אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות רשות הדואר (היקף האחריות לדברי דואר פנים), התשנ"ה-1995

תקנות רשות הדואר (היקף האחריות לדברי דואר פנים), התשנ"ה-1995

תקנות רשות הדואר (היקף האחריות לדברי דואר פנים), התשנ"ה-1995 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 81 ו-126 (א) לחוק רשות הדואר, התשמ"ו-1986 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. היקף הפיצויים (תיקון: תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תשס"ח, תשס"ט) 2
(א) סכום הפיצויים לפי סעיף 77 לחוק בשל נזק, גניבה או אבדן של דבר דואר מן הסוגים המפורטים להלן, לא יעלו על סך של 561 שקלים חדשים לכל דבר דואר -
(1) דבר דואר רשום;
(2) דבר דואר בשירות מהיר למנוי;
(3) חבילה שמשקלה עד 20 קילוגרם.
(ב) סכום הפיצויים הנקוב בתקנת משנה (א) ישתנה במועד השינוי בתשלום בעד משלוח מכתב רגיל בארץ ולפי שיעור השינוי הקבוע לגביו בתקנות לפי סעיף 37(א) לחוק.
(ג) סכום פיצויים שהשתנה כאמור יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של 50 אגורות יעוגל כלפי מעלה.
(ד) המנהל הכללי של משרד התקשורת יפרסם בהודעה ברשומות את סכום הפיצויים שהשתנה כאמור בתקנה זו.
2. מועד התשלום
סכום הפיצויים ישולם תוך 30 ימים מהיום שהיו בידי הרשות מלוא המידע והמסמכים הדרושים לבירור התביעה.
3. שלילת הפרשי הצמדה
על סכום הפיצויים ששולם במועד האמור בתקנה 2 לא יווספו הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961.
4. סייג לתחולה
(א) האמור בתקנה 1 לא יחול על דבר דואר במשלוח מבוטח ששולם בעדו לרשות התשלום הקבוע בתקנות לפי סעיף 37(ג) לחוק, שלגביו יהיה סכום הפיצויים המרבי הסכום הקבוע במדריך הדואר למקרה הביטוח, ובלבד שלא יפחת מן הסכום הקבוע בתקנה זו.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על דבר דואר שבוטח שלא באמצעות הרשות.
5. ביטול
תקנות רשות הדואר (היקף האחריות לדברי דואר פנים), התש"ן-1990 - בטלות.
6. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ה' באב התשנ"ה (1 באוגוסט 1995).
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ה, 1673; תשנ"ז, 889, 1132; תשנ"ח, 357; תשנ"ט, 1063; תשס"ח, 92; תשס"ט, 148.
2 סעיף 2 להודעת הדואר (היקף האחריות לדברי דואר פנים), התשס"ט-2008 (ק"ת תשס"ט, 148) קובע לגבי תיקון סעיף 1:
"2. תוקף
תוקף השינוי האמור בסעיף 1 הוא מיום כ"ח בסיוון התשס"ח (1 ביולי 2008)."
___________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ