אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (שיעור שכר טרחה מקסימלי לתביעות לגביית פקדונות שווייץ), תשכ"ד-1964

תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (שיעור שכר טרחה מקסימלי לתביעות לגביית פקדונות שווייץ), תשכ"ד-1964

תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (שיעור שכר טרחה מקסימלי לתביעות לגביית פקדונות שווייץ), תשכ"ד-1964 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20ג(ז) ו-22 לחוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"תביעה" - תביעה לגביית פקדונות שווייץ כמשמעותה בסעיף 20ג לחוק;
"המועד הקובע" - המועד שניתנה בו החלטה סופית בתביעה או שנתחייב בו הנתבע בהסכם להחזיר פקדון שווייץ, נשוא התביעה, הכל לפי הענין;
"הסכום שנפסק" - הסכום שנפסק לזכות התובע או שנקבע בהסכם עם הנתבע כמגיע לתובע כשלא נפסק סכום לזכותו, או שוויים של פקדונות שווייץ שפסקו על החזרתם או שנתחייב הנתבע בהסכם להחזירם כשלא פסקו על החזרתם לאחר זיכוי שוויים של כל השעבודים הרובצים עליהם.
2. שכר טרחה
על אף האמור בכל הסכם, לא יעלה שכר הטרחה הכולל בעד הטיפול בתביעה, הן בישראל והן בחוץ-לארץ, על התמורה בלירות ישראליות של השיעור באחוזים של הסכום, בפרנקים שווייצריים, שנפסק, הכל כמפורט להלן:
הסכום שנפסק שיעור שכר
בפרנקים שווייצריים הטרחה
באחוזים למאה
10000 הראשונים שבסכום שנפסק 8
10000 הנוספים (בין 10001 עד 20000) 7
10000 הנוספים (בין 20001 עד 30000) 6
10000 הנוספים (בין 30001 עד 40000) 5
10000 הנוספים (בין 40001 עד 50000) 4
כל סכום מעל ל-50000 2
ובלבד שבשום פנים לא יעלה שכר הטרחה על התמורה בלירות ישראליות של 500 פרנקים שווייצריים.
לענין זה "טיפול בתביעה" - למעט כל טיפול שמטרתו היא להוכיח את זכותו של התובע כיורש של בעל הפקדון.
3. חישוב הסכום שנפסק
(א) הסכום שנפסק ייחשב לענין תקנות אלה -
(1) בתביעה להחזרת פקדון במטבע חוץ - לפי שער אותו מטבע כפי שפורסם על ידי בנק ישראל במועד הקובע, ובאין פרסום באותו מועד - במועד הקרוב ביותר לפני כן שבו פורסם השער על ידי בנק ישראל;
(2) בתביעה להחזרת פקדון של ניירות ערך - לפי שער אותם ניירות ערך בבורסה בציריך במועד הקובע, ובאין שער כאמור - לפי שוויים במועד הקובע בשווייץ;
(3) בתביעה להחזרת פקדונות שאינם כסף או ניירות ערך - לפי שוויים בשווייץ במועד הקובע.
(ב) נקבע השווי של פקדון לפי תקנה זו במטבע חוץ, יהא שער של המטבע חוץ במטבע ישראלי לענין תקנות אלה, כפי שפורסם על ידי בנק ישראל במועד הקובע לגבי הקונים אותו מטבע, ובאין פרסום באותו מועד - במועד הקרוב ביותר לפני כן שבו פורסם השער על ידי בנק ישראל.
(ג) לענין תקנה זו תהא תעודה שניתנה על ידי בנק ישראל בדבר שער מטבע פלוני ומועד פרוסמו על ידיו ראיה מכרעת לדבר.
4. שכר טרחה מוגדל
נקבע בדיני מקום הגשת התביעה, ובאין דינים כאלה, בתעריף של לשכת עורכי הדין או של התאגדות מקצועית אחרת של עורכי דין באותו מקום, או על פי דינים או תעריפים אלה שכר טרחה בעד טיפול בתביעה, יכול שכר הטרחה הכולל בעד הטיפול, הן בישראל והן בחוץ-לארץ, לעלות על הקבוע בתקנה 2, ובלבד שלא יעלה ביותר מעשרה אחוז למאה על הקבוע באותם דינים או תעריפים או על פיהם; הטוען שמכוח תקנה זו זכאי הוא לשכר טרחה העולה על הקבוע לפי תקנה 2 - עליו הראיה.
5. שכר שאינו תלוי בתוצאות
תקנות אלה לא יחולו על טיפול בתביעות שהשכר המותנה בעדן אינו תלוי אף בחלקו בתוצאותיו.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ד, 896, 956.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ