אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות רופאי השיניים (סדרי דין בדיון משמעתי), התשל"ז-1977

תקנות רופאי השיניים (סדרי דין בדיון משמעתי), התשל"ז-1977

תקנות רופאי השיניים (סדרי דין בדיון משמעתי), התשל"ז-1977 1
(תיקון: תשס"ב)
בתוקף סמכותי לפי סעיף 48(ב) לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט-1979 (להלן - הפקודה), וסעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, אני מתקין תקנות אלה: (תיקון: תשס"ב)
1. הגדרות (תיקון: תשס"ב)
בתקנות אלה -
"ועדה" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 47(א) לפקודה;
"יושב-ראש" - יושב-ראש הוועדה;
"עבירת משמעת" - אחד המעשים או המחדלים המנויים בסעיף 45(1) עד (7) לפקודה;
"השר" - שר הבריאות.
2. הזמנה על-ידי הוועדה
הזמנת אדם לבוא בפני הוועדה ולהעיד או להציג דבר תהא ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת, ותימסר לו באופן אישי או תישלח אליו בדואר רשום.
3. כפיית התייצבות (תיקון: תשס"ב)
בקשה לכפות את התייצבותו של אדם בפני הוועדה לענין סעיף 48(א) לפקודה, תהא ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת.
4. גביית עדות על-ידי שלוח (תיקון: תשס"ב)
בקשה לגבות עדות מחוץ לישראל לפי סעיף 13 לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971, תוגש בהתאם לפרק כ' בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, יחולו עליה; המורשה לעסוק בריפוי שיניים יהא המשיב בבקשה.
5. ייצוג על-ידי היועץ המשפטי לממשלה
היועץ המשפטי לממשלה או נציגו רשאים לפתוח בהליכים בפני בית המשפט לפי תקנות אלה בשם הוועדה.
6. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן.
7. (בוטלה) (תיקון: תשס"ב)
ת ו ס פ ת (תיקון: תשס"ב)
טופס 1 (תיקון: תשס"ב)
(תקנה 2)
ועדה שמונתה לפי סעיף 47 לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ז-1977
הזמנה להתייצב ולהעיד או להציג דבר
לכבוד
1. הנך מתבקש בהתאם לתקנה 2 לתקנות רופאי השיניים (סדרי דיון בדיון משמעתי), תשל"ז-1977, להתייצב בפני ועדה שמונתה לפי סעיף 47 לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ז-1977 בשעה במקום לשם מתן עדות בענינו של המורשה לעסוק בריפוי שיניים שנגדו הוגשה תלונה על-ידי ו/או להציג את המוצגים המפורטים להלן:

2. דע לך, שאם לא תתייצב או לא תעיד או לא תציג את המוצג המבוקש ללא צידוק המניח את דעת הוועדה, תיראה כסרבן ובית המשפט יהיה רשאי לכפות עליך ציות להוראות הוועדה בכל דרך שתיראה לו, לרבות מעצר.

תאריך יושב ראש הוועדה
בשם הוועדה
טופס 2 (תיקון: תשס"ב)
(תקנה 3)
בבית המשפט המחוזי
ב
בקשה לכפות ציות להוראות הוועדה לפי סעיף 48(א) לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ז-1977
בענין: תלונה נגד המורשה לעסוק בריפוי שיניים ובענין הזמנת העד
לבוא לפני הוועדה ולהעיד בפניה או להציג דבר.
1. נגד המורשה לעסוק בריפוי שיניים הוגשה תלונה על פי סעיף 45 לפקודה.
2. בדיון בתלונה האמורה הוזמן לבוא לפני הוועדה ולהעיד/להציג דבר, העד (מענו) ליום לשעה במקום
3. ההזמנה נמסרה לעד האמור אישית ואישור מסירה נעשה על-ידי
העתק נכון של כתב ההזמנה ואישור מסירה מצורף בזה/ההזמנה נשלחה לעד בדואר רשום עם אישור מסירה, המצורף בזה.
4. במועד ובמקום הנקובים לעיל לא התייצב העד, ואף לא בשעה מאוחרת יותר עד תום הדיון באותו יום.
5. הוועדה דחתה את המשך הדיון כדי לאפשר את שמיעת העד ליום לשעה במקום או לכל מועד אחר ומקום שתקבע הוועדה.
6. אי לכך מתבקש בית המשפט לצוות על הבאתו של העד האמור בפני הוועדה, במקום ובמועד האמורים, הכל בדרך הנהוגה לגבי הבאת עדים בפני בית המשפט בהליכים אזרחיים.
7. עדותו של העד דרושה לוועדה כדי לברר

8. רצוף בזה תצהיר.

תאריך המנהל/יושב ראש הוועדה
______________________________
1 ק"ת תשל"ז, 1180; תשס"ב, 810.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ