אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל), התשמ"ט-1989

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל), התשמ"ט-1989

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל), התשמ"ט-1989 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8(א)(2) ו-(3) ו-17 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, ולאחר התייעצות בוועדת הכלכלה של הכנסת ובמועצה, אני מתקין תקנות אלה:
1. עבירה שיש בה כדי לערער מהימנות (תיקון: תשנ"ט)
כל אחת מהעבירות המפורטות להלן נקבעת בזה כעבירה שיש בה כדי לערער מהימנותו של קבלן לעבודות הנדסה בנאיות אם הוא נידון עליה לשלושה חדשי מאסר או מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, לפחות ומעלה:
(א) כל עבירה שהיא עוון או פשע לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977;
(ב) עבירות לפי פקודת המכרות;
(ג) עבירות לפי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970;
(ד) עבירות לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969;
(ה) עבירה לפי חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973;
(ו) עבירה לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974;
(ז) עבירות לפי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981;
(ח) עבירות לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה;
(ט) עבירה לפי סעיף 2 לחוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), התשנ"א-1991.
2. הנוהג המקובל (תיקון: תשמ"ב, תשמ"ט)
הנוהג המקובל במקצועו של קבלן לעבודות הנדסה בנאיות הוא:
(1) קבלן אינו מפר חוזים לביצוע עבודה;
(2) קבלן אינו מפר חוזי מכר;
(3) קבלן אינו עושה שימוש לרעה בחמרים שנמסרו לידיו מאת מזמין העבודה והוא מחזיר למזמין העבודה עדפי חמרים שנותרו ברשותו;
(4) קבלן שזכה במיכרז אינו חוזר בו מהצעתו לאחר שזו נתקבלה על-ידי מזמין העבודה;
(5) קבלן אינו גורם לכך שעבודה כלשהי שיש לתיתה על פי מכרז תימסר לו או לאדם אחר שלא על פי מכרז;
(6) קבלן מבצע את העבודות ברמה ובטיב התואמים את התחיבויותיו החוזיות ואת הדרישות המקצועיות של הענף שבו הוא רשום בפנקס;
(7) קבלן משלם את אגרת הרשיון במועד שנקבע.
(8) קבלן אינו מעביר או מסב את רשיון הקבלן לאחר;
(9) קבלן אינו עושה שימוש לרעה ברשיונו;
(10) קבלן עונה לכל פניה בכתב המופנית אליו;
(11) קבלן אינו מסב, מעביר או מוסר עבודות שקיבל על עצמו, בשלמותן או בחלקן, לקבלן משנה אשר אינו רשום בפנקס הקבלנים; לענין זה לא יראו בהעסקת עובדים - בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה-כשלעצמה, משום מסירת ביצוע עבודה לאחר;
(12) קבלן מציב שלט באתר בניה בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (הצבת שלטים על-ידי קבלנים רשומים) (מס' 2), התשל"ו-1976; קבלן המפר הוראה זו, רשאי הרשם לנקוט נגדו באמצעי משמעת כאמור בסעיף 8א(א)(3) לחוק בלבד.
3. ביטול
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל), התשל"ו-1976 - בטלות.
______________________________
1 ק"ת תשמ"ט, 44, 1469; תשנ"ט, 128, 204.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ