אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות רישוי עסקים (אבטחה מפני שוד והתפרצות בבנקים), התשנ"ו-1996

תקנות רישוי עסקים (אבטחה מפני שוד והתפרצות בבנקים), התשנ"ו-1996

תקנות רישוי עסקים (אבטחה מפני שוד והתפרצות בבנקים), התשנ"ו-1996 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, לאחר התייעצות עם נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרה
בתקנות אלה -
"בנק" - תאגיד בנקאי בעל רשיון בנק לפי סעיף 4(א)(1)(א) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 (להלן - חוק הרישוי);
"סניף" - כהגדרתו בחוק הרישוי, למעט מקום המשמש למינהלת הבנק והנהלתו בלבד, שאין מבצעים בו עסקאות במזומנים;
"קצין משטרה מוסמך"2 - קצין משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה, מן המטה הארצי של המשטרה, שהוסמך בידי המפקח הכללי לצורך תקנות אלה.
2. מנוי אחראי בטחון
בנק ימנה אדם שיהיה אחראי לבטחון סניפי הבנק (להלן - אחראי בטחון).
3. דגמי תכניות אבטחה מוצעים
(א) בנק ידאג לכך שאחראי הבטחון יכין דגמי תכניות לאבטחת כל סניפי הבנק; דגם תכנית יכלול אמצעי אבטחה מבין האמצעים המפורטים בתוספת, וזאת על פי מקום הימצאו, היקף עסקיו ואופי עסקיו של הסניף (להלן - דגמי תכניות האבטחה המוצעים).
(ב) אחראי הבטחון יגיש, תוך 180 ימים מיום תחילתן של תקנות אלה, את דגמי תכניות האבטחה המוצעים ביחס לכל סניפי הבנק לאישורו של קצין משטרה מוסמך, וכן יגיש לוח זמנים ליישום דגמי תכניות האבטחה, ובלבד שתחילת ביצוען יהיה עם אישור דגמי התכניות והשלמת יישומן, ביחס לכל סניפי הבנק, לא תעלה על שנה מיום אישורן.
4. דגמי תכניות אבטחה מאושרים
קצין משטרה מוסמך רשאי לאשר את דגמי תכניות האבטחה המוצעים ולוח הזמנים המוצע ליישומם, כלשונם, או להתנות את אישורו בנקיטת אמצעים אחרים או נוספים, והכל מבין אלה המפורטים בתוספת, או לדרוש שינוי בלוח הזמנים, ככל שנדרש על פי מיקום סניפי הבנק, היקף העסקים בהם ואופיים.
5. תכנית לאבטחת סניפים חדשים
(א) עומד בנק לפתוח סניף חדש לאחר מועד אישור דגמי תכניות האבטחה כאמור בתקנה 4, יגיש אחראי הבטחון בו לאישור קצין משטרה מוסמך את דגם התכנית לאבטחת אותו סניף על פי אחד מדגמי תכניות האבטחה שאושרו.
(ב) קצין משטרה מוסמך רשאי לאשר את דגם תכנית האבטחה שהוצע או לדרוש אבטחה על פי דגם תכנית אבטחה אחר שאושר כאמור בתקנה 4, וזאת תוך 30 ימים ממועד קבלת דגם תכנית האבטחה של אותו סניף כאמור בתקנת משנה (א).
(ג) הבנק אחראי לכך כי לא יפתח סניף לאחר אישור דגמי האבטחה כאמור בתקנה 4, בלא שתיושם לגביו תכנית האבטחה על פי דגם שאושר כאמור בתקנת משנה (ב).
6. נהלי ביצוע אבטחה
בנק יהיה אחראי לפעול בהתאם לדגמי תכניות האבטחה שאושרו ביחס לכל סניפיו, ויקבע נהלים לביצועם.
7. תוקף אישור דגם תכנית אבטחה
אישור דגם תכנית אבטחה יהיה בתוקף למשך 5 שנים, כפוף לאמור בתקנה 8(ב). לאחר המועד האמור יהיה קצין משטרה מוסמך רשאי לחזור ולאשרו או להתנות אישורו מחדש בנקיטת אמצעים אחרים או נוספים והכל מבין אלה המפורטים בתוספת, וזאת לתקופה נוספת של 5 שנים בכל פעם.
8. שינוי דגם תכנית האבטחה
(א) אחראי בטחון רשאי מזמן לזמן לבקש אישור קצין משטרה מוסמך לשינוי דגם תכנית אבטחה שאושר או להוסיף דגם תכנית האבטחה חדש או לשנות את דגם תכנית אבטחה שאושרה ביחס לסניף; ביקש אחראי הבטחון כאמור, יאשר קצין המשטרה המוסמך את בקשתו או ידחה אותה, תוך 30 ימים ממועד קבלתה.
(ב) קצין משטרה מוסמך רשאי לדרוש שינוי של דגם תכנית אבטחה או דגם תכנית אבטחה לסניף שאושר לפני עבור תקופת 5 השנים כאמור בתקנה 7, אם השינוי נדרש למניעת סכנה ממשית ודחופה של שוד והתפרצות לבנקים.
9. עיון חוזר
תוך 30 ימים ממועד קבלת החלטת קצין המשטרה המוסמך רשאי אחראי בטחון לבקש עיון חוזר בדרישה בידי ראש אגף המבצעים של המשטרה או סגנו, שהחלטתו תבוא במקום החלטת קצין משטרה מוסמך.
תוספת
(תקנה 3(א), 4 ו-7)
אמצעי אבטחה
1. עריכת סריקות במבנה ובסביבותיו בעת פתיחת סניף בנק וסגירתו, ובמהלך הפעילות בו.
2. העסקת שומרים והפעלתם בביצוע פעולות הדרושות לאבטחה.
3. התקנת אמצעי מיגון ואתרעה כגון שריון ונעילת דלתות לקופות וחדרי אוצר; מערכות אזעקה וגלאים, חיבור למוקד בקרה אלקטרוני.
4. הדרכת עובדים בשימוש באמצעי אתרעה ומיגון המותקנים בסניף ובהתמודדות באירועי שוד או התפרצות או גניבה.
5. קביעת אופן החזקת כספים ודברי ערך בבנק והובלתם אל הבנק וממנו.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ו, 525;
2 פורסמה הודעה (י"פ תשנ"ו, 2277) לפי תקנה 1, המסמיכה את ראש מחלקת האבטחה במטה הארצי של משטרת ישראל לקצין משטרה מוסמך לעניין התקנות.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ