אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רשיון), התשמ"א-1980

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רשיון), התשמ"א-1980

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רשיון), התשמ"א-1980 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(ג) ו-17 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 (להלן- החוק), לאחר התייעצות במועצה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. אגרת רשיון (תיקון: תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ד, תשס"ז)
בעד מתן רשיון לפי סעיף 3(ג) לחוק תשולם אגרה שנתית כדלהלן:
א. ענף ראשי - 431 שקלים חדשים;
ב. ענף משנה - 262 שקלים חדשים;
ג. ענף ראשי נוסף - מחצית הסכום הנקוב בפסקה (א);
ד. ענף משנה נוסף - מחצית הסכום הנקוב בפסקה (ב).
1א. רישום באמצע השנה (תיקון: תשס"ד)
נרשם קבלן לראשונה לאחר 30 ביוני של השנה, תהיה אגרת הרישיון לתשלום באותה שנה בשיעור מחצית מאגרת הרישיון השנתית.
2. הצמדה למדד (תיקון: התשמ"ח, תשס"ד)
(א) בתקנה זו, "המדד" - מדד המחירים לצרכן המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ב) הסכום האמור בתקנה 1 ישתנה ביום פרסום ההודעה כאמור בתקנת משנה (ג) לפי שיעור העליה בין מדד חודש ספטמבר שקדם למועד האמור לעומת מדד חודש ספטמבר הקודם.
(ג) רשם הקבלנים יפרסם ברשומות הודעה בדבר הסכומים המתקבלים לפי האמור בתקנת משנה (ב) בעיגול הסכומים.
3. תוקף הרשיון (תיקון: תשס"ד)
(א) תוקפו של רישיון הוא עד ל-31 בדצמבר של השנה שבעדה ניתן.
(ב) הרשם יפרסם אחת לשנה בשני עתוני ערב בשפה העברית ובעתון אחד בשפה הערבית הודעה על כי הרשיונות נשלחו בדואר לכל הקבלנים הרשומים בפנקס וכי על כל קבלן שלא קיבל את הרשיון לפנות מיד לרשם הקבלנים; הודעה כאמור תיחשב כאילו נתקבלה על ידי כל קבלן רשום.
4. מועד תשלום אגרת הרשיון (תיקון: תשס"ד)
(א) האגרה השנתית תשולם לא יאוחר מיום 1 בינואר של השנה שבעדה ניתן הרישיון או בתוך 40 ימים מיום הנפקת הרישיון, לפי המאוחר.
(ב) קבלן שלא שילם אגרת רשיון במועד כאמור בתקנת משנה (א), ישלם אגרה בשיעור העולה ב-100% על השיעור הנקוב בתקנה 1 בעד כל שנה אשר בה לא שולמה אגרת הרשיון.
5. ביטול
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רשיון), התש"ם-1979 - בטלות.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"א, 289; תשמ"ב, 522; תשמ"ח, 417; תשמ"ט, 205; תשנ"ב, 630; תשנ"ג, 268; תשנ"ד, 298; תשנ"ה, 439; תשנ"ו, 264; תשנ"ז, 220; תשנ"ח, 250; תשנ"ט, 436; תש"ס, 163; תשס"ב, 317; תשס"ג, 339; תשס"ד, 277; תשס"ז, 407.
י"פ תשמ"ג; 367; תשמ"ד, 653; תשמ"ה, 865; תשמ"ו, 812; תשמ"ח, 452; תשמ"ט, 453; תש"ן, 167; תשנ"א, 300.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ