אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות פרי-הדר (פיקוח ושיווק) (סמכויות המועצה), תשכ"ט-1969

תקנות פרי-הדר (פיקוח ושיווק) (סמכויות המועצה), תשכ"ט-1969

תקנות פרי-הדר (פיקוח ושיווק) (סמכויות המועצה), תשכ"ט1-1969
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת פרי הדר (פיקוח ושיווק), תש"ח-1948, אני מתקין תקנות אלה:
1. סמכויות המועצה
המועצה לשיווק פרי הדר (להלן - המועצה) רשאית, באישור שר החקלאות -
(1) לייסד חברות - לרבות חברות נכריות - כמשמעותן בפקודת החברות או להשתתף בייסודן וכן לרכוש, להחזיק ולהעביר מניות בחברות כאמור;
(2) לקיים קרנות מיוחדות וקרנות כלליות מכספים שמקורם ברכוש המועצה, או בהכנסות, הקצבות או תרומות שהגיעו לידיה מכל מקור שהוא, לשם מימון פעולות שבתחום סמכויותיה; ובלבד שהמועצה לא תטיל בדרך כל שהיא חובת תשלום על פרדסנים לשם קיום קרנות כאמור אלא במידה שהוסמכה לכך על פי דין;
(3) להעביר כספים מקרן לקרן;
(4) לבטח פרי הדר שהיא משווקת וכל נכס אחר המצוי ברשותה או בחזקתה, ביטוח עצמי, מלא או חלקי, נגד כל סיכון שהוא, לרבות סיכוני הובלה ימית;
(5) לאצול מסמכויותיה למנהל הכללי של המועצה ולועדות שהקימה מבין חבריה.
______________________________
1 (א) ק"ת תשכ"ט 1384.
(ב) סעיף 76 לחוק הבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 (ס"ח תשס"ג, 450) קובע:
"76. תוקף וביצוע (תיקון: תשס"ג)
(א) עד לכניסתם לתוקף של כללים ותקנות לפי תיקון מס' 6, או עד תום שנתיים מיום התחילה, לפי המוקדם מביניהם, יעמדו בתוקפם הכללים והתקנות שנקבעו לפי חוק מועצת הפירות, פקודות פרי ההדר, חוק מועצת הירקות וחוק מועצת צמחי הנוי, בשינויים המחויבים לפי הענין.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), כללים שנקבעו לפי סעיף 2(ג) לחוק מועצת הפירות ימשיכו לחול, בשינויים המחויבים לפי הענין, כל עוד לא תוקנו או בוטלו לפי סעיף 2(ג) האמור כנוסחו אחרי תיקון מס' 6.
(ג) השר רשאי, בהסכמת שר האוצר, לקבוע הוראות נוספות לשם ביצוע הוראות פרק זה."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ