אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מסירת מידע מהקרן), תש"ע-2010

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מסירת מידע מהקרן), תש"ע-2010

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מסירת מידע מהקרן), תש"ע-2010
בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א1 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 , בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. בתקנות אלה
"גוף" מי שזכאי לקבל מידע לפי תקנה 2;
"הקרן" הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים;
"מידע" שם המבטח של הרכב המעורב בתאונת דרכים ומספר פוליסת הביטוח שלו.
2. הגופים הזכאים לקבל מידע מן הקרן לצורך מימוש זכויותיהם בקשר לתאונת דרכים הם כמפורט להלן:
(1) המוסד לביטוח לאומי, כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח חדש], התשנ"ה- 1995;
(2) מוסד רפואי, כהגדרתו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940, למעט מוסד לטיפול במשתמשים בסמים;
(3) קופת חולים, כהגדרתה בסעיף 2 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 ;
(4) מגן דוד אדום, כמשמעותו בחוק מגן דוד אדום, התש"י- 1951;
(5) רשות כבאות, כמשמעותה בחוק שירותי הכבאות, התשי"ט-1959 ;
(6) משרד הביטחון;
(7) מבטח, כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 , לרבות מנהל ההסדר כהגדרתו בתקנות ביטוח רכב מנועי (הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת התעריף), התשס"א- 2001.
3. בקשת נפגע לקבל מידע
בקשת נפגע לקבל מידע מן הקרן תוגש בכתב או באמצעות אתר האינטרנט של הקרן, ותיערך לפי הטופס שבתוספת, ויצוין בה מועד קרות תאונת הדרכים, מספר הרישוי של הרכב המעורב וכן הצהרת הנפגע כי המידע דרוש לו לשם מימוש זכויותיו בקשר לתאונת דרכים.
4. בקשת גוף לקבל מידע
בקשת גוף לקבל מידע מן הקרן תוגש בכתב או באמצעות אתר האינטרנט של הקרן בידי אדם שהמנהל הכללי של הגוף או בעל תפקיד המקביל לו הסמיכו לכך, ויצוין בה מועד קרות תאונת הדרכים, מספר הרישוי של הרכב וכן הצהרת הגוף כי המידע דרוש לו לשם מימוש זכויותיו בקשר לתאונת הדרכים וכי מגיש הבקשה הוסמך לכך כאמור בתקנה זו.
5. המועד למסירת המידע
הקרן תמסור את המידע למבקש בתוך 14 ימים מיום קבלת בקשה שהוגשה לפי תקנה 3 או 4 וששולם בעדה תשלום לפי תקנה 6, או שנתקבלה בעדה התחייבות לתשלום.
6. תשלום בעד מסירת המידע
הקרן תגבה מנפגע או מגוף כאמור בתקנה 2 תשלום בעד מסירת מידע לכל רכב שנתבקש לגביו מידע, בסכום כמפורט להלן:
(1) בקשת נפגע באמצעות אתר אינטרנט או בכתב 10 שקלים חדשים;
(2) בקשת גוף באמצעות אתר אינטרנט 10 שקלים חדשים;
(3) בקשת גוף בכתב 40 שקלים חדשים.
7. מידע שיימסר למשטרה
הקרן תמסור למשטרת ישראל, בלא תמורה, אחת לחודש ביום האחרון בו, קובץ נתונים שיכלול את המידע וכן מספרי רישוי ותקופות ביטוח של כלי הרכב, לשם חקירת תאונות דרכים ואכיפת הוראות הדין הנוגעות לכך ולשם אכיפת הוראות פקודת הביטוח.

תוספת
(תקנה 3)
בקשת נפגע לקבל מידע מהקרן
לפי סעיף 15 א 1 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה -1975
אל: קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (להלן הקרן)
1. פרטי הנפגע :
_______ ______ ___________ __________
שם משפחה שם פרטי מספר תעודת זהות טלפון לבירורים
2. תאריך תאונת הדרכים: _______________ מספר רכב מעורב_____________:
3. אני מבקש לקבל את שם המבטח ומספר הפוליסה שלפיה היה מבוטח הרכב המעורב בתאריך תאונת הדרכים כאמור לעיל.
- אני מצהיר כי המידע דרוש לי לצורך מימוש זכויותיי בקשר לתאונת דרכים ואעשה בו שימוש לצרכים אלה בלבד
- ידוע לי שהמידע שאקבל נמסר לקרן על ידי המבטח ואין הקרן אחראית לעדכונו או נכונותו בכל אופן שהוא; כמו כן, ברור לי שמידע שאינו בידיכם עדיין, לא יוכל להימסר לי.
4. זהות הפונה:
- הנפגע בהתאם לפרטים המפורטים לעיל.
- עו"ד או מיופה כוח של הנפגע.
___________ ______________ _____________
שם פרטי ומשפחה כתובת טלפון
5. מען למשלוח התשובה:
_____________ ___________ ___________
שם רחוב ומספר שם ישוב מיקוד
__________ ___________
שם מס' פקסמילה
6. כתובת דוא"ל למשלוח התשובה למי שמבקש לקבל תשובה בדרך זו:
- אני מבקש לקבל את המידע באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלי ומוותר על קבלת המידע בעותק מודפס.
מען למשלוח התשובה למי שמבקש לקבל תשובה בדואר אלקטרוני:
_______________ ______________
שם כתובת דוא"ל
_________ __________
תאריך חתימה
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ