אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) (אישורים), התשמ"ח-1988

תקנות עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) (אישורים), התשמ"ח-1988

תקנות עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) (אישורים), התשמ"ח-1988 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), תשל"ו-1976, (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. אישור
אישור לענין סעיף 2 לחוק (להלן - אישור), יהיה בהתאם לנוסח שבתוספת.
2. שמירת אישור או העתק
הוראה 25 להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), התשל"ג-1973, תחול לענין החזקה ושמירה של אישור או העתק מאישור, בידי הגוף הציבורי שקיבלו, כאילו היה האישור או ההעתק חלק ממערכת חשבונותיו.
3. תוקפו של אישור (תיקון: תשנ"ו)2
תוקפו של אישור יהיה לתקופה הנקובה בו ושלא תעלה על חמישה עשר חודשים מתום שנת המס הראשונה שלגביה ניתן; ואם לא נקבע מועד לתחילתו, תהא תחילתו ביום שהונפק.
4. ביטול
(א) תקנות עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) (אישורים), התשל"ז-1977 - בטלות.
(ב) צו עסקאות גופים ציבוריים (קביעת סכום לענין סעיף 2), התשל"ז-1976 - בטל.
תוספת
אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), התשל"ו-1976
1. אני הח"מ ................ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), התשל"ו-1976 * / רואה חשבון* / יועץ מס * / מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי
...................... ...............................................
שם מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם
א. מנהל/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות, שעליו לנהל על-פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.
ב. נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
2. אישור זה אינו מהווה אסמכתה לענין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני ועדת ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.
3. תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום ................ **.
.......... ............. *** .............. *** .............
שם תואר מס' רשיון חתימה
תאריך ................
* מחק את המיותר.
** רשום את המועד, ולא יאוחר מיום 31 במרס של השנה שלאחר השנה שבה הונפק האישור.
*** רשום רק אם האישור לא הודפס על נייר פירמה.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ח, 78; תשנ"ו, 1149.
2 תקנה 2 לתקנות עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) (אישורים) (תיקון), התשנ"ו-1996 (ק"ת תשנ"ו, 1149) קובעת כי תקנות אלה יחולו על אישורים שניתנו לגבי שנת המס 1995 ואילך.
________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ