אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים), התשנ"ה-1994

תקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים), התשנ"ה-1994

תקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים), התשנ"ה-1994 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977, וסעיף 2(ד)(1) לחוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), התש"ם-1980 (להלן - הוראת השעה), ובאישור הממשלה וועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ח)
בתקנות אלה -
"אוטובוס זעיר", "אוטובוס ציבורי" ו"זוטובוס" - כמשמעם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961;
"בעל רכב" - לרבות שוכרו של הרכב, מחזיקו מטעם הבעל או נהגו;
"המדד" - מדד המחירים הכללי לצרכן כפי שהוא מתפרסם מזמן לזמן על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד הבסיסי" - מדד המחירים הכללי לצרכן שהתפרסם ביום 15 בדצמבר 2006 בשל חודש נובמבר 2006;
"המדד הקובע" - מדד המחירים הכללי לצרכן המתפרסם בכל שנה בשל חודש נובמבר שקדם לו;
"הרשות" - רשות שדות התעופה;
"מסוף מעבר" - כמשמעותו בהוראת השעה;
"רכב מסחרי" - כמשמעותו בפקודת התעבורה.
2. אגרת נוסע יוצא (תיקון: תשנ"ו, תשנ"ח, תשס"ח)
(א) נוסע היוצא אל מחוץ לישראל ממסוף מעבר ישלם לרשות אגרת נוסע יוצא כמפורט להלן:
(1) ממסוף אלנבי - 146 שקלים חדשים נוסע כאמור שהוא פלסטיני 128 שקלים חדשים;
(2) ממסוף מעבר אחר - 84 שקלים חדשים;
(ב) תקנת משנה (א) לא תחול על נוסע -
(1) היוצא אל מחוץ לישראל ויש בידו דרכון דיפלומטי או תעודה המאשרת שהוא איש ארגון האומות המאוחדות המשרת בUNTSO- או איש הכוח הרב-לאומי, או ארגון הצלב האדום הבין-לאומי;
(2) שטרם מלאו לו שנתיים;
(3) שהוא נהג אוטובוס זעיר, אוטובוס ציבורי או זוטובוס בעת מילוי תפקידו בהסעת נוסעים מישראל או למטרת הבאת נוסעים לישראל;
(4) שהוא נהג רכב מסחרי היוצא אל מחוץ לישראל ברכב מסחרי שבו הוא נוהג בעת מילוי תפקידו בהובלת מטענים מישראל או למטרת הובלת מטענים לישראל;
(5) שהוא נהג מונית היוצא במונית שבה הוא נוהג בעת מילוי תפקידו בהסעת נוסעים אל מחוץ לישראל או למטרת הבאת נוסעים לישראל;
(6) המשתתף בחיפושי הצלה, בהושטת עזרה רפואית לנפגעים ובפעילות הומניטרית אחרת;
(7) שהוא חבר משלחת ממשלתית העובר במסוף ערבה, במסוף נהר הירדן או במסוף אלנבי לצורך מילוי תפקיד במשא ומתן בין ישראל למדינה שכנה, במסגרת אחת מהועדות המשותפות הקבועות, שנכלל ברשימה שאישר משרד החוץ;
(8) המחזיק בדרכון/תעודת מסע של אח"מ שהופק/ה בהתאם להסכם הביניים בין ישראל לפלסטינים, מיום ד' בתשרי התשנ"ו (28 בספטמבר 1995), בהתאם לקביעה של הועדה האזרחית העליונה המשותפת לישראל ולצד הפלסטיני, כמשמעותה בהסכם האמור; ראש הצד הישראלי יודיע לרשות שדות התעופה על תוכן הקביעה כאמור.
(9) שהוא פקיד של סוכנות הסעד והתעסוקה לפליטים של האו"ם, העובר במסוף ערבה, במסוף נהר הירדן או במסוף אלנבי, ושנכלל ברשימה שאישר לענין זה משרד החוץ;
(ג) הוראת תקנת משנה (א)(3) לא תחול על נוסע היוצא ממסוף המעבר היבשתי בטאבה אל אזור טאבה בלבד, ואשר אינו ממשיך מאזור טאבה לאזור אחר במצרים; המשיך נוסע כאמור לאזור אחר במצרים - ישלם את אגרת הנוסע בעת כניסתו לישראל במסוף טאבה.
(ד) על אף האמור בתקנת משנה (א)(3) -
(1) נוסע היוצא ממסוף ערבה אל אזור עקבה בלבד בתחבורה ציבורית, וחוזר בה לישראל בשעות הפעילות של מסוף ערבה באותו יום - ישלם אגרה מופחתת של 15 שקלים חדשים בלבד;
(2) נוסע כאמור, שנכנס לישראל ביום שיצא אם דרך מסוף יבשתי אחר, או דרך מסוף ערבה לאחר שהמשיך למקום אחר בירדן, או שלא בתחבורה ציבורית, או לאחר סגירת המסוף האמור - ישלים את האגרה לשיעורה המלא, לפי תקנת משנה (א)(2), בעת כניסתו לישראל.
(3) נוסע היוצא מישראל דרך מסוף ערבה והמחזיק בתעודת מסע של אח"מ שהונפקה בהתאם לרשימה שהגישה ממשלת ירדן ואישר משרד החוץ, ישלם אגרה מופחתת של 15 שקלים חדשים.
3. אגרות יציאה עם מטענים (תיקון: תשס"ח)
בעל רכב מסחרי היוצא ממסוף מעבר יבשתי עם מטענים שאינם כבודה אישית, ישלם לרשות אגרת יציאה עם מטענים כמפורט להלן:
(1) ממסוף קרני - 148 שקלים חדשים;
(2) ממסוף אלנבי - 179 שקלים חדשים;
(3) ממסוף מעבר אחד - 170 שקלים חדשים.
4. מס ערך מוסף
בדרישה לתשלום אגרות על פי תקנות אלה יתוסף מס ערך מוסף כדין.
5. חישוב שיעור האגרה (תיקון: תשס"ח)
האגרות לפי תקנות 2 ו-3 ישולמו לרשות כשהן מוגדלות או מוקטנות, לפי הענין, בשיעור ההפרש שבין המדד הקובע למדד הבסיסי; הגדלתן או הקטנתן של האגרות כאמור תיעשה ב-1 בינואר של כל שנה (בתקנות אלה - יום העדכון); סכום מוגדל או מוקטן, כולל מס ערך מוסף - יעוגל לשקל החדש הקרוב ביותר.
6. ביטול
תקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים), התשנ"ב-1992 - בטלות.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ה, 399; תשנ"ו, 942; תשנ"ח, 1354; תשס"ח, 1110.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ