אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות רופאי השיניים (סדרי דיון בועדה רפואית), התשל"ז-1977

תקנות רופאי השיניים (סדרי דיון בועדה רפואית), התשל"ז-1977

תקנות רופאי השיניים (סדרי דיון בועדה רפואית), התשל"ז-1977 1
(תיקון: תשס"ב)
בתוקף סמכותי לפי סעיף 24(ג) לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט-1979 (להלן - הפקודה), וסעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, אני מתקין תקנות אלה: (תיקון: תשס"ב)
1. הגדרות (תיקון: תשס"ב)
בתקנות אלה -
"ועדה" - ועדה רפואית שמונתה לפי סעיף 23 לפקודה;
"השר" - שר הבריאות.
2. הזמנה על-ידי הוועדה
הזמנת אדם לבוא בפני הוועדה ולהעיד או להציג דבר, תהא ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת, ותימסר לו באופן אישי או תישלח אליו בדואר רשום.
3. כפיית התייצבות (תיקון: תשס"ב)
בקשה לכפות את התייצבותו של אדם בפני הוועדה לענין סעיף 24(ב) לפקודה, תהא ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת.
4. גביית עדות על-ידי שלוח (תיקון: תשס"ב)
בקשה לגבות עדות מחוץ לישראל לפי סעיף 13 לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971, תוגש בהתאם לפרק כ' בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984; המורשה לעסוק בריפוי שיניים יהא המשיב בבקשה.
5. פרוטוקול
(א) הוועדה תנהל פרוטוקול שישקף את דיוניה.
(ב) הפרוטוקול ינוהל בדרך שיורה היושב-ראש והוא יחתום עליו בתום כל ישיבה.
(ג) המסמכים שהוצגו לוועדה יצורפו לפרוטוקול והיו חלק בלתי נפרד ממנו.
6. דיווח למנהל
הוועדה תגיש את ממצאיה והחלטותיה המנומקים למנהל.
7. נוכחות בעת הדיון (תיקון: תשל"ז)
בדיוני הוועדה לא יהיו נוכחים אלא חברי הוועדה, מבקש הרשיון או המורשה לעסוק בריפוי שיניים, עדים שהוזמנו, ומי שהיושב-ראש התיר את נוכחותו.
8. סודיות
הדיונים בוועדה והעיון במסמכיה יהיו סודיים ותכנם יימסר למנהל בלבד, זולת אם התיר יושב-ראש הוועדה לגלות מתכנם.
9. ייצוג על-ידי היועץ המשפטי לממשלה
היועץ המשפטי לממשלה או נציגו רשאים לפתוח בהליכים בפני בית-המשפט לפי תקנות אלה בשם הוועדה.
10. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן.
11. (בוטלה) (תיקון: תשס"ב)
ת ו ס פ ת (תיקון: תשס"ב)
טופס 1 (תיקון: תשס"ב)
(תקנה 2)
ועדה שמונתה לפי סעיף 23 לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ז-1977.
הזמנה להתייצב להעיד או להציג דבר
לכבוד
(המען)
1. הנך מתבקש בהתאם לתקנה 2 לתקנות רופאי שיניים (סדרי דיון בוועדה הרפואית), תשל"ז-1976, להתייצב בפני הוועדה הרפואית ביום
בשעה במקום לשם מתן עדות בענינו של המורשה לעסוק בריפוי שיניים או מבקש הרשיון ו/או להציג את המוצגים המפורטים להלן
2. דע לך שאם לא תתייצב או לא תעיד או לא תציג את המוצג המבוקש ללא צידוק המניח את דעת הוועדה תיראה כסרבן ובית המשפט יהיה רשאי לכוף עליך ציות להוראות הוועדה בכל דרך שתיראה לו, לרבות מעצר.

תאריך יושב ראש הועדה
בשם הועדה
טופס 2 (תיקון: תשס"ב)
(תקנה 3)
בבית המשפט המחוזי
ב
בקשה לכפות ציות להוראות הוועדה לפי סעיף 24(ב) לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ז-1977
בענין בדיקה על-ידי ועדה רפואית של המורשה לעסוק בריפוי שיניים/מבקש הרשיון תיק מס' ובענין הזמנת
העד לבוא בפני הוועדה ולהעיד בפניה ו/או להציג דבר.
1. המורשה לעסוק בריפוי שיניים / מבקש הרשיון הוזמן לבדיקה בפני ועדה רפואית.
2. לצורך עריכת הבדיקה האמורה הוזמן לבוא בפני הוועדה ולהעיד/להציג דבר העד שמענו ליום לשעה במקום
3. ההזמנה נמסרה לעד האמור אישית ואישור מסירה נעשה על-ידי
והעתק נכון של כתב ההזמנה ואישור מסירה מצורף בזה/ההזמנה נשלחה לעד בדואר רשום עם אישור מסירה, המצורף בזה.
4. במועד ובמקום הנקובים לעיל לא התייצב העד, ואף לא בשעה מאוחרת יותר עם תום הדיון באותו יום.
5. הוועדה דחתה את המשך הדיון כדי לאפשר את שמיעת העד ליום לשעה במקום או לכל מועד אחר ומקום שתקבע הוועדה.
6. אי לכך מתבקש בית המשפט לצוות על הבאתו של העד האמור בפני הוועדה במקום ובמועד האמורים, הכל בדרך הנהוגה לגבי הבאת עדים בפני בית המשפט בהליכים אזרחיים.
7. עדותו של העד דרושה לוועדה כדי לברר
8. רצוף בזה תצהיר.

תאריך המנהל/יושב ראש הוועדה
_________________________________
1 ק"ת תשל"ז, 856, 1002; תשס"ב, 809.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ