אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות עובדים זרים (דמי היתר), התשס"ו-2006

תקנות עובדים זרים (דמי היתר), התשס"ו-2006

תקנות עובדים זרים (דמי היתר), התשס"ו-2006 1
בתוקף הסמכויות לפי סעיפים 1י1(ה) לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 (להלן - החוק), וסמכותי לפי סעיף 8 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"דמי היתר" - כמשמעותם בסעיף 1י1(ב) לחוק;
"היתר" - היתר להעסקת עובד זר בענף הבנין לפי הוראות סעיף 1יג לחוק;
"קבלן כוח אדם" - קבלן כוח אדם הנותן שירותי כוח אדם של עובדים זרים, לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.
2. פטור מתשלום דמי היתר
מעביד כדין של עובד זר בענף הבנין, שאיננו קבלן כוח אדם, פטור מתשלום דמי היתר לגבי עובדים אלה.
3. תשלום חלקי של דמי היתר (תיקון: תשס"ח)
(א) סכום דמי ההיתר שישלם קבלן כוח אדם בענף הבניין, בעד העסקת עובד זר, אשר עד מועד שאינו עולה על 30 ימים לתחילת ההעסקה אצלו היה מועסק כדין אצל קבלן כוח אדם אחר בענף הבניין, יהיה סכום דמי ההיתר הקבוע בסעיף 1י1(ב) לחוק כשהוא מוכפל במספר הימים שנותרו מיום תחילת ההעסקה אצלו עד מועד פקיעת תוקף ההיתר, ומחולק ב-360.
(ב) סכום דמי ההיתר שישלם קבלן כוח אדם בענף הבניין בעד העסקת עובד זר שמיום הגיעו לישראל לא הועסק אצל קבלן כוח אדם אחר בענף הבניין, יהא סכום דמי ההיתר הקבוע בסעיף 1י1(ב) לחוק כשהוא מוכפל במספר הימים שמיום כניסת העובד לישראל עד מועד פקיעת תוקף ההיתר, ומחולק ב-360.
4. החזר חלקי במקרה של מעבר עובדים
עובד זר שעבד כדין אצל קבלן כוח אדם בעל היתר בענף הבנין (להלן - קבלן כוח האדם הראשון), ועבר לעבוד כדין אצל קבלן כוח אדם אחר בעל היתר בענף הבנין (להלן - המעביד החדש), יהיה קבלן כוח האדם הראשון זכאי להחזר חלקי של דמי ההיתר, בשיעור יחסי של הימים שנותרו מהיום שבו החל העובד הזר לעבוד אצל המעביד החדש, עד היום שבו פוקע תוקף ההיתר, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(1) המעביד החדש שילם בשל אותו עובד את כל התשלומים שהוא חייב בהם לפי סעיפים 1י(א1) ו-1י1 לחוק;
(2) מספר העובדים הזרים אצל קבלן כוח האדם הראשון, שהותר לו להעסיקם, הופחת בהתאם.
5. החזר חלקי במקרה של יציאה שאינה זמנית מישראל
עזב העובד הזר את ישראל באופן שאינו זמני, לפני תום תקופת רישיון הישיבה שלו לפי חוק הכניסה לישראל, ולפני תום תקופת ההיתר, יהיה קבלן כוח האדם בעל ההיתר להעסקת אותו עובד זר בענף הבנין, זכאי להחזר חלקי של דמי ההיתר בשיעור יחסי של הימים שנותרו מהיום שבו עזב העובד הזר עד היום שבו פוקע תוקף ההיתר, ובלבד שמספר העובדים הזרים אצל קבלן כוח האדם, שהותר לו להעסיקם בענף הבנין, הופחת בהתאם; לענין זה, דין עובד זר שנפטר, כדין עובד זר שעזב את ישראל באופן שאינו זמני.
6. תחולה
תקנות אלה יחולו על דמי היתר ששולמו בשל היתר שתחילת תוקפו לאחר יום תחילתן.
7. (בוטלה) (תיקון: תשס"ז)
_________________________________
1 ק"ת תשס"ו, 732; תשס"ז, 571; תשס"ח, 1363, 1364.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ