אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות רשות הדואר (תשלום הוצאות לחברי מועצה מקרב הציבור), התשנ"ו-1995

תקנות רשות הדואר (תשלום הוצאות לחברי מועצה מקרב הציבור), התשנ"ו-1995

תקנות רשות הדואר (תשלום הוצאות לחברי מועצה מקרב הציבור), התשנ"ו-1995 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 16(א) ו-126 (ב) לחוק רשות הדואר, התשמ"ו-1986 (להלן - החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"חבר המועצה" - חבר מקרב הציבור שמונה לפי סעיף 8 לחוק, למעט אם הוא עובד של גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;
"המועצה" - כהגדרתה בחוק;
"ועדה" - ועדה שמינתה המועצה מבין חבריה;
"ישיבה" - ישיבת מועצה או ועדה.
2. הוצאות חבר מועצה
(א) בעד השתתפות בישיבה תשלם רשות הדואר לחבר המועצה הוצאות בסך של 180 שקלים חדשים לכל ישיבה (להלן - ההוצאות).
(ב) חבר המועצה זכאי להוצאות אם יושב ראש המועצה, יושב ראש ועדה או ממלא מקומם, לפי הענין, אישר כי השתתף בישיבה כולה או רובה.
(ג) הסכום הקבוע בתקנת משנה (א) כולל כיסוי כל ההוצאות שהוציא חבר המועצה בקשר עם הישיבה וכולל מס ערך מוסף.
3. מספר ישיבות מרבי
מספר הישיבות המרבי שבעדן ישולמו לחבר מועצה הוצאות לא יעלה על 35 בשנה.
4. מועד התשלום
הוצאות ישולמו לחבר המועצה לא יאוחר מתום החודש שלאחר החודש שבו התקיימה ישיבה.
5. סייגים
(א) לא ישולמו הוצאות ליושב ראש המועצה, ליושב ראש ועדה או לממלא מקומם, אם משולם להם גמול לפי סעיף 16(ב) לחוק.
(ב) לא ישולמו הוצאות בעד השתתפות בישיבת ועדה אלא למי שהמועצה מינתה אותו לחבר הועדה.
6. הצמדה
(א) הסכום הנקוב בתקנה 2(א) ישתנה ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה החל ב-1 בינואר 1996 (להלן - יום השינוי), לפי שיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) סכום מוגדל כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים.
(ג) בתקנה זו -
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
"המדד היסודי" - לגבי השינוי ב-1 בינואר 1996 - המדד שפורסם בחודש אוגוסט 1995 ולגבי כל שינוי לאחריו - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם.
7. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ח' בכסלו התשנ"ו (1 בדצמבר 1995).
______________________________
1 ק"ת תשנ"ו, 135.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ