אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (קרן למען בעלי חיים), התשנ"ה-1995

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (קרן למען בעלי חיים), התשנ"ה-1995

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (קרן למען בעלי חיים), התשנ"ה-1995 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 14(ד) לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"הקרן" - קרן למען בעלי חיים במסגרת המשרד לאיכות הסביבה שהוקמה בסעיף 14 לחוק;
"השר" - השר לאיכות הסביבה.
2. ניהול הקרן
הקרן תנוהל בידי הנהלה אשר ימנה השר (להלן - ההנהלה) שתהיה בת שבעה חברים, מהם שני נציגי ציבור שאינם עובדי מדינה, עובד משרד האוצר, עובד משרד החקלאות, חשב המשרד לאיכות הסביבה או סגנו, ושני עובדים נוספים של המשרד לאיכות הסביבה ואחד מהם יהיה היושב ראש.
3. סמכויות ההנהלה
ההנהלה תהיה מוסמכת לפעול לקידום מטרות הקרן כמפורט בסעיף 14(ב) לחוק, ובכלל זה תהיה ההנהלה מוסמכת -
(1) להכין ולהציע תכנית רב שנתית של הקרן, וכן תכנית פעולה שנתית שתוגש לא יאוחר מ-31 בדצמבר של כל שנה; כמו כן להכין הצעת תקציב והצעת תקציב פיתוח; הקרן תתוקצב במסגרת תקציב המדינה; הצעות ההנהלה טעונות אישור השר;
(2) לאשר את ביצוע הפעולות הדרושות למימוש מטרות הקרן ותפעולה, לרבות השקעות ורכישות במסגרת תקציביה המאושרים;
(3) ליזום קבלת ייעוץ, סקרים ודוחו"ת מומחים, בכל הדרוש לקידום מטרות הקרן;
(4) לאשר קבלת כספים והקצבות לקרן ולהקציב כספים מתוך קופת הקרן לשם ביצוע סמכויותיה.
4. סדרי עבודת ההנהלה
(א) ההנהלה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה ככל שלא נקבעו בתקנות אלה, ובלבד שעיקרים לסדרי הדיונים והעבודה ייקבעו בידי ההנהלה לא יאוחר מאשר בישיבתה השלישית.
(ב) החלטות ההנהלה יתקבלו ברוב קולות חברי ההנהלה הנוכחים; היו הקולות שקולים - יכריע קולו של היושב ראש.
(ג) ההנהלה תתכנס אחת לארבעה חודשים לפחות ונוכחות רוב החברים תהווה מנין חוקי לכל דבר.
(ד) לכל דיוני ההנהלה יירשמו פרוטוקולים.
(ה) יושב ראש ההנהלה ביחד עם חבר ההנהלה אחר שהיא תבחר לכך, יהיו מורשים לחתום בשם ההנהלה על כך מסמך שעשייתו בתחום סמכותה, ובלבד שבכל מקרה שבו המסמך בעל משמעות תקציבית לקרן ובכל מקרה של דרישת תשלום לקופת הקרן או הוראת תשלום מקופת הקרן, תידרש גם חתימת חשב המשרד לאיכות הסביבה או סגנו - זה מביניהם שלפי תקנה 2 נתמנה חבר ההנהלה.
(ו) הנהלת הקרן תגיש לשר דוחו"ת על פעולות הקרן אחת לארבעה חודשים וכן דוחו"ת שנתיים.
5. תקבולים והוצאות
(א) תקבולי הקרן יהיו מכספים שישולמו לקרן כמפורט בסעיף 12(ד) ו-14 (ג) לחוק.
(ב) ההוצאות והתקבולים של הקרן ינוהלו במערכת הכספים של המשרד לאיכות הסביבה במסגרת סעיפי תקציב מיוחדים ונפרדים; חשב המשרד לאיכות הסביבה יעביר להנהלה או למי שהיא תקבע לענין זה, דיווחים שוטפים ורצופים לגבי הוצאות הקרן ותקבוליה.
(ג) כל תקבולי הקרן מיועדים אך ורק למימון פעולות הקרן המאושרות במסגרת תקציב הקרן ומטרותיה.
(ד) כל יתרת תקבולי הקרן כאמור בתקנת משנה (א) אשר לא תנוצל במשך שנת תקציב פלונית, תועבר לתקציב הקרן של שנת התקציב שלאחריה.
6. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום פרסומן.
______________________________
1 ק"ת תשנ"ה, 676.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ