אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים עיתיים), תשל"ח-1978

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים עיתיים), תשל"ח-1978

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים עיתיים), תשל"ח-1978 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. תשלומים עיתיים
בית-המשפט מוסמך לפסוק כי פיצויים בשל הפסד כושר השתכרות והוצאות מתמשכות, כולם או מקצתם, ישולמו בתשלומים עיתיים שיהיו צמודים למדד המחירים לצרכן בכל אחד מאלה:
(1) הנפגע יפסיד כתוצאה מתאונת הדרכים 40% או יותר מכושר השתכרותו בעתיד;
(2) הפיצויים ישמשו לנפגע מקור עיקרי למחייתו;
(3) הפיצויים ניתנים לתלויים בנפגע שנפטר.
2. בקשה להגדלת התשלומים
(א) נפגע רשאי לבקש מבית-המשפט שיגדיל את התשלומים שנפסקו אם נתקיימו שנים אלה:
(1) חלה החמרה במצבו, לרבות בכושר השתכרותו, כתוצאה מתאונת הדרכים והוא המציא ראיה לכאורה על כך;
(2) חלפו ששה חדשים ממועד הקביעה האחרונה בענינו;
(ב) נענה בית-המשפט לבקשה ישולם התשלום המוגדל לנפגע החל ממועד ההחמרה במצבו.
3. זכותם של תלויים
(א) נפטר נפגע לאחר שנפסקו לו תשלומים עיתיים, תשולם לתלויים שפרנסתם כולה או מקצתה היתה עליו ערב פטירתו, קיצבה באחוזים שלהלן מהסכום שנפסק, ובלבד שסך כל הקיצבאות לא יעלה על הסכום שנפסק:
(1) לאלמנה - 66%;
(2) לאלמנה שיש לה ילדים - 66%;
ובתוספת -
בעד ילד אחד - 14%
בעד שני ילדים - 24%;
בעד שלושה ילדים או יותר - 34%;
(3) לילדים שהניח אחריו הנפגע ואין אלמנה המקבלת בעדם תוספת לפי פיסקה (2) -
(א) לילד אחד - 66%;
(ב) לשני ילדים - 80%;
(ג) לשלושה ילדים - 90%;
(ד) לארבעה ילדים או יותר - 100%.
(4) הניח אחריו הנפגע אלמנה או ילדים הזכאים לקיצבה לפי תקנה זו וגם תלויים אחרים, תשולם לתלויים האחרים קיצבה השווה לסכום שלפי תקנה זו היה מתווסף לקיצבה המשתלמת לאלמנה או לילדים אילו אותם תלויים היו ילדים שהניח אחריו הנפגע.
(ב) נפטר נפגע כתוצאה מתאונת הדרכים, לאחר שנפסקו לו תשלומים עיתיים לפי שיעור הפסד השתכרות פחות מ-100%, יהיה הבסיס לקיצבה לפי תקנה זו 100%.
4. תשלום על חשבון
(א) במשך ששה חדשים מיום שנפטר נפגע כאמור בתקנה 3 ישולם לראש המשפחה הנותר, ובאין ראש משפחה לזכאים האחרים, הסכום ששולם לנפגע עד פטירתו.
(ב) סכום ששולם לפי תקנת משנה (א) יקוזז מקיצבת התלויים שתשולם כאמור בתקנה 3, בששה תשלומים שווים.
5. זכות אלמנה שנישאה
אלמנה זכאית לפיצויים עיתיים כאמור בתקנה 3 כל ימי אלמנותה; ואם נישאה זכאית היא לקבל עם נישואיה קיצבה לחמש שנים נוספות בסכום חד-פעמי.
6. זכות הילדים
(א) ילד זכאי לפיצויים עיתיים כאמור בתקנה 3 כל עוד נתקיים בו אחד מאלה:
(1) לא מלאו לו שמונה-עשרה שנה;
(2) לא מלאו לו עשרים שנה ועיקר זמנו מוקדש לסיום לימודים במוסד חינוכי על -יסודי;
(3) לא מלאו לו עשרים ואחת שנה והוא בשירות סדיר לפי חוק שירות בטחון תשי"ט -1959 (נוסח משולב).
(ב) ילד נכה זכאי לפיצויים כל זמן שאינו מסוגל לכלכל את עצמו.
7. שינויים בזכאות התלויים
חל שינוי בזכאות של אחד מהתלויים המשפיע על זכאותם של התלויים האחרים לפיצויים עיתיים, יחולו תקנות אלה, בשינויים המחוייבים, מיום השינוי.
8. דין אלמן
לענין תקנות אלה דין אלמן כדין אלמנה.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ח, 706.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ