אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות רישום שמות עסק, 1935

תקנות רישום שמות עסק, 1935

תקנות רישום שמות עסק, 1935 1
(עפ"י סעיף 19(1))
1. השם
תקנות אלה תיקראנה תקנות רישום שמות עסק, 1935.
2. פירוש
בפירוש תקנות אלה יהא פירושן של מלים המשמשות בזה ואשר הוגדרו בפקודת רישום שמות עסק, 1935 (שתיקרא דלקמן "הפקודה") כפירוש שניתן להן בפקודה.
3. אופן תשלום אגרות (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ז)
(א) האגרות שחייבים בתשלומן לפי הפקודה תהיינה האגרות שפורטו בתוספת הראשונה לתקנות אלה. אגרות אלה תשולמנה לרושם והלה ישלם אותן למשרד האוצר.
(ב) האגרות לפי תקנת משנה (א) ישולמו כשהן מוגדלות כמפורט להלן:
(1) עלה המדד שפורסם בחודש מאי בשנה פלונית לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה שקדמה לה, יוגדלו האגרות לפי תקנות אלה החל ביום 1 ביולי אותה שנה לפי שיעור עליית המדד כאמור;
(2) עלה המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה פלונית לעומת המדד שפורסם בחודש מאי אותה שנה, יוגדלו האגרות לפי תקנות אלה החל ביום 1 בינואר בשנה שלאחריה לפי שיעור עליית המדד כאמור;
(3) סכום האגרה המוגדלת, יעוגל לשקל החדש הקרוב, וסכום של חמישים אגורות יעוגל כלפי מעלה.
(ג) מנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה ובה נוסח התוספת, כפי שהיא מתוקנת עקב האמור בתקנה זו.
(ד) בתקנה זו, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
4. גודל הנייר
בכפוף לכל הוראות שיתן הרושם הרי כל הבקשות, המודעות, ההודעות או המסמכים האחרים שישאירום אצל הרושם או שישלחום אליו יהיו ערוכים על גליון נייר גדול.
5. טופס הבקשה
כל בקשה לרשום שם עסק תהא ערוכה בטופס שבתוספת השניה לתקנות אלה.
6. תעודה
הרושם יתן תעודת רישום בטופס שבתוספת השלישית לתקנות אלה לכל פירמה או יחיד שנרשמו עפ"י הפקודה.
7. שינוי פרטים בפנקס הרישום
כל שינוי שחל בפרטים שנרשמו צריך להודיע עליו בתוך ארבעה-עשר יום מיום השינוי בטופס שבתוספת הרביעית לתקנות אלה. והרושם יכניס אותו שינוי בפנקס הרישום.
8. מחיקת שם
כל הודעה לרושם המציינת שפירמה או יחיד הרשומים עפ"י הפקודה חדלו לנהל עסקים תהא ערוכה בטופס שבתוספת החמישית לתקנות אלה.
9. זמן לעיון בפנקס הרישום, וכו'
פנקס הרישום וכל המסמכים בקשר עם רישום שמות עסק יהיו פתוחים לעיון לקהל, ואפשר יהא לקבל העתק וקטעים מהפנקס או מהמסמכים בכל יום חול במשך השעות שמשרד הרושם פתוח בהן לקהל.
10. תעודה לצורך הליכים משפטיים
תעודת רישום לשם שימוש בהליכים משפטיים או לשם מטרה מסויימת אחרת תינתן לאחר הגשת בקשה, אלא שתפורש בגוף התעודה התכלית שלשמה ניתנה.
תוספת ראשונה (תיקון: תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ו, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע)2
תוספת שניה - חמישית2
_________________________________
1 ע"ר 1935, תוס' 2 (ע) 640, (א) 639;
ק"ת תשי"ד, 334; תשמ"ג, 521, 10, 1610; תשמ"ד, 661, 1793, תשמ"ז 241; תשמ"ח, 976; תשמ"ט, 285, 981; תש"ן, 151, 743; תשנ"א, 274, 959; תשנ"ב, 486, 1129; תשנ"ג, 162, 933; תשנ"ד, 263, 1101; תשנ"ה, 391, 1534; תשנ"ו, 260, 1153; תשנ"ז, 169, 843; תשנ"ח, 130, 951; תשנ"ט, 243; תש"ס, 146; תשס"ב, 268, 1002; תשס"ג, 324; תשס"ו, 927; תשס"ח,223, 1092; תשס"ט, 321; תש"ע, 516.
2 נוסח התוספת אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ