אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות קרן המשטרה הכללית, 1926

תקנות קרן המשטרה הכללית, 1926

תקנות קרן המשטרה הכללית, 1926 1
1. השם הקצר
תקנות אלה תיקראנה "תקנות קרן המשטרה הכללית".
2. מקורות ההכנסה של הקרן (תיקון: תשכ"ב, תשל"ו, תשמ"ב, תשמ"ו)
אלה יהיו מקורות ההכנסה של הקרן -
(א) כל הכספים והקנסות שנגבו משוטר על פי סעיפים 22 ו-24 לפקודת המשטרה (נוסח חדש), התשל"א-1971, ועל פי פסק מרשיע שניתן כנגד שוטר בעקבות דין משמעתי על פי הפרק החמישי לפקודה האמורה.
(ב) התשלומים המתקבלים בעד השכרת תזמורת המשטרה;
(ג) כל הכספים הבאים ממכירת רכוש שאין עליו תובעים אשר נמצא ע"י המשטרה או אשר נמסר לה, לאחר ניכוי הסכומים שיינתנו למוצאים בהתאם לתקנות המשטרה (רכוש אבוד);
(ד) (בוטלה)
3. חשבון הכנסות הקרן
כל ההכנסות של הקרן תשולמנה לשר האוצר ותיזקפנה לזכות קרן המשטרה הכללית
4. השקעת כספי הקרן
לבקשת המפקח הכללי ישקיע שר האוצר אותם הסכומים שיאושרו לכך: וכל ההכנסות שתתקבלנה מהשקעות כאלה תזקפנה לזכותה של הקרן.
5. תגמולים (תיקון: תשי"ט, תש"ל, תשל"ב, תשל"ד, תשל"ה, תשל"ח, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ד, תשמ"ו, תשמ"ז, תשנ"ה)2
(1) המפקח הכללי רשאי לתת תגמולים לאנשי חיל המשטרה מכספי הקרן: -
(א) בעד פעולות מיוחדות של אומץ-לב, הצלת רכוש משריפה, גניבה, טביעה או במסיבות אחרות שסכנה כרוכה בהן או נסיון להצילו או הצלת חיי אדם או נסיון להצילם;
(ב) בעד ידיעות חשובות שנרכשו מתוך הסתכנות אישית, עבודה קשה או זריזות בלתי-רגילה;
(ג) בעד שירותים אחרים מיוחדים או ראויים לתגמול: בתנאי שאין ליתן תשלום יחיד של יותר מ-500 שקלים חדשים מבלי לקבל הרשאה תחילה מאת שר המשטרה:
ובתנאי שמבלי הרשאה קודמת מאת שר המשטרה אין ליתן לאיש אחד מאנשי החיל תשלומים המצטרפים במשך שנת כספים אחת ליותר מ-1350 שקלים חדשים;
(2) (א) מפקד מחוז, סגן מפקד מחוז, ראש אגף או מפקד משמר הגבול רשאי להעניק פרס מכספי הקרן שאינו עולה על 50 שקלים חדשים לאיש משטרה הראוי לעידוד על מעשה החורג מגדר המקובל או בסכום שאינו עולה על 100 שקלים חדשים לקבוצה של אנשי משטרה;
(ב) ראש אגף כוח אדם רשאי לאשר במשך שנת כספים אחת מתן פרסים לאיש משטרה אחד המצטברים עד 75 שקלים חדשים או עד ל-150 שקלים חדשים לקבוצה של אנשי משטרה.
(3) המפקח הכללי רשאי לתרום מכספי הקרן סכומים לצורך המטרות דלהלן:
(א) לצורך קניית כלי-נגינה או תווים או לצורך כל שירות אחר לתזמורת המשטרה;
(ב) לצורך קניית מכשירים לחדרי-מנוחה ולצרכי-ספורט;
(ג) לכל מטרה אחרת לטובת החיל ולהנאתו; בתנאי שאין ליתן תרומה אחת של יותר מ-1,500 שקלים חדשים בלא רשות תחילה מאת שר המשטרה.
(4) הסכומים הנקובים בתקנות משנה (1), (2) ו-(3) ישתנו ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.
בתקנת משנה זו -
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי ב-1 ביולי 1987 - המדד שפורסם בחודש דצמבר 1986.
_________________________________
1 תא"י, כרך ג', (ע) 2024, (א) 1967;
ק"ת תשי"ט, 671; תשכ"ב, 2515; תש"ל, 1725, 2045; תשל"ב, 37; תשל"ד, 556; תשל"ה, 1738; תשל"ו, 736; תשל"ח, 1408, תש"ם, 1630; תשמ"א, 1536, תשמ"ב, 685; תשמ"ד, 533, 2025; תשמ"ו, 204, 412; תשמ"ז, 491; תשנ"ה, 256.
2 תקנה 2 לתקנות קרן המשטרה הכללית (תיקון), התשנ"ה-1994 (ק"ת תשנ"ה, 256) קובעת:
"2. הוראת שעה
על אף האמור בתקנה 5(4) לתקנות העיקריות, יהיה המדד היסודי לענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה, המדד שפורסם בחודש נובמבר 1993.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ