אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות רמת הגולן (הוראות מעבר) (מס' 3), התשמ"ב-1982

תקנות רמת הגולן (הוראות מעבר) (מס' 3), התשמ"ב-1982

תקנות רמת הגולן (הוראות מעבר) (מס' 3), התשמ"ב-1982 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק רמת הגולן, התשמ"ב-1981 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:
1. רכוש ממשלתי
הרכוש שערב תחילת החוק היה נתון לניהולו של הממונה על הרכוש הממשלתי לפי צו בדבר רכוש ממשלתי (רמת הגולן) (מס' 21), התשכ"ז-1967, שהוציא מפקד כוחות צה"ל באזור רמת הגולן, יהא נתון מתחילת החוק, לניהולו של מינהל מקרקעי ישראל.
2. נכסים נטושים
(א) נכס הנמצא בשטח רמת הגולן וערב תחילת החוק לא חל עליו צו בדבר נכסים נטושים (רכוש הפרט) (רמת הגולן) (מס' 20), (נוסח משולב) (מס' 265), התשל"ב-1972, שהוציא מפקד כוחות צה"ל באזור רמת הגולן (להלן - צו נכסים נטושים), והוא של אדם שערב תחילת החוק נמצא בשטח זה והיה תושב בו, לא יחול עליו חוק נכסי נפקדים, התש"י-1950.
(ב) נכס שערב תחילת החוק היה מוקנה לממונה שמונה לפי צו נכסים נטושים, מוקנה מיום תחילת החוק לאפוטרופוס על נכסי נפקדים לפי חוק נכסי נפקדים, התש"י-1950.
3. המשכיות במיסים
מסים ותשלומי חובה אחרים שהוטלו לפי דברי חקיקה שהוציא מפקד כוחות צה"ל באזור רמת הגולן יראו אותם כאילו הוטלו לפי החיקוקים הישראליים המתאימים לענין; הליכים בענין מסים ותשלומי חובה אחרים שהיו תלויים ועומדים לפני תחילת החוק לפי דבר חקיקה כאמור ימשיכו בהם רשויות המס בישראל כאילו החלו לפי החיקוקים הישראליים האמורים, לפי הענין.
4. המשכיות בעניני תכנון ובניה (תיקון: תשמ"ד)
(א) היה הליך תלוי ועומד ערב תחילת החוק במוסד תכנון שהוקם לפי צו תכנון ובניה (רמת הגולן) (מס' 252), התשל"א-1971, שהוציא מפקד כוחות צה"ל באזור רמת הגולן (להלן - צו התכנון) תדון בו הועדה המחוזית לתכנון ובניה - מחוז הצפון, והיא רשאית לדון בו מן השלב שאליו הגיע מוסד התכנון.
(ב) תכנית תכנון ובניה שאושרה לפי צו התכנון יראו אותה כתכנית מיתאר מקומית שהופקדה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, וכאילו יום פרסום תקנות אלה ברשומות הוא יום הפרסום ברשומות של ההודעה על הפקדתה; אין בהוראה זו כדי לפגוע בתקפם של היתרי בניה שניתנו לפי צו התכנון ועמדו בתוקף ערב תחילת החוק.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), תכנית תכנון ובניה "תכנית מיתאר רמת הגולן 1א 1980" שאושרה לפי צו התכנון, יראו אותה כתכנית מיתאר מחוזית חלקית, שהופקדה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, וכאילו יום י"א באדר ב' התשמ"ד (15 במרס 1984) הוא יום הפרסום ברשומות של ההודעה על ההפקדה; התנגדות לתכנית האמורה שהוגשה כדין בין יום תחילת החוק לבין יום י"א באדר ב' התשמ"ד (15 במרס 1984) יראו אותה כהתנגדות שהוגשה כדין ובמועד.
5. המשכיות מענק לידה
הזכאות למענק לידה כפי שהיתה קיימת בשטח רמת הגולן ערב תחילת החוק לפי צו בדבר ביטוח לאומי (רמת הגולן) (מס' 209), התש"ל-1970, תמשיך להתקיים שם באותם תנאים במשך תשעה חדשים מיום תחילת החוק.
6. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום תחילת החוק.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ב, 529; תשמ"ד, 1061.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ