת והן בתקופות פגרת הכנסת, ובלבד שלא יקוימו שידורים בשבת ובמועדי ישראל.
6. קביעת ישיבות ועדות הכנסת שדיוניהן ישודרו
צוות התיאום ונציגי הגוף המשדר יחליטו על לוח השידורים של הוועדות שדיוניהן ישודרו מדי שבוע, בשידור חי או בשידור ראשון שאינו שידור חי; ההחלטה בדבר לוח השידורים כאמור תביא בחשבון שיקולים אלה:
(1) קיומו של ענין לציבור;
(2) לוחות הזמנים של הוועדות השונות;
(3) לוח השידורים של ערוץ הכנסת;
(4) מתן ביטוי למגוון רחב של נושאים;
(5) שידור מגוון הוועדות.
7. תשדירי שירות
(א) בלי לגרוע מתקנות משנה (ב) עד (ג), לא ישדר הגוף המשדר תשדיר שירות בערוץ הכנסת אלא אם כן השידור הוא מטעם גוף ממלכתי וזמן שידורו יימכר באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית, זולת אם החליטה הכנסת למכור את זמן השידור באמצעות אחר שעיסוקו בשיווק או במכירה של זמן שידור כאמור.
(ב) לא ישודרו בערוץ הכנסת תשדירי שירות שיש בהם משום הבעת עמדה בסוגיה הנתונה במחלוקת ציבורית, או שיש בהם התייחסות לסוגיות הנדונות באותו מועד או סמוך לו בכנסת או בוועדותיה או הנמצאות על סדר יומן אם קיים חשש כי השידור האמור עלול להשפיע על מהלך הדיון או על תוצאותיו, ובכלל זה תשדירים שהופקו במיוחד לצורך שידורם בערוץ הכנסת.
(ג) לא ישובצו תשדירי שירות במהלך שידורי הכנסת, או סמוך לשידורם.
8. ליווי השידורים בכתוביות ותרגום
(א) שידורי הכנסת ילוו בכותרות הכוללות את עיקרי הדברים שנאמרו בישיבת המליאה או הוועדה, לפי הענין; בלי לגרוע מהוראות סעיף 11(ג) בחוק, שידורי הכנסת שאינם בשידור חי ילוו גם בכתוביות בעברית.
(ב) השידורים המוספים שאינם בשידור חי ילוו בכתוביות בשפה העברית, בשיעור שלא יפחת מ-50% המשודרים בשידור ראשון.
(ג) בתקנה זו, "שידור חי" - לרבות שידור משידורי הערוץ שצילומו או הפקתו הושלמו 8 שעות או פחות לפני שידורו בערוץ, אלא אם כן קבעה המועצה אחרת בכללים לפי סעיף 5 לחוק.
9. שימוש בחומרים שהפיק ערוץ הכנסת
(א) שידורי הכנסת יעמדו חינם לשימוש כל אדם הקולט אותם באמצעיו ועל חשבונו, ובלבד שהרוצה לשדרם ילווה את השידור במזכה (קרדיט) בולט לעין, בשפת השידור, בנוסח "באדיבות ערוץ הכנסת 99" -, או בנוסח דומה; מזכה כאמור יוצג במשך 5 שניות בתחילת הקטע המשודר, ולאחר מכן - מדי 2 דקות.
(ב) ערוץ הכנסת, לאחר שמסר דיווח על כך לצוות התיאום, יתיר לגורמי שידור לשדר תכנית שהופקה במסגרת המשדרים המוספים על ידי הערוץ או בעבורו, מעת שידורה בערוץ הכנסת, תוך הבטחת שוויון הזדמנות בין גורמי השידור השונים המעוניינים בשידור תכנית כאמור, בתנאי ששידור כאמור ילווה במזכה בולט לעין בדבר היות התכנית מופקת על ידי ערוץ הכנסת; בתקנת משנה זו, "גורם שידור" - מי שמשדר בישראל שידורי טלוויזיה לציבור לפי דין.
_________________________________
1 ס"ח תשס"ו, 119.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ