אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות פשיטת הרגל (סדרי רישום של המחאת זכות), תש"ל-1970

תקנות פשיטת הרגל (סדרי רישום של המחאת זכות), תש"ל-1970

תקנות פשיטת הרגל (סדרי רישום של המחאת זכות), תש"ל-1970 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 42א, 113 ו-114 לפקודת פשיטת הרגל, 1936, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"רשם" - רשם משכונות שנתמנה על פי תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), תשכ"ז - 1967 (להלן - תקנות המשכון) לרבות מי שהוסמך על פי תקנות המשכון למלא תפקידיו של רשם משכונות;
"לשכה" - לשכת רישום משכונות שהוקמה על פי תקנות המשכון "ספר", "תיק" ו- "כרטסת" - כמשמעותם בתקנות המשכון.
2. הודעת המחאה
(א) הרוצה לרשום המחאת זכות לענין סעיף 42א לפקודה, ימציא לרשם הלשכה שבתחום פעולתה נמצא מענו של הממחה, הודעת הממחה ערוכה לפי הטופס שבתוספת, או בדומה לו ככל האפשר, בצירוף מסך עותקים כמספר הצדדים.
(ב) להודעה יצורף תצהיר של הממחה שנערך לפי סעיף 37 לפקודת העדות, המאמת את הפרטים הנקובים בהודעה.
3. מקום מענו של הממחה
(א) מקום מענו של הממחה הוא המקום הרשות בתעודת-זהותו כמענו.
(ב) ממחה שאינו תושב ישראל ואין לו תעודת-זהות, או כל ממחה אחר שאינו נכלל במסגרת תקנת-משנה (א), רואים את ירושלים כמקום-מענו.
4. רישום ההודעה בספר הכרטסת
(א) קיבל הרשם הודעת המחאה, יפעל בדרך האמורה בתקנה 5(ב) לתקנות המשכון, בשינויים המחוייבים.
(ב) הרשום ירשום בכרטסת את שמו של הממחה, מענו, מספר תעודת-זהותו והמספר הסידורי של הודעת ההמחאה; הרישום בכרטסת ייעשה סמוך ככל האפשר אחרי קבלת ההודעה בלשכה.
5. עיון
כל אדם רשאי לעיין בספר, בתיק ובכרטסת בנוכחות עובד הלשכה ובפיקוחו ורשאי לקבל מהרשם אימות להעתקים של מסמכים ורישומים השמורים בלשכה לפי תקנות אלה.
6. אגרות (תיקון: תשנ"ט)
בעד רישום הודעת המחאה תשולם האגרה שנקבעה לכך בתקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), התשנ"ד-1994 (להלן - תקנות המשכון), ובעד כל פעולה אחרת של הרשם לפי תקנות אלה תשולם האגרה המתאימה, לפי הענין, שבתקנות המשכון.
7. תחילה
תחילתן של תקנות אלה עם תחילת חוק המחאת חיובים, תשכ"ט-1969.
תוספת (תקנה 2)
ימולא במקור אחד ובמספר
העתקים כמספר הצדדים
מס' התיק /
הודעה על המחאת זכות
1. שם הממחה וזיהויו: שם משפחה שם פרטי
שם האב שם קודם מספר זהות
2. שמות אחרים שהממחה מנהל בהם עסקיו
3. מענו של הממחה כרשום בתעודת הזהות העיר הרחוב מס' הבית
4. מען עסקו של הממחה:
העיר הרחוב מס' הבית
5. שם הנמחה וזיהויו*: שם משפחה שם פרטי שם האב מספר הזהות
6. מענו או מען עסקו של הנמחה:
העיר הרחוב מס' הבית
7. שמות החייבים**

חתימת הממחה חתימת הנמחה
המקום ותאריך החתימה
לשימוש משרדי
1. מספר שוטף בספר המשכונות
2. תאריך ושעה של קבלת ההודעה בלשכה
3. סכום האגרה שנגבתה ל"י לפי קבלה מס' / (מחק את המיותר)
4. הערות


חותמת הרשם חתימת הרשם
______________________________
* במקרה של תאגיד יש לציין את שמו הרשום.
** מותר לצרף רשימה; במקרה של המחאה כללית יש לציין זאת במילה "כללית".
______________________________
1 ק"ת תשמ"ה, 1108; תשנ"ט, 964.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ