אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה של עגלי חלב), התשס"ו-2006

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה של עגלי חלב), התשס"ו-2006

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה של עגלי חלב), התשס"ו-2006 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 19(1) לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, ובהתחשב בצורכי החקלאות, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"טפחות" - רצועות מחומר קשיח שמשמשות למדרך עגלים שביניהן קיימים רווחים לניקוז הפרשות העגלים;
"מחזיק" - מי שעגל חלב נמצא בחצריו או ברשותו;
"ממ"ר" - מטר מרובע;
"עגל בוגר" - עגל חלב שגילו עולה על חודשיים או שמשקלו עולה על תשעים קילוגרם;
"עגל חלב" - עגל שמגודל לצורך ייצור בשר והוא מוזן במזון שבסיסו חלב או תחליפי חלב;
"עגל צעיר" - עגל חלב שגילו פחות מחודשיים ומשקלו פחות מתשעים קילוגרם;
"קבוצה" - עגלים שמוחזקים יחדיו בתא אחד;
"קבוצת גיל" - קבוצת עגלים שהפרש הגילים ביניהם אינו עולה על שלושה חדשים.
2. החזקת עגלי חלב
לא יחזיק אדם עגלי חלב, אלא בהתאם להוראות תקנות אלה.
3. תאי החזקה וגודלם
(א) לא יוחזקו עגלים צעירים בתאים מבודדים אלא אם כן יש אפשרות לקשר ראיה ביניהם, ואולם עגלים צעירים מיובאים לא יוחזקו בתאים מבודדים.
(ב) עגלים בוגרים ובריאים יוחזקו בקבוצות של ארבעה עגלים לפחות מאותה קבוצת גיל.
(ג) שטח המחיה בתאים שבהם מוחזקים עגלי חלב יאפשר לכל עגל לשכב, להיעמד וללקק את עצמו בלא קושי ובלבד שמידותיו המזעריות של השטח בתא שבו מוחזקים עגלים בוגרים לא יפחתו מ -
(1) 1.5 ממ"ר לכל עגל בקבוצת עגלים שבה משקלו של כל עגל אינו עולה על מאה וחמישים קילוגרם לכל היותר;
(2) 1.8 ממ"ר לכל עגל בקבוצת עגלים שבה משקלו של כל עגל הוא בין מאה וחמישים קילוגרם למאתיים ועשרים קילוגרם;
(3) 2 ממ"ר לכל עגל בקבוצת עגלים שבה משקלו של כל עגל הוא מעל 220 קילוגרם.
(ד) עגל חלב שמוחזק בבידוד יוחזק בתא שאורכו יהיה כפול לפחות מאורך העגל, ורוחבו לא יפחת מגובה שכמות העגל.
4. אוורור
(א) אוורור מבנה שבו מוחזקים עגלי חלב יהיה כמפורט להלן:
(1) האוויר חייב להתפזר באופן אחיד בכל חלקי המבנה;
(2) במבנה יותקנו מאווררים, ויכוונו באופן שימנע משב של רוח חזקה על העגלים ובאופן שהאוויר הקיים במבנה יצא מפתח אחד באותו זמן שאוויר נקי ייכנס אליו מפתחים נגדיים;
(3) החלפת האוויר במבנה לא תפחת מ -
(א) פעמיים בשעה בתקופה שבין 1 באוקטובר ועד 31 במאי;
(ב) ארבע פעמים בשעה בתקופה שבין 1 ביוני ועד 30 בספטמבר.
(ב) תקנת משנה (א) לא תחול על מבנה שיש לו חצר צמודה שבה יכול העגל לשהות, ובלבד שבמבנה כאמור לא יוחזק אלא עגל בודד שגילו אינו עולה על 12 שבועות ובלבד ששטח החצר הצמודה לא יפחת משטח המבנה כאמור.
5. מצע
(א) עגלי חלב יוחזקו על גבי מצע סופג או טפחות; היתה רצפת התאים מטפחות, יותקנו בהן אמצעים למניעת החלקה, גירוי וחדירת גפיים ביניהן.
(ב) עגלי חלב חולים הנמצאים בבידוד, יוחזקו בתאים שמרופדים בחומר סופג או בחומר אחר שמאפשר ניקוז שימנע הצטברות נוזלים בתא.
6. תאורה
במשך שעות האור ביממה תסופק לעגלי חלב תאורה בעצמה שלא תפחת מארבעים לוקס.
7. הזנה
(א) ניתן להזין עגלי חלב שגילם אינו עולה על ארבעה שבועות בחלב או בתחליפי חלב כמזון בלעדי.
(ב) חובה לספק במנת המזון היומית של עגלי חלב שגילם עולה על ארבעה שבועות אך אינו עולה על חמישה עשר שבועות מאה גרם לפחות של תערובת מוצקה, ואם גילם של עגלי החלב עולה על חמישה עשר שבועות חובה לכלול במנת המזון היומית שלהם מאתיים וחמישים גרם לפחות של תערובת מוצקה.
8. מי שתיה
(א) חובה לספק לעגלי חלב, מים לשתיה באופן חופשי.
(ב) האמור בתקנת משנה (א) לא יחול במשך השעה שלאחר כל ארוחה ובמשך השעה שלפניה, ובלבד שלא תימנע מהעגלים שתיה במשך זמן מצטבר העולה על ארבע שעות ביממה.
9. רמות המוגלובין
מחזיק עגלי חלב יספק לעגלים מזון בכמות ובהרכב תזונתי מתאים באופן שרמת ההמוגלובין הממוצעת בדם עגלי חלב לא תפחת מ 7.3 גרם לדציליטר (mmol 4.5 לליטר);
10. עונשין
העושה אחת מאלה, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או שישה חודשי מאסר -
(1) מחזיק עגלי חלב בניגוד להוראות תקנות 3 עד 6;
(2) מזין עגלי חלב שבהחזקתו בניגוד להוראות תקנה 7(ב);
(3) אינו מספק לעגלי חלב שבהחזקתו מים בהתאם להוראות תקנה 8;
(4) אינו מספק לעגלי חלב שבהחזקתו מזון בהתאם להוראות תקנה 9; נמצא בבדיקה קובעת שרמת ההמוגלובין הממוצעת פחותה מ-7.3 גרם לדציליטר (mmol 4.5 לליטר) יהווה הדבר ראיה לכאורה שהמחזיק לא סיפק מזון כנדרש בתקנה 9 כל עוד לא הוכח אחרת;
לענין זה, "בדיקה קובעת" - בדיקה של רמת המוגלובין ממוצעת בדם עגלי חלב שהורה עליה הממונה או מי מטעמו שנעשתה בעשרה אחוזים לפחות מן העגלים המוחזקים באותו אתר גידול ואשר גילם בין שנים עשר לעשרים וארבעה שבועות ובלבד שמספרם לא יפחת מחמישה עשר.
11. תחילה
תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה).
12. הוראת מעבר
על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שעד תום 3 שנים מיום התחילה לא יחולו הוראות תקנות 3 ו-4 על החזקת עגלי חלב במבנים שהוקמו ערב יום התחילה.
______________________________
1 ק"ת תשס"ו, 416.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ