אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות עזרה משפטית למדינות חוץ (הסכם עם אוסטריה בדבר סדר הדין האזרחי), התשמ"ג-1982

תקנות עזרה משפטית למדינות חוץ (הסכם עם אוסטריה בדבר סדר הדין האזרחי), התשמ"ג-1982

תקנות עזרה משפטית למדינות חוץ (הסכם עם אוסטריה בדבר סדר הדין האזרחי), התשמ"ג-1982 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14 ו-16 לחוק עזרה משפטית למדינות חוץ (נוסח משולב), התשל"ז-1977, ולפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, התשי"ז-1957, ובתוקף שאר הסמכויות הניתנות לי על פי כל דין אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אמנת האג 1954" - האמנה בדבר סדר הדין האזרחי שנחתמה בהאג ב-1 במרס 1954 ונכנסה לתוקף לגבי ישראל ביום כ"ה באב התשכ"ח (19 באוגוסט 1968);
"ההסכם" - הסכם בין מדינת ישראל לבין רפובליקת אוסטריה לשם פישוט הקשר המשפטי על פי אמנת האג 1954, שנחתם בירושלים ביום י"ג באב התשל"ה (21 ביולי 1975) ונכנס לתקפו ביום א' בתמוז התשמ"ב (22 ביולי 1982);
"הרשויות המוסמכות" - לגבי ישראל - מנהל בתי המשפט, ולגבי אוסטריה - משרד המשפטים הפדראלי;
"מסמך" - "כתב בי-דין" - כהגדרתו בתקנות סדר הדין האזרחי, התשכ"ג-1963, ולרבות מסמך-חוץ משפטי כהגדרתו בחוק עזרה משפטית למדינות חוץ (נוסח משולב), התשל"ז-1977;
"תקנות התשכ"ט" - תקנות לביצוע אמנת האג 1954 (סדר הדין האזרחי), התשכ"ט - 1968.
2. מטרה ופירוש
תקנות אלה באות לביצוע ההסכם ויפורשו אתו כאחד.
3. המצאת מסמכים
(א) בהמצאת מסמך שבין ישראל לאוסטריה, לא יידרש אלא עותק אחד מהמסמך שיש להמציאו, וזאת על אף האמור בתקנות 4 ו-13 לתקנות התשכ"ט.
(ב) הבקשה להמצאת המסמך תיערך בשפה האנגלית או שיצורף אליה תרגום לשפה זו.
(ג) המצאה בישראל של מסמך הבא מאוסטריה יכול שתהא באמצעות נציג דיפלומטי או קונסולרי של אוסטריה בישראל.
4. בקשות חיקור דין
(א) השפה האנגלית היא השפה המוסמכת בין ישראל לבין אוסטריה לענין בקשות חיקור דין לפי תקנה 18 לתקנות התשכ"ט.
(ב) מכתב הלוואי לבקשת חיקור דין ייערך אף הוא בשפה האנגלית או שיצורף אליו תרגום לשפה זו.
(ג) על אף האמור בתקנה 26 לתקנות התשכ"ט יעביר בית משפט בישראל בקשת חיקור דין שיש לבצעה באוסטריה למנהל בתי-המשפט, שיעבירנה למשרד החוץ.
(ד) בקשת חיקור-דין הבאה מאוסטריה יכולה להתבצע באמצעות נציג דיפלומטי או קונסולרי של אוסטריה בישראל, אם ביקשה זאת הרשות המבקשת האוסטרית, ובלבד שהביצוע יהא ללא אמצעי כפייה.
5. ערובה לכושר פרעון
(א) לענין הפרק הרביעי לתקנות התשכ"ט בדבר ערובה לכושר פרעון, דינם של גופים משפטיים שמושבם באוסטריה ושל חברות מסחריות אוסטריות שלפי דיני אוסטריה אינן גופים משפטיים, כדין אזרחי אוסטריה; ודינם של גופים משפטיים המואגדים בישראל או הרשומים בה כשותפויות ושל שותפויות לא רשומות לפי דיני ישראל, כדין אזרחי ישראל.
(ב) על אף האמור בפרק הרביעי האמור, רשאי הצד הנוגע בדבר להגיש בקשה לביצוע החלטה בדבר הוצאות משפט במישרין לבית המשפט שנתן את ההחלטה.
(ג) על אף האמור בתקנה 29(2)(ב) לתקנות התשכ"ט, הצהרת בית המשפט המוסמך בדבר סופיות ההחלטה לענין הוצאות המשפט אינה טעונה אישור מאת הרשות הגבוהה ביותר בניהול העניינים המשפטיים במדינה המבקשת.
6. תחולת תקנות התשכ"ט
בכפוף לאמור בתקנות אלה, יחולו על ביצוע ההסכם הוראות תקנות התשכ"ט.
______________________________
1 ק"ת תשמ"ג, 212.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ