אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך, התשס"ה-2005

תקנות עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך, התשס"ה-2005

תקנות עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך, התשס"ה-2005 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך, התשס"א-2000, אני מתקינה תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"המשרד" - משרד החינוך התרבות והספורט;
"מוסד חינוך" - כהגדרתו בחוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997;
"שעת פעילות" - חמישים דקות לפחות של פעילות משותפת עם תלמידים, ועשר דקות הפסקה שלאחר פעילות זו;
"תכנית" - תכנית לשילוב סטודנטים בפעילויות חינוכיות במוסד חינוך.
2. תקופת פעילות התכנית
שילוב סטודנטים במוסדות חינוך ייעשה סמוך לאחר תחילת שנת הלימודים האקדמית במוסד להשכלה גבוהה שבו לומד הסטודנט, ויסתיים בתום שנת הלימודים במוסד החינוך שהוא משולב בו, על פי תקנות אלה.
3. הדרכה והנחיה בקבוצות
(א) סטודנט שישולב בתכנית ידריך או ינחה קבוצות של תלמידים, כפי שיורה מנהל מוסד החינוך.
(ב) הדרכה או הנחיה כאמור בתקנת משנה (א) תהיה בתחומים המהווים העשרה והרחבה של התכנים הנלמדים במוסד החינוך, בהתאם לצורכי התלמידים שבו.
4. התייצבות הסטודנט במוסד החינוך
סטודנט המשולב בתכנית יגיע למוסד החינוך, פעם אחת בשבוע למשך ארבע שעות, או פעמיים בשבוע למשך שעתיים, ויבצע ארבע שעות פעילות בשבוע לפחות, בהתאם להסכמה בין הסטודנט לבין מנהל מוסד החינוך.
5. היקף שעות התכנית
מספר השעות שבהן ישולב סטודנט, המזכה אותו במלגה מלאה, לא יפחת ממאה שעות פעילות בפועל לשנת לימודים, אשר אושרו בחתימת ידו של מנהל מוסד החינוך שבו שולב.
6. מלגת הלימודים
(א) מלגת הלימודים תהיה בשיעור של שישים אחוזים משכר הלימוד הנהוג באותה שנת לימודים באוניברסיטאות שהמדינה מתקצבת אותן (להלן - המלגה).
(ב) סטודנט שהשתתף בתכנית יקבל את המלגה, בשנת הלימודים שבה שולב בתכנית, בשלושה חלקים, במועדים המפורטים להלן, בשיעור יחסי התואם את מספר המפגשים שביצע הסטודנט עד תום החודש שקדם לחלוקת המלגה, ואשר אושרו בחתימת ידו של מנהל מוסד החינוך שבו שולב הסטודנט:
(1) עד סוף חודש פברואר - בשיעור שלא יעלה על 33% מהסכום הכולל של המלגה;
(2) עד סוף חודש מאי - בשיעור שלא יעלה על 66% מהסכום הכולל של המלגה;
(3) עד סוף חודש אוגוסט - בשיעור שלא יעלה על 100% מהסכום הכולל של המלגה.
7. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
______________________________
1 ק"ת תשס"ה, 754.
2 התקנות פורסמו ביום 29.6.2005.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ