אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988

תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988

תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ד4) ו-20 לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הודעת עובד
עובד המבקש להיעדר מהעבודה מכח סעיף 7(ד1) לחוק, ימסור למעבידו הצהרה על כך לפני תחילת ההעדרות מהעבודה, חתומה בידו ובידי בת זוגו - ובנסיבות האמורות בסעיף 7(ד1)(2) לחוק - בידו בלבד, לפי הטופס שנוסחו מובא בתוספת.
2. אישור רפואי
עובד כאמור בתקנה 1, שילדו נמצא בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלת בת זוגו - יצרף להודעה אישור רפואי בדבר הנכות או מחלת בת הזוג.
3. תקופת ההודעה
עובד לא יהיה זכאי להיעדר מעבודתו מכח סעיף 7(ד1) לחוק, אלא בתום חמישה עשר ימים מיום שקיים את הוראות תקנות 1 ו-2, זולת אם הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או שהילד נמצא בטיפולו הבלעדי כאמור בתקנה 2.
4. שמירת הוראות
חלה לגבי עובדת, על פי ההוראות הנהוגות במקום העבודה, חובת מתן הודעה מוקדמת בדבר היעדרותה מהעבודה מכח סעיף 7(ד) לחוק, ותקופת ההודעה עולה על 15 יום, תחול חובה זו גם על העובד לענין העדרותו מהעבודה מכוח סעיף 7(ד1) לחוק.
תוספת
(תקנה 1)
הצהרה
לענין היעדרות עובד מעבודה מכח סעיף 7(ד1) לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (להלן - החוק).
(1) אני הח"מ
שם משפחה ופרטי ת"ז

מען
מודיע בזה כי אעדר מעבודתי מכוח סעיף 7(ד1) לחוק מיום עד יום
(2) פרטי הילד הנולד או המאומץ
שם פרטי ומשפחה ת"ז

מען
הערה: אם הילד נמצא בהחזקתך הבלעדית או בטיפולך הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגך עבור לסעיף (8).
לענין זה, אנו הח"מ מצהירים בזה כדלקמן:
(3) פרטי המעביד של בת הזוג
שמו שם העסק או מקום העבודה

מען
(4) בת הזוג
שם פרטי ומשפחה ת"ז

מען
הועסקה כעובדת במקום האמור לעיל, במשך ששה חדשים לפני תחילת ההעדרות מעבודה, כאמור בסעיף (1) לטופס.
(5) (א) בת הזוג לא נעדרה מעבודתה מכח סעיף 7(ד) לחוק עקב לידה או אימוץ של הילד שפרטיו רשומים בסעיף (2) לטופס, או*
(ב) בת הזוג נעדרה מעבודתה מכח סעיף 7(ד) לחוק עקב לידה או אימוץ של הילד שפרטיו רשומים בסעיף (2) לטופס מיום עד יום
(6) העתק מהצהרה זו נמסר למעביד של בת הזוג לפי הפרטים שבסעיף (3) לטופס ביום
(7) אנו מצהירים כי כאשר אחד מאתנו ייעדר מעבודתו מכח סעיף 7(ד) או (ד1) לחוק, לפי הענין, לא ייעדר השני מכח הסעיף האמור.
(8) אני מצהיר כי הילד שפרטיו רשומים בסעיף 2 לטופס, נמצא בהחזקתי הבלעדית/בטיפולי הבלעדי* מחמת נכות או מחמת בת זוגי (מצ"ב אישור רפואי).

תאריך חתימת בן הזוג חתימת בת הזוג
* מחק את הטעון מחיקה.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ט, 4.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ